Chính hãng - Nguồn PC - Giá tốt

Giá sốc - Nguồn PC - Giá rẻ

Khuyến mãi - Nguồn PC - Bảo hành chính hãng

 • Nguồn PC Corsair ATX VS550 - 80 Plus

  Nguồn PC Corsair ATX VS550 - 80 Plus

  Giá bán: 1.390.000 ₫ Giá khuyến mãi: 1.250.000 ₫ -11% Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn PC Corsair ATX VS550 - 80 Plus
  Giá khuyến mãi: 1.250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus
  - Công suất danh định: 550W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn PC Corsair ATX VS450 - 80 Plus

  Nguồn PC Corsair ATX VS450 - 80 Plus

  Giá bán: 1.020.000 ₫ Giá khuyến mãi: 920.000 ₫ -10% Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn PC Corsair ATX VS450 - 80 Plus
  Giá khuyến mãi: 920.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus
  - Công suất danh định: 450W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Corsair VS650 650W -80 Plus

  Nguồn Corsair VS650 650W -80 Plus

  Giá bán: 1.699.000 ₫ Giá khuyến mãi: 1.550.000 ₫ -9% Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn Corsair VS650 650W -80 Plus
  Giá khuyến mãi: 1.550.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus
  - Công suất danh định: 650W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Corsair CX650 650W (CP-9020122-NA) -80 Plus Bronze

  Nguồn Corsair CX650 650W (CP-9020122-NA) -80 Plus Bronze

  Giá bán: 1.990.000 ₫ Giá khuyến mãi: 1.790.000 ₫ -11% Có hàng Giỏ hàng Mới ra mắt
  Nguồn Corsair CX650 650W (CP-9020122-NA) -80 Plus Bronze
  Giá khuyến mãi: 1.790.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze
  - Công suất danh định: 650W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Corsair CX750M 750W - 80 Plus Bronze

  Nguồn Corsair CX750M 750W - 80 Plus Bronze

  Giá bán: 2.690.000 ₫ Giá khuyến mãi: 2.480.000 ₫ -8% Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn Corsair CX750M 750W - 80 Plus Bronze
  Giá khuyến mãi: 2.480.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze
  - Công suất danh định: 750W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Corsair HX850 850W -80 Plus Platinum

  Nguồn Corsair HX850 850W -80 Plus Platinum

  Giá bán: 4.990.000 ₫ Giá khuyến mãi: 4.550.000 ₫ -9% Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn Corsair HX850 850W -80 Plus Platinum
  Giá khuyến mãi: 4.550.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Platinum
  - Công suất danh định: 850W
  - Quạt: Fan 13.5cm
 • Nguồn Corsair RM750x 750W -80 Plus Gold

  Nguồn Corsair RM750x 750W -80 Plus Gold

  Giá bán: 3.990.000 ₫ Giá khuyến mãi: 3.490.000 ₫ -13% Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn Corsair RM750x 750W -80 Plus Gold
  Giá khuyến mãi: 3.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 750W
  - Quạt: Fan 13.5cm
 • Nguồn Corsair AX1600i - 80 Plus Titanium

  Nguồn Corsair AX1600i - 80 Plus Titanium

  Giá bán: 12.890.000 ₫ Giá khuyến mãi: 11.990.000 ₫ -7% Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn Corsair AX1600i - 80 Plus Titanium
  Giá khuyến mãi: 11.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Titanium
  - Công suất danh định: 1600W
  - Quạt: 14 cm
 • Nguồn Corsair RM1000i 1000W - 80 Plus Gold

  Nguồn Corsair RM1000i 1000W - 80 Plus Gold

  Giá bán: 5.890.000 ₫ Giá khuyến mãi: 5.390.000 ₫ -9% Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn Corsair RM1000i 1000W - 80 Plus Gold
  Giá khuyến mãi: 5.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 850W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Corsair TX750M 750W -80 Plus Gold

  Nguồn Corsair TX750M 750W -80 Plus Gold

  Giá bán: 3.290.000 ₫ Giá khuyến mãi: 3.090.000 ₫ -7% Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn Corsair TX750M 750W -80 Plus Gold
  Giá khuyến mãi: 3.090.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 750W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Corsair CX650M 650W - 80 Plus Bronze

  Nguồn Corsair CX650M 650W - 80 Plus Bronze

  Giá bán: 2.190.000 ₫ Giá khuyến mãi: 1.990.000 ₫ -10% Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn Corsair CX650M 650W - 80 Plus Bronze
  Giá khuyến mãi: 1.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze
  - Công suất danh định: 600W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Corsair HX750 750W -80 Plus Platinum

  Nguồn Corsair HX750 750W -80 Plus Platinum

  Giá bán: 4.090.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Corsair HX750 750W -80 Plus Platinum
  Giá bán: 4.090.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Platinum
  - Công suất danh định: 750W
  - Quạt: Fan 14cm
 • Nguồn PC Corsair ATX RM850x -80 Plus Gold

  Nguồn PC Corsair ATX RM850x -80 Plus Gold

  Giá bán: 4.290.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn PC Corsair ATX RM850x -80 Plus Gold
  Giá bán: 4.290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: ATX
  - Công suất danh định: 850W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Corsair SF600 600W - 80 Plus Gold - SFX Factor - Full Modul

  Nguồn Corsair SF600 600W - 80 Plus Gold - SFX Factor - Full Modul

  Giá bán: 3.150.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Corsair SF600 600W - 80 Plus Gold - SFX Factor - Full Modul
  Giá bán: 3.150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: Mini 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 600W
  - Quạt: Fan 9.2 cm
 • Nguồn Corsair TX850M 850W -80 Plus Gold

  Nguồn Corsair TX850M 850W -80 Plus Gold

  Giá bán: 3.650.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Corsair TX850M 850W -80 Plus Gold
  Giá bán: 3.650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 850W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Corsair RM1000x - 80 Plus Gold

  Nguồn Corsair RM1000x - 80 Plus Gold

  Giá bán: 5.290.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Corsair RM1000x - 80 Plus Gold
  Giá bán: 5.290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 1000W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Corsair HX1200 1200W -80 Plus Platinum

  Nguồn Corsair HX1200 1200W -80 Plus Platinum

  Giá bán: 6.990.000 ₫ Giá khuyến mãi: 6.690.000 ₫ -5% Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn Corsair HX1200 1200W -80 Plus Platinum
  Giá khuyến mãi: 6.690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Platinum
  - Công suất danh định: 1200W
  - Quạt: Fan 13.5cm
 • Nguồn Corsair TX650M 650W -80 Plus Gold

  Nguồn Corsair TX650M 650W -80 Plus Gold

  Giá bán: 2.590.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Corsair TX650M 650W -80 Plus Gold
  Giá bán: 2.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 650W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Corsair AX1200i - 80 Plus Platinum

  Nguồn Corsair AX1200i - 80 Plus Platinum

  Giá bán: 8.590.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Corsair AX1200i - 80 Plus Platinum
  Giá bán: 8.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: Platinum
  - Công suất danh định: 1200W
  - Quạt: Fan 14cm
 • Nguồn Corsair RM850i 850W - 80 Plus Gold

  Nguồn Corsair RM850i 850W - 80 Plus Gold

  Giá bán: 4.590.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Corsair RM850i 850W - 80 Plus Gold
  Giá bán: 4.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 850W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Corsair HX1000 1000W - 80 Plus Platinum

  Nguồn Corsair HX1000 1000W - 80 Plus Platinum

  Giá bán: 5.690.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Corsair HX1000 1000W - 80 Plus Platinum
  Giá bán: 5.690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Platinum
  - Công suất danh định: 1000W
  - Quạt: Fan 13.5cm
 • Nguồn Corsair AX1500i -80 Plus Titanium

  Nguồn Corsair AX1500i -80 Plus Titanium

  Giá bán: 10.890.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Corsair AX1500i -80 Plus Titanium
  Giá bán: 10.890.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: ATX
  - Công suất danh định: 1500W
  - Quạt: Fan 14cm
 • Nguồn Corsair TX550M 550W -80 Plus Gold

  Nguồn Corsair TX550M 550W -80 Plus Gold

  Giá bán: 2.090.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Corsair TX550M 550W -80 Plus Gold
  Giá bán: 2.090.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 550W
  - Quạt: Fan 12cm
Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 4, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 5,134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 134 THÁI HÀ Địa chỉ: 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 160 phạm văn đồng Địa chỉ: 160 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38561616
Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Tầng 5, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 0973227711
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

[x]

banner popup quảng cáo