Chính hãng - Laptop Sony - Giá tốt

Giá sốc - Laptop Sony - Giá rẻ

Khuyến mãi - Laptop Sony - Bảo hành chính hãng

 • Laptop Sony SVS 13123CVR (Red)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVS 13123CVR (Red)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  18.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3210M 2.5Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 500Gb
  - Màn hình: 13.3Inch
  - Cạc đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  18.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVE 14126CVP (Pink)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVE 14126CVP (Pink)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  16.490.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3210M 2.5Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 500Gb
  - Màn hình: 14.0Inch
  - Cạc đồ họa: Radeon HD7550M 1Gb
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  16.490.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVS 13126PGB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVS 13126PGB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  21.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3210M 2.5Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 750Gb
  - Màn hình: 13.3Inch
  - Cạc đồ họa: Nvidia GT640M 1Gb
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  21.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVE 14A25CVB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVE 14A25CVB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  19.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3210M 2.5Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 750Gb
  - Màn hình: 14.0Inch
  - Cạc đồ họa: Radeon HD7670M 2Gb
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  19.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVS 15125CVB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVS 15125CVB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  26.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3210M 2.5Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 750Gb
  - Màn hình: 15.5Inch
  - Cạc đồ họa: Nvidia GT640M 2Gb
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  26.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVS 13123CVB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVS 13123CVB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  18.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3210M 2.5Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 500Gb
  - Màn hình: 13.3Inch
  - Cạc đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  18.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVZ 13115GGXI (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVZ 13115GGXI (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  69.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i7 3612QM 2.1Ghz-6Mb
  - Bộ nhớ trong: 8Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 256Gb SSD
  - Màn hình: 13.1Inch
  - Cạc đồ họa: Radeon HD7670M 1Gb
  - Hệ điều hành: Windows 7
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  69.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVS 13123CVP (Pink)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVS 13123CVP (Pink)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  18.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3210M 2.5Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 500Gb
  - Màn hình: 13.3Inch
  - Cạc đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  18.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVE 14A15FGB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVE 14A15FGB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  21.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 2450M 2.5Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 640Gb
  - Màn hình: 14.0Inch
  - Cạc đồ họa: Radeon HD7670M 1Gb
  - Hệ điều hành: Windows 7
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  21.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVS 13123CVW (White)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVS 13123CVW (White)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  18.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3210M 2.5Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 500Gb
  - Màn hình: 13.3Inch
  - Cạc đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  18.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVS 13112EGB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVS 13112EGB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  19.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3210M 2.5Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 500Gb
  - Màn hình: 13.3Inch
  - Cạc đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  - Hệ điều hành: Windows 7
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  19.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVE 11125CVB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVE 11125CVB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  8.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: AMD E2 1800 1.7Ghz-1Mb
  - Bộ nhớ trong: 2Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 320Gb
  - Màn hình: 11.6Inch
  - Cạc đồ họa: Radeon HD7340
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  8.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVE 14126CVW (White)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVE 14126CVW (White)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  16.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3210M 2.5Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 500Gb
  - Màn hình: 14.0Inch
  - Cạc đồ họa: Radeon HD7550M 1Gb
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  16.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVE 14A25CVP (Pink)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVE 14A25CVP (Pink)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  19.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3210M 2.5Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 750Gb
  - Màn hình: 14.0Inch
  - Cạc đồ họa: Radeon HD7670M 2Gb
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  19.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVE 14A26CVGR (Grey)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVE 14A26CVGR (Grey)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  23.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3210M 2.5Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 750Gb
  - Màn hình: 14.0Inch
  - Cạc đồ họa: Radeon HD7670M 2Gb
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  23.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVT 14115CVS (Silver)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVT 14115CVS (Silver)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  19.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3317U 1.7Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 500Gb
  - Màn hình: 14.0Inch
  - Cạc đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  19.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVT 13126CVS (Silver)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVT 13126CVS (Silver)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  23.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3317U 1.7Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 128Gb SSD
  - Màn hình: 13.3Inch
  - Cạc đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  23.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVS 13132CVW (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVS 13132CVW (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  18.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3230M 2.6Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 500Gb
  - Màn hình: 13.3Inch
  - Cạc đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  18.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVE 15127CVW (White)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVE 15127CVW (White)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  16.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i3 3110M 2.4Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 500Gb
  - Màn hình: 15.5Inch
  - Cạc đồ họa: Radeon HD7650M 1Gb
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  16.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVS 13132CVB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVS 13132CVB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  18.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3230M 2.6Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 500Gb
  - Màn hình: 13.3Inch
  - Cạc đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  18.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVE 14126CVB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVE 14126CVB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  16.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3210M 2.5Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 500Gb
  - Màn hình: 14.0Inch
  - Cạc đồ họa: Radeon HD7550M 1Gb
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  16.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVS 13132CVP (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVS 13132CVP (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  18.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3230M 2.6Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 500Gb
  - Màn hình: 13.3Inch
  - Cạc đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  18.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVE 15127CVW (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVE 15127CVW (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  18.990.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3210M 2.5Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 500Gb
  - Màn hình: 15.5Inch
  - Cạc đồ họa: Radeon HD7650M 1Gb
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  18.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVT 13136CVS (Silver)- Camera/ Bluetooth/ Card reader/ Touch Screen

  Laptop Sony SVT 13136CVS (Silver)- Camera/ Bluetooth/ Card reader/ Touch Screen

  19.490.000 VNĐ
  - Bộ vi xử lý: Core i5 3337M 1.8Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 4Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 128Gb SSD
  - Màn hình: 14.0Inch
  - Cạc đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  19.490.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVE 15123CVB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Laptop Sony SVE 15123CVB (Black)- Camera/ Bluetooth/ Card reader

  Liên hệ
  - Bộ vi xử lý: Core i3 3110M 2.4Ghz-3Mb
  - Bộ nhớ trong: 2Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 500Gb
  - Màn hình: 15.5Inch
  - Cạc đồ họa: Intel HD Graphics 4000
  - Hệ điều hành: Windows 8
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  Liên hệ

 • Laptop Sony SVF 1421PSGB (Black)

  Laptop Sony SVF 1421PSGB (Black)

  9.990.000 VNĐ
  - CPU: Pentium 2117U - RAM/ HDD: 2Gb/ 500Gb - Màn hình: 14.0Inch - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics 4000 - HĐH: Windows 8 SL - Màu sắc: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  9.990.000 VNĐ

 • Laptop Sony SVE 14122CVB (Black)

  Laptop Sony SVE 14122CVB (Black)

  Liên hệ
  - Bộ vi xử lý: Core i3-3110M (2.4GHz/3MB)
  - Bộ nhớ trong: 2Gb
  - Dung lượng ổ cứng: 320Gb
  - Màn hình: 14.0" Wide
  - Cạc đồ họa: Intel HD Graphics
  - Hệ điều hành: Windows 8 64 bit
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Hãng

  Liên hệ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo