Chính hãng - Máy trạm Workstation PCPA - Giá tốt

Giá sốc - Máy trạm Workstation PCPA - Giá rẻ

Khuyến mãi - Máy trạm Workstation PCPA - Bảo hành chính hãng

 • Máy trạm Workstation PAWSA02-R27X/16/1T250G/1060

  Máy trạm Workstation PAWSA02-R27X/16/1T250G/1060

  36.450.000 VNĐ
  - CPU: 1 x AMD Ryzen7 2700X 8 cores 16 thread - RAM/ HDD: (2x8)16Gb/ 1Tb+250Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1060 6Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  36.450.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWSA04-R16X/16/1T128G/1050T

  Máy trạm Workstation PAWSA04-R16X/16/1T128G/1050T

  22.390.000 VNĐ
  - CPU: 1 x AMD Ryzen5 1600X 6 cores 12 thread - RAM/ HDD: (2x8)16Gb/ 1Tb+128Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1050Ti 4Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  22.390.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWS9 Dual Xeon E5 2680 V2/ VGA GTX1050Ti 4Gb/ RAM 32Gb/1Tb-128Gb

  Máy trạm Workstation PAWS9 Dual Xeon E5 2680 V2/ VGA GTX1050Ti 4Gb/ RAM 32Gb/1Tb-128Gb

  45.890.000 VNĐ
  - CPU: 2 x Xeon E5 2680 V2 10 cores 20 thread tổng 20 cores 40 thread - RAM/ HDD: 32Gb/ 1Tb+128Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1050Ti 4Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  45.890.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWS 6 Dual Xeon X5670/ VGA GTX1050Ti 4Gb/ RAM 16Gb

  Máy trạm Workstation PAWS 6 Dual Xeon X5670/ VGA GTX1050Ti 4Gb/ RAM 16Gb

  26.990.000 VNĐ
  - CPU: 2 x Xeon X 5670 6 cores 12 thread tổng 12 cores 24 thread - RAM/ HDD: 16Gb/ 1Tb+128Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1050Ti 4Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  26.990.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWS9 Dual Xeon E5 2680/ VGA GTX1050Ti 4Gb/ RAM 16Gb

  Máy trạm Workstation PAWS9 Dual Xeon E5 2680/ VGA GTX1050Ti 4Gb/ RAM 16Gb

  33.950.000 VNĐ
  - CPU: 2 x Xeon E5 2680 8 cores 16 thread tổng 16 cores 32 thread - RAM/ HDD: 16Gb/ 1Tb+128Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1050Ti 4Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  33.950.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWS-ADOBE 2

  Máy trạm Workstation PAWS-ADOBE 2

  20.890.000 VNĐ
  - CPU: 1 x Xeon E3 1230V5 - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb+128Gb SSD - VGA: NVIDIA GTX1050 TI 4GB DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  20.890.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWS1 Dual Xeon E5 2665/ VGA GTX1050Ti 4Gb/ RAM 24Gb

  Máy trạm Workstation PAWS1 Dual Xeon E5 2665/ VGA GTX1050Ti 4Gb/ RAM 24Gb

  32.590.000 VNĐ -3% 33.450.000 VNĐ
  - CPU: 2 x Xeon E5 2665 8 cores 16 thread tổng 16 cores 32 thread - RAM/ HDD: 24Gb/ 1Tb+128Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1050Ti 4Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  32.590.000 VNĐ 33.450.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation trí thông minh nhân tạo PAWSI01-E5/32/10T500G/1080T

  Máy trạm Workstation trí thông minh nhân tạo PAWSI01-E5/32/10T500G/1080T

  137.890.000 VNĐ
  - CPU: 2 x Xeon E5 2620V4 8 cores 16 thread tổng 16 cores 32 thread - RAM/ HDD+SSD: 32Gb/ 10Tb+500Gb - VGA: 2 x Nvidia GTX1080Ti 11Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  137.890.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWSA06 AMD-R26/16/1T128G/1050T

  Máy trạm Workstation PAWSA06 AMD-R26/16/1T128G/1050T

  21.950.000 VNĐ
  - CPU: 1 x AMD Ryzen5 2600 6 cores 12 thread - RAM/ HDD: (2x8)16Gb/ 1Tb+128Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1050Ti 4Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  21.950.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWSA05 AMD-R26X/16/1T128G/1050T

  Máy trạm Workstation PAWSA05 AMD-R26X/16/1T128G/1050T

  23.150.000 VNĐ
  - CPU: 1 x AMD Ryzen5 2600X 6 cores 12 thread - RAM/ HDD: (2x8)16Gb/ 1Tb+128Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1050Ti 4Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  23.150.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWSA03-R16/16/1T128G/1050

  Máy trạm Workstation PAWSA03-R16/16/1T128G/1050

  19.790.000 VNĐ
  - CPU: 1 x AMD Ryzen5 1600 6 cores 12 thread - RAM/ HDD: (2x8)16Gb/ 1Tb+128Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1050 2Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  19.790.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWSA01-R27/16/1T128G/1050T

  Máy trạm Workstation PAWSA01-R27/16/1T128G/1050T

  29.550.000 VNĐ
  - CPU: 1 x AMD Ryzen7 2700 8 cores 16 thread - RAM/ HDD: (2x8)16Gb/ 1Tb+128Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1050Ti 4Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  29.550.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWSI05 Core i7 8700K/ VGA GTX1080Ti 11Gb/ RAM 16Gb

  Máy trạm Workstation PAWSI05 Core i7 8700K/ VGA GTX1080Ti 11Gb/ RAM 16Gb

  58.790.000 VNĐ
  - CPU: 1 x Core i7 8700K 6 cores 12 thread - RAM/ HDD: 16Gb/ 1Tb+250Gb SSD - VGA: 1 x Nvidia GTX1080Ti 11Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  58.790.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWSI03 Core i9 7900X/ VGA GTX1080Ti 11Gb/ RAM 32Gb

  Máy trạm Workstation PAWSI03 Core i9 7900X/ VGA GTX1080Ti 11Gb/ RAM 32Gb

  84.350.000 VNĐ
  - CPU: 1 x Core i9 7900X 10 cores 20 thread - RAM/ HDD: 32Gb/ 2Tb+250Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1080Ti 11Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  84.350.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWSI04 Core i7 7820X/ 2x VGA GTX1080Ti 11Gb/ RAM 32Gb

  Máy trạm Workstation PAWSI04 Core i7 7820X/ 2x VGA GTX1080Ti 11Gb/ RAM 32Gb

  100.350.000 VNĐ
  - CPU: 1 x Core i7 7820X 8 cores 16 thread - RAM/ HDD: 32Gb/ 2Tb+512Gb SSD - VGA: 2 x Nvidia GTX1080Ti 11Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  100.350.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWS I02 Core i9 7900X/ VGA GTX1060 6Gb/ RAM 16Gb

  Máy trạm Workstation PAWS I02 Core i9 7900X/ VGA GTX1060 6Gb/ RAM 16Gb

  62.190.000 VNĐ
  - CPU: 1 x Core i9 7900X 10 cores 20 thread - RAM/ HDD: 16Gb/ 2Tb+250Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1060 6Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  62.190.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWS I01 Core i7 7740X/ VGA GTX1070 8Gb/ RAM 16Gb

  Máy trạm Workstation PAWS I01 Core i7 7740X/ VGA GTX1070 8Gb/ RAM 16Gb

  50.290.000 VNĐ
  - CPU: 1 x Core i7 7740X 4 cores 8 thread - RAM/ HDD: 16Gb/ 2Tb+256Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1070 8Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  50.290.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWS 8 Dual Xeon X5670/ VGA GTX1050 2Gb/ RAM 16Gb

  Máy trạm Workstation PAWS 8 Dual Xeon X5670/ VGA GTX1050 2Gb/ RAM 16Gb

  25.890.000 VNĐ
  - CPU: 2 x Xeon X 5670 6 cores 12 thread tổng 12 cores 24 thread - RAM/ HDD: 16Gb/ 1Tb+128Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1050 2Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  25.890.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWS7 Dual Xeon E5 2667/ VGA GTX1050 2Gb/ RAM 16Gb

  Máy trạm Workstation PAWS7 Dual Xeon E5 2667/ VGA GTX1050 2Gb/ RAM 16Gb

  28.950.000 VNĐ
  - CPU: 2 x Xeon E5 2667 8 cores 12 thread tổng 16 cores 24 thread - RAM/ HDD: 16Gb/ 1Tb+128Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1050 2Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  28.950.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWS2 Dual Xeon E5 2670/ VGA GTX1060 6Gb/ RAM 24Gb

  Máy trạm Workstation PAWS2 Dual Xeon E5 2670/ VGA GTX1060 6Gb/ RAM 24Gb

  36.690.000 VNĐ
  - CPU: 2 x Xeon E5 2670 8 cores 16 thread tổng 16 cores 32 thread - RAM/ HDD: 24Gb/ 1Tb+128Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1060 6Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  36.690.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWS-ADOBE 3

  Máy trạm Workstation PAWS-ADOBE 3

  27.390.000 VNĐ
  - CPU: 1 x Xeon E3 1230V6 - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb+128Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1060 6Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  27.390.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWS-ADOBE 4

  Máy trạm Workstation PAWS-ADOBE 4

  30.890.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 7700K - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb+128Gb SSD - VGA: Nvidia GTX1060 6Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  30.890.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWS3 Dual Xeon E5 2683 V3/ VGA Option/ RAM 32Gb

  Máy trạm Workstation PAWS3 Dual Xeon E5 2683 V3/ VGA Option/ RAM 32Gb

  58.990.000 VNĐ
  - CPU: 2 x Xeon E5 2683 V3 - RAM/ HDD: 32Gb/ 1Tb+250Gb SSD - VGA: Option - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  58.990.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWS4 Dual Xeon E5 2696 V3/ VGA Option/ RAM 32Gb

  Máy trạm Workstation PAWS4 Dual Xeon E5 2696 V3/ VGA Option/ RAM 32Gb

  92.990.000 VNĐ
  - CPU: 2 x Xeon E5 2696 V3 18 cores 36 thread tổng 36 cores 72 thread - RAM/ HDD: 32Gb/ 1Tb+250Gb SSD - VGA: Option - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  92.990.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation PAWS-ADOBE 1

  Máy trạm Workstation PAWS-ADOBE 1

  15.590.000 VNĐ
  - CPU: 1 x Xeon E3 1220V5 - RAM/ HDD: 8Gb/ Option - VGA: Nvidia GTX1050 2Gb DDR5 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  15.590.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1291)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo