Chính hãng - Thiết bị tường lửa (Firewall) - Giá tốt

Giá sốc - Thiết bị tường lửa (Firewall) - Giá rẻ

Khuyến mãi - Thiết bị tường lửa (Firewall) - Bảo hành chính hãng

Thương hiệu
Khoảng giá

Tất cả 30 Thiết bị tường lửa (Firewall)

 • Thiết bị tường Fortigate lửa FG-60E-BDL-950-12

  Thiết bị tường Fortigate lửa FG-60E-BDL-950-12

  Giá Bán: 20.190.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường Fortigate lửa FG-60E-BDL-950-12
  Giá bán: 20.190.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  FortiGate Bundle -60E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection - 1 Year
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E

  Giá Bán: 12.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E
  Giá bán: 12.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port)
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D-BDL

  Giá Bán: 19.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D-BDL
  Giá bán: 19.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  "Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle:
  + Hardware: 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5
  + 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle: Hardware Replacement, Firmware and General Upgrades, 8x5 Enhanced Support, UTM Services Bundle (NGFW, AV, Web Filtering, and Antispam) plus term of contract"
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-90D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-90D-BDL

  Giá Bán: 36.500.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-90D-BDL
  Giá bán: 36.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E-BDL

  Giá Bán: 16.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E-BDL
  Giá bán: 16.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  "7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle"
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E

  Giá Bán: 40.500.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E
  Giá bán: 40.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E-BDL

  Giá Bán: 65.000.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E-BDL
  Giá bán: 65.000.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E

  Giá Bán: 72.500.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E
  Giá bán: 72.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated.
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL

  Giá Bán: 13.200.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL
  Giá bán: 13.200.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  "5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle"
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-240D

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-240D

  Giá Bán: 91.000.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-240D
  Giá bán: 91.000.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  42 x GE RJ45 ports (including 40 x LAN ports, 2 x WAN ports), 2 x GE SFP DMZ ports, SPU NP4Lite and CP8 hardware accelerated, 64GB onboard SDD storage
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-240D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-240D-BDL

  Giá Bán: 142.000.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-240D-BDL
  Giá bán: 142.000.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  42 x GE RJ45 ports (including 40 x LAN ports, 2 x WAN ports), 2 x GE SFP DMZ ports, SPU NP4Lite and CP8 hardware accelerated, 64GB onboard SDD storage
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-50E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-50E

  Giá Bán: 13.290.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-50E
  Giá bán: 13.290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), Wireless (802.11a/b/g/n),Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-92D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-92D-BDL

  Giá Bán: 40.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-92D-BDL
  Giá bán: 40.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports), 16GB onboard storage. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 32 / 16
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E

  Giá Bán: 8.290.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E
  Giá bán: 8.290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-50E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-50E-BDL

  Giá Bán: 20.500.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-50E-BDL
  Giá bán: 20.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), Wireless (802.11a/b/g/n),Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E-BDL

  Giá Bán: 107.000.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E-BDL
  Giá bán: 107.000.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated.
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E

  Giá Bán: 10.490.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E
  Giá bán: 10.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-300D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-300D-BDL

  Giá Bán: 199.000.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-300D-BDL
  Giá bán: 199.000.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL-871-12

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL-871-12

  Giá Bán: 14.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL-871-12
  Giá bán: 14.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  "5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2
  Hardware plus 1 Year 8x5 Forticare and FortiGuard Enterprise Bundle"
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E

  Giá Bán: 10.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E
  Giá bán: 10.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Wireless (802.11a/b/g/n),Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-92D

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-92D

  Giá Bán: 26.490.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-92D
  Giá bán: 26.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports), 16GB onboard storage. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 32 / 16
 • Thiết bị Firewall Cisco ASA5508-K9

  Thiết bị Firewall Cisco ASA5508-K9

  Giá Bán: 44.900.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị Firewall Cisco ASA5508-K9
  Giá bán: 44.900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Mô tả khác: ASA 5508-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D

  Giá Bán: 12.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D
  Giá bán: 12.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E-BDL

  Giá Bán: 16.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E-BDL
  Giá bán: 16.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Wireless (802.11a/b/g/n),Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E-BDL-871-12

  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E-BDL-871-12

  Giá Bán: 19.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E-BDL-871-12
  Giá bán: 19.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Wireless (802.11a/b/g/n),Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2
  Hardware plus 1 Year 8x5 Forticare and FortiGuard Enterprise Bundle
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100D-BDL

  Giá Bán: 66.000.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100D-BDL
  Giá bán: 66.000.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  "Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle:
  + Hardware: 20 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internal switch ports), 2 x shared media pairs (including 2 x GE RJ45, 2 x GE SFP slots), 32GB onboard storage  . Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
  + 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle: Hardware Replacement, Firmware and General Upgrades, 8x5 Enhanced Support, UTM Services Bundle (NGFW, AV, Web Filtering, and Antispam) plus term of contract"
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100D

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100D

  Giá Bán: 40.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100D
  Giá bán: 40.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  20 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internal switch ports), 2 x shared media pairs (including 2 x GE RJ45, 2 x GE SFP slots), 32GB onboard storage  . Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
 • Thiết bị Firewall Cisco ASA5516-FPWR-K9

  Thiết bị Firewall Cisco ASA5516-FPWR-K9

  Giá Bán: 69.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị Firewall Cisco ASA5516-FPWR-K9
  Giá bán: 69.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Mô tả khác: ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-70D

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-70D

  Giá Bán: 17.590.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-70D
  Giá bán: 17.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  16x GE RJ45 ports, (including 2x WAN ports, 14x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 32 / 16
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-70D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-70D-BDL

  Giá Bán: 26.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-70D-BDL
  Giá bán: 26.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  16x GE RJ45 ports, (including 2x WAN ports, 14x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 32 / 16
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 
Xem thêm >>
Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 4, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3573 7383
hoặc (024) 3968 9966 (ext 1)
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h15 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3754 5599
hoặc (024) 3968 9966 (ext 2)
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h15 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại:(024) 3968 9966 (ext 4)
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h15 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 5,134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Tầng 5, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097 322 7711
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 134 THÁI HÀ Địa chỉ: 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3857 1919
hoặc (024) 3968 9966 (ext 3)
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 09h đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 141 phạm văn đồng Địa chỉ: 141-143 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 5)
Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h15 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Kênh mạng xã hội: Facebook Kênh Youtube Gửi thư liên hệ Gọi điện liên hệ Xây dựng cấu hình máy tính Xây dựng tản nhiệt nước Chuyển giao diện Mobile