Danh mục
Thương hiệu

Tất cả 23 sản phẩm

 • Bộ lưu điện Sorotec Offline BL700

  Bộ lưu điện Sorotec Offline BL700

  Giá Bán: 1.200.000 ₫ NEW ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec Offline BL700
  Giá bán: 1.200.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 700VA/ 390W
  Thời gian lưu tối đa: - 1 bộ PC : 30 phút
  - 4 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 45 phút
  - 8 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 30 phút
  ( Lưu ý : thời gian lưu điện camera áp dụng cho camera thường. Đối với camera hồng ngoại và chuyên dụng sẽ thay đổi thời gian lưu)
  Cổng giao tiếp: USB( option )

 • Bộ lưu điện Sorotec Offline BL1000

  Bộ lưu điện Sorotec Offline BL1000

  Giá Bán: 2.400.000 ₫ NEW ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec Offline BL1000
  Giá bán: 2.400.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 1000VA/ 600W
  Thời gian lưu tối đa: - 1 bộ PC : 55 Phút
  - 2 bộ PC : 25 Phút
  - 4 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 1 giờ 45 phút
  - 8 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 1 giờ 30 phút
  - 16 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 35 phút
  - 32 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 20 phút
  ( Lưu ý : thời gian lưu điện camera áp dụng cho camera thường. Đối với camera hồng ngoại và chuyên dụng sẽ thay đổi thời gian lưu)
  Cổng giao tiếp: USB( option )

 • Bộ lưu điện Sorotec Offline BL1200

  Bộ lưu điện Sorotec Offline BL1200

  Giá Bán: 2.500.000 ₫ NEW ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec Offline BL1200
  Giá bán: 2.500.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 1200VA/ 720W
  Thời gian lưu tối đa: - 1 bộ PC : 55 Phút;2 bộ PC : 25 Phút
  - 4 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 1 giờ 45 phút;8 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 1 giờ 30 phút;16 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 35 phút ;32 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 20 phút
  ( Lưu ý : thời gian lưu điện camera áp dụng cho camera thường. Đối với camera hồng ngoại và chuyên dụng sẽ thay đổi thời gian lưu)Đối với camera hồng ngoại và chuyên dụng sẽ thay đổi thời gian lưu)
  Cổng giao tiếp: USB( option )

 • Bộ lưu điện Sorotec Offline BL1500

  Bộ lưu điện Sorotec Offline BL1500

  Giá Bán: 3.400.000 ₫ NEW ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec Offline BL1500
  Giá bán: 3.400.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 1500VA/ 900W
  Thời gian lưu tối đa: - 1 bộ PC : 1 giờ 36 Phút;2 bộ PC : 30 Phút;3 bộ PC : 23 Phút
  - 4 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 1 giờ 55 phút;8 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 1 giờ 35 phút;16 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 50 phút ;32 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 26 phút
  ( Lưu ý : thời gian lưu điện camera áp dụng cho camera thường. Đối với camera hồng ngoại và chuyên dụng sẽ thay đổi thời gian lưu)
  Cổng giao tiếp: USB( option )

 • Bộ lưu điện Sorotec Offline BL2000

  Bộ lưu điện Sorotec Offline BL2000

  Giá Bán: 3.900.000 ₫ NEW ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec Offline BL2000
  Giá bán: 3.900.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 2000VA/ 1200W
  Thời gian lưu tối đa: - 1 bộ PC : 2 giờ ;2 bộ PC : 60 phút;3 bộ PC : 38 phút;4 bộ PC : 25 phút
  - 4camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 2 giờ 50 phút;8 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 2 giờ 25 phút;16 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 1 giờ 30 phút;32 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 47 phút
  ( Lưu ý : thời gian lưu điện camera áp dụng cho camera thường. Đối với camera hồng ngoại và chuyên dụng sẽ thay đổi thời gian lưu)
  Cổng giao tiếp: USB( option )

 • Bộ lưu điện Sorotec Offline BL650

  Bộ lưu điện Sorotec Offline BL650

  Giá Bán: 1.100.000 ₫ NEW ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec Offline BL650
  Giá bán: 1.100.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 650VA/ 390W
  Thời gian lưu tối đa: – Thời gian lưu điện: 1 bộ máy tính 22 phút, 1 Modem Wifi lưu 9 giờ

  – Thời gian sạc pin: > 4 giờ đạt 90% dung lượng bình ắc quy
  Cổng giao tiếp: Kết nối Cổng USB

 • Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX1000

  Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX1000

  Giá Bán: 4.500.000 ₫ NEW ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX1000
  Giá bán: 4.500.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 1000VA/ 800W
  Thời gian lưu tối đa: +Thời gian lưu điện:
  - 25% tải lưu 17 phút
  - 50% tải lưu 8 phút
  - 75% tải lưu 5 phút
  - 100% tải lưu 3 phút
  - Thời gian chuyển mạch: 2 ~ 6 ms.
  Cổng giao tiếp: USB( option )

 • Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX1500

  Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX1500

  Giá Bán: 5.250.000 ₫ NEW ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX1500
  Giá bán: 5.250.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 1500VA/ 1200W
  Thời gian lưu tối đa: +Thời gian lưu điện:
  - 25% tải lưu 17 phút
  - 50% tải lưu 8 phút
  - 75% tải lưu 5 phút
  - 100% tải lưu 3 phút
  - Thời gian chuyển mạch: 2 ~ 6 ms.
  Cổng giao tiếp: USB( option )

 • Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX2000

  Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX2000

  Giá Bán: 6.250.000 ₫ NEW ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX2000
  Giá bán: 6.250.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 2000VA/ 1600W
  Thời gian lưu tối đa: +Thời gian lưu điện:
  - 25% tải lưu 17 phút
  - 50% tải lưu 8 phút
  - 75% tải lưu 5 phút
  - 100% tải lưu 3 phút
  - Thời gian chuyển mạch: 2 ~ 6 ms.
  Cổng giao tiếp: USB( option )

 • Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 10KT-XL (10KVA/10KW)

  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 10KT-XL (10KVA/10KW)

  Giá Bán: 46.590.000 ₫ NEW ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 10KT-XL (10KVA/10KW)
  Giá bán: 46.590.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 10KVA/ 10KW
  Thời gian lưu tối đa: Chịu quá tải: 105%~130% Bypass sau 10 phút
  Cổng giao tiếp: Cáp RS232/ USB kèm phần mềm Winpower

 • Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 3KT-XL (3KVA/3KW)

  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 3KT-XL (3KVA/3KW)

  Giá Bán: 13.290.000 ₫ ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 3KT-XL (3KVA/3KW)
  Giá bán: 13.290.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 3KVA/ 3KW
  Thời gian lưu tối đa: Chịu quá tải: Quá 105%~125% 1 phút, 150% 30 giây.
  Cổng giao tiếp: Cáp RS232/ USB kèm phần mềm Winpower

 • Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 2KT-XL (2KVA/2KW)

  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 2KT-XL (2KVA/2KW)

  Giá Bán: 11.290.000 ₫ NEW ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 2KT-XL (2KVA/2KW)
  Giá bán: 11.290.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 2KVA/2KW
  Thời gian lưu tối đa: Chịu quá tải: Quá 110%~150% Bypass sau 47~25 giây. 150% ~200% giữ 25~300 mili giây.
  Cổng giao tiếp: Cáp RS232/ USB kèm phần mềm Winpower

 • Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 1KT-XL (1KVA/1KW)

  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 1KT-XL (1KVA/1KW)

  Giá Bán: 7.990.000 ₫ NEW ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 1KT-XL (1KVA/1KW)
  Giá bán: 7.990.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 1KVA/1KW
  Thời gian lưu tối đa: ● Chịu quá tải: Quá 110%~150% Bypass sau 47~25 giây. 150% ~200% giữ 25~300 mili giây.
  Cổng giao tiếp: Cáp RS232/ USB kèm phần mềm Winpower

 • Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX5000XL

  Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX5000XL

  Giá Bán: 19.390.000 ₫ NEW ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX5000XL
  Giá bán: 19.390.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 5000VA/ 4000W
  Thời gian lưu tối đa: - Quá tải: 120% UPS tự điều chỉnh điện áp sao cho phù hợp tải tức thì, UPS tự tắt trong 5 giây.
  - Thời gian lưu điện:
  + 25% tải lưu 17 phút
  + 50% tải lưu 10 phút
  + 75% tải lưu 5 phút
  + 100% tải lưu 3 phút
  - Thời gian chuyển mạch: 2 ~ 6 ms.
  Cổng giao tiếp: Cáp RS232/ USB kèm phần mềm Power Manager

 • Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX5000

  Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX5000

  Giá Bán: 22.690.000 ₫ NEW ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX5000
  Giá bán: 22.690.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 5000VA/ 4000W
  Thời gian lưu tối đa: - Quá tải: 120% UPS tự điều chỉnh điện áp sao cho phù hợp tải tức thì, UPS tự tắt trong 5 giây.
  - Thời gian lưu điện:
  + 25% tải lưu 17 phút
  + 50% tải lưu 10 phút
  + 75% tải lưu 5 phút
  + 100% tải lưu 3 phút
  - Thời gian chuyển mạch: 2 ~ 6 ms.
  Cổng giao tiếp: Cáp RS232/ USB kèm phần mềm Power Manager

 • Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX3000

  Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX3000

  Giá Bán: 8.790.000 ₫ NEW ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec Line Interactive BX3000
  Giá bán: 8.790.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 3000VA/ 2400W
  Thời gian lưu tối đa: - Quá tải: 120% UPS tự điều chỉnh điện áp sao cho phù hợp tải tức thì, UPS tự tắt trong 5 giây.
  - Thời gian lưu điện:
  + 25% tải lưu 17 phút
  + 50% tải lưu 10 phút
  + 75% tải lưu 5 phút
  + 100% tải lưu 3 phút
  - Thời gian chuyển mạch: 2 ~ 6 ms.
  Cổng giao tiếp: USB( option )

 • Bộ lưu điện Sorotec Offline BL3000

  Bộ lưu điện Sorotec Offline BL3000

  Giá Bán: 6.590.000 ₫ NEW ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec Offline BL3000
  Giá bán: 6.590.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 3000VA/ 1800W
  Thời gian lưu tối đa: - 1 bộ PC : 2 giờ 54 phút;2 bộ PC : 1 giờ 21 phút;3 bộ PC : 50 phút;4 bộ PC : 33 phút ;5 bộ PC ; 21 phút;6 bộ PC : 18 phút
  - 4 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 3 giờ 20 phút;8 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 3 giờ;16 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 1 giờ 50 phút ;32 camera + đầu ghi + swich+ ổ cứng : 56 phút
  ( Lưu ý : thời gian lưu điện camera áp dụng cho camera thường. Đối với camera hồng ngoại và chuyên dụng sẽ thay đổi thời gian lưu)
  Cổng giao tiếp: USB( option )

 • Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 6KT-XL (6KVA/6KW)

  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 6KT-XL (6KVA/6KW)

  Giá niêm yết: 36.900.000 ₫ Giá bán: 32.900.000 ₫ -11% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 6KT-XL (6KVA/6KW)
  Giá khuyến mãi: 32.900.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 6KVA/ 6KW
  Thời gian lưu tối đa: Chịu quá tải: Quá 105%~125% 1 phút, 150% 30 giây.
  Cổng giao tiếp: Cáp RS232/ USB kèm phần mềm Winpower

 • Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 10KT (10KVA/10KW)

  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 10KT (10KVA/10KW)

  Giá niêm yết: 59.000.000 ₫ Giá bán: 52.690.000 ₫ -11% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 10KT (10KVA/10KW)
  Giá khuyến mãi: 52.690.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 10KVA/ 10KW
  Thời gian lưu tối đa: ● Chịu quá tải: Quá 105%~125% 1 phút, 150% 30 giây.
  ● Thời gian lưu điện 4 phút 100% tải, 10 phút 50% tải
  Cổng giao tiếp: Cáp RS232/ USB kèm phần mềm Winpower

 • Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 6KT (6KVA/6KW)

  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 6KT (6KVA/6KW)

  Giá niêm yết: 42.900.000 ₫ Giá bán: 36.990.000 ₫ -14% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 6KT (6KVA/6KW)
  Giá khuyến mãi: 36.990.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 6KVA/ 6KW
  Thời gian lưu tối đa: ● Chịu quá tải: Quá 105%~125% 1 phút, 150% 30 giây.
  ● Thời gian lưu điện 3 phút 100% tải, 8 phút 50% tải
  Cổng giao tiếp: Cáp RS232/ USB kèm phần mềm Winpower

 • Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 3KT (3KVA/3KW)

  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 3KT (3KVA/3KW)

  Giá niêm yết: 18.900.000 ₫ Giá bán: 14.690.000 ₫ -23% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 3KT (3KVA/3KW)
  Giá khuyến mãi: 14.690.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 3KVA/ 3KW
  Thời gian lưu tối đa: ● Chịu quá tải: Quá 105%~125% 1 phút, 150% 30 giây.
  ● Thời gian lưu điện 3 phút 100% tải, 8 phút 50% tải
  Cổng giao tiếp: Cáp RS232/ USB kèm phần mềm Winpower

 • Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 2KT (2KVA/2KW)

  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 2KT (2KVA/2KW)

  Giá niêm yết: 15.900.000 ₫ Giá bán: 12.290.000 ₫ -23% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 2KT (2KVA/2KW)
  Giá khuyến mãi: 12.290.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 2KVA/ 2KW
  Thời gian lưu tối đa: ● Chịu quá tải: Quá 110%~150% Bypass sau 47~25 giây. 150% ~200% giữ 25~300 mili giây.
  ● Thời gian lưu điện 4 phút 100% tải, 9 phút 50% tải
  Cổng giao tiếp: Cáp RS232/ USB kèm phần mềm Winpower

 • Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 1KT (1KVA/1KW)

  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 1KT (1KVA/1KW)

  Giá niêm yết: 8.900.000 ₫ Giá bán: 7.690.000 ₫ -14% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Sorotec HP3116C Plus 1KT (1KVA/1KW)
  Giá khuyến mãi: 7.690.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 1KVA/1KW
  Thời gian lưu tối đa: ● Chịu quá tải: Quá 110%~150% Bypass sau 47~25 giây. 150% ~200% giữ 25~300 mili giây.
  ● Thời gian lưu điện 4 phút 100% tải, 9 phút 50% tải
  Cổng giao tiếp: Cáp RS232/ USB kèm phần mềm Winpower

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 4, 89 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
Hoặc 0974 55 88 11
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 1)
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 2)
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Tầng 5, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097 322 7711
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 5,134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
Hoặc 038 658 6699
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
SHOWROOM Phúc Anh 89 Lê Duẩn Địa chỉ: 89 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 6)
Email: phucanh.leduan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 134 THÁI HÀ Địa chỉ: 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 3)
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 141 phạm văn đồng Địa chỉ: 141-143 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 5)
Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
Icon Top Left Icon Top Right
ZaloChat Zalo Kênh mạng xã hội: Facebook Kênh Youtube Gửi thư liên hệ Gọi điện liên hệ Xây dựng cấu hình máy tính Phiên bản mobileChuyển giao diện Mobile chat facebookChat trên Messages