45 sản phẩm
 • - Màn hình: Super AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: Exynos 7884 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  3.690.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED 6.4Inch - Chipset/ CPU: Exynos 7884 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  3.690.000 VNĐ

 • - Màn hình: IPS LCD 6.2Inch - Chipset/ CPU: Exynos 7884 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 3400 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  2.850.000 VNĐ 3.090.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: Exynos 7904 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 64Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  4.690.000 VNĐ

 • - Màn hình: IPS LCD6.2Inch - Chipset/ CPU: MediaTek MT6762 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  3.490.000 VNĐ 3.690.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: " Exynos 7904 8 nhân 64-bit" - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  3.990.000 VNĐ 4.990.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9610 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 64Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.790.000 VNĐ

 • - Màn hình: IPS LCD6.2Inch - Chipset/ CPU: MediaTek MT6762 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  3.490.000 VNĐ 3.690.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: " Exynos 7904 8 nhân 64-bit" - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  3.990.000 VNĐ 4.990.000 VNĐ

 • Samsung Galaxy A 10-A105G (Red)- 6.2Inch/ 32Gb/ 2 sim 2.850.000 VNĐ -8% 3.090.000 VNĐ Samsung Galaxy A 10-A105G (Red)- 6.2Inch/ 32Gb/ 2 sim
  - Màn hình: IPS LCD6.2Inch - Chipset/ CPU: Exynos 7884 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 3400 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  2.850.000 VNĐ 3.090.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9610 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 64Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  5.790.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9610 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 64Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  5.790.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9610 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 64Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.790.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9610 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 64Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.790.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: Exynos 7884 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  3.690.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: Exynos 7904 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 64Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  4.690.000 VNĐ

 • Samsung Galaxy M20 (M205G) (Blue)- 6.3Inch/ 32Gb/ 2 sim 3.790.000 VNĐ -25% 4.990.000 VNĐ Samsung Galaxy M20 (M205G) (Blue)- 6.3Inch/ 32Gb/ 2 sim
  - Màn hình: PLS TFT LCD6.3Inch - Chipset/ CPU: Exynos 7904 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - Hệ điều hành: Android 8.1 - Dung lượng pin: 5000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  3.790.000 VNĐ 4.990.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9610 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 64Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  5.790.000 VNĐ

 • Samsung Galaxy M20 (M205G) (Gray)- 6.3Inch/ 32Gb/ 2 sim 3.790.000 VNĐ -25% 4.990.000 VNĐ Samsung Galaxy M20 (M205G) (Gray)- 6.3Inch/ 32Gb/ 2 sim
  - Màn hình: PLS TFT LCD6.3Inch - Chipset/ CPU: Exynos 7904 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - Hệ điều hành: Android 8.1 - Dung lượng pin: 5000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  3.790.000 VNĐ 4.990.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED 6.0Inch - Chipset/ CPU: Exynos 7885 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 64Gb - Hệ điều hành: Android 8.0 - Dung lượng pin: 3300 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  4.990.000 VNĐ

 • - Màn hình: Infiniy-O 6.8Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9 9825 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 256Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4300 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  24.990.000 VNĐ

 • - Màn hình: Infiniy-O 6.8Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9 9825 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 256Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4300 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  24.990.000 VNĐ

 • - Màn hình: Infiniy-O 6.8Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9 9825 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 256Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4300 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  24.990.000 VNĐ

 • - Màn hình: Infiniy-O 6.3Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9 9825 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 256Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 3500 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  21.990.000 VNĐ

 • - Màn hình: Infiniy-O 6.3Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9 9825 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 256Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 3500 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  21.990.000 VNĐ

 • - Màn hình: Infiniy-O6.3Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9 9825 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 256Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 3500 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  21.990.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9610 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 128Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4000 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.490.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED 6.7Inch - Chipset/ CPU: Snapdragon 675 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 128Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4500 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  8.490.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED 6.7Inch - Chipset/ CPU: Snapdragon 675 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 128Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4500 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  8.490.000 VNĐ

 • Samsung Galaxy A 10-A105G (Blue)- 6.2Inch/ 32Gb/ 2 sim 2.850.000 VNĐ -8% 3.090.000 VNĐ Samsung Galaxy A 10-A105G (Blue)- 6.2Inch/ 32Gb/ 2 sim
  - Màn hình: IPS LCD6.2Inch - Chipset/ CPU: Exynos 7884 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 32Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 3400 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  2.850.000 VNĐ 3.090.000 VNĐ

 • - Màn hình: Dynamic AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9820 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 512Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4100 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  26.990.000 VNĐ

 • - Màn hình: Dynamic AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9820 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 128Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4100 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  20.390.000 VNĐ

 • - Màn hình: Dynamic AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9820 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 128Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4100 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  20.390.000 VNĐ

 • - Màn hình: Dynamic AMOLED6.4Inch - Chipset/ CPU: Exynos 9820 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 128Gb - Hệ điều hành: Android 9.0 - Dung lượng pin: 4100 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  20.390.000 VNĐ

 • Samsung Galaxy A 9-A920F (Pink)- 6.3Inch/ 128Gb/ 2 sim 11.490.000 VNĐ -9% 12.490.000 VNĐ Samsung Galaxy A 9-A920F (Pink)- 6.3Inch/ 128Gb/ 2 sim
  - Màn hình: Super AMOLED6.3Inch - Chipset/ CPU: Qualcomm Snapdragon 660 8 nhân - Bộ nhớ trong (ROM): 128Gb - Hệ điều hành: Android 7.1 - Dung lượng pin: 3800 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  11.490.000 VNĐ 12.490.000 VNĐ

 • - Màn hình: Super AMOLED 6.0Inch - Chipset/ CPU: Exynos 7885 8 nhân 64-bit - Bộ nhớ trong (ROM): 64Gb - Hệ điều hành: Android 8.0 - Dung lượng pin: 3300 mAh Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  5.990.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 4, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 5,134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 134 THÁI HÀ Địa chỉ: 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 160 phạm văn đồng Địa chỉ: 160 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38561616
Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Tầng 5, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 0973227711
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp