Chính hãng - Bộ lưu điện UPS Vertiv - Giá tốt

Giá sốc - Bộ lưu điện UPS Vertiv - Giá rẻ

Khuyến mãi - Bộ lưu điện UPS Vertiv - Bảo hành chính hãng

Tất cả 19 Bộ lưu điện UPS Vertiv

 • Bộ lưu điện Vertiv EDGELI-3000IRT2U (Công suất:3000VA/2700W)

  Bộ lưu điện Vertiv EDGELI-3000IRT2U (Công suất:3000VA/2700W)

  Giá niêm yết: 58.900.000 ₫ Giá bán: 47.890.000 ₫ -19% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv EDGELI-3000IRT2U (Công suất:3000VA/2700W)
  Giá khuyến mãi: 47.890.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  UPS LINE-INTERACTIVE ẮC QUY LITHIUM
  Công suất: 3000VA/2700W
  Input: 166 - 278V; 45-65Hz
  Output: 200/208/220/230/240V; 50/60 Hz
  Kích thước (HxWxD): 86 x 438 x 510
 • Bộ lưu điện Vertiv EDGELI-2200IRT2U (Công suất:2200VA/1980W)

  Bộ lưu điện Vertiv EDGELI-2200IRT2U (Công suất:2200VA/1980W)

  Giá niêm yết: 49.800.000 ₫ Giá bán: 39.900.000 ₫ -20% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv EDGELI-2200IRT2U (Công suất:2200VA/1980W)
  Giá khuyến mãi: 39.900.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  UPS LINE-INTERACTIVE ẮC QUY LITHIUM
  Công suất: 2200VA/1980W
  Input: 166 - 278V; 45-65Hz
  Output: 200/208/220/230/240V; 50/60 Hz
  Kích thước (HxWxD): 86 x 438 x 510
 • Bộ lưu điện Vertiv EDGELI-1500IRT2U (Công suất:1500VA/1350W)

  Bộ lưu điện Vertiv EDGELI-1500IRT2U (Công suất:1500VA/1350W)

  Giá niêm yết: 28.900.000 ₫ Giá bán: 25.390.000 ₫ -13% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv EDGELI-1500IRT2U (Công suất:1500VA/1350W)
  Giá khuyến mãi: 25.390.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:

  UPS LINE-INTERACTIVE ẮC QUY LITHIUM
  Công suất: 1500VA/1350W
  Input: 166 - 278V; 45-65Hz
  Output: 200/208/220/230/240V; 50/60 Hz
 • Bộ lưu điện Vertiv Liebert GXT5 On-Line 5000VA/5000W 5KRT

  Bộ lưu điện Vertiv Liebert GXT5 On-Line 5000VA/5000W 5KRT

  Giá bán: 58.900.000 ₫ ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv Liebert GXT5 On-Line 5000VA/5000W 5KRT
  Giá bán: 58.900.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Công suất: 5000VA/5000W
  - Thời gian lưu tối đa: Thời gian sao lưu: 7 phút 100% tải
  - Cổng giao tiếp: Cổng kết nối: Output Terminal Block
 • Bộ lưu điện Vertiv EDGE-500IRM1U (Công suất:500VA/450W)

  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-500IRM1U (Công suất:500VA/450W)

  Giá niêm yết: 12.890.000 ₫ Giá bán: 9.890.000 ₫ -24% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-500IRM1U (Công suất:500VA/450W)
  Giá khuyến mãi: 9.890.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 500VA/450W
  Input: 166 - 278V; 45-65Hz
  Output: 200/208/220/230/240V; 50/60 Hz
  Kích thước (HxWxD): 44 x 438 x 380
  Khối lượng: 11kg
 • Bộ lưu điện Vertiv EDGE-3000IRT3UXL (Công suất:3000VA/2700W)

  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-3000IRT3UXL (Công suất:3000VA/2700W)

  Giá niêm yết: 29.800.000 ₫ Giá bán: 25.990.000 ₫ -13% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-3000IRT3UXL (Công suất:3000VA/2700W)
  Giá khuyến mãi: 25.990.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 3000VA/2700W
  Input: 166 - 278V; 45-65Hz
  Output: 200/208/220/230/240V; 50/60 Hz
  Kích thước (HxWxD): 132 x 438 x 485
  Khối lượng: 36kg
 • Bộ lưu điện Vertiv EDGE-3000IRT2UXL (Công suất:3000VA/2700W)

  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-3000IRT2UXL (Công suất:3000VA/2700W)

  Giá niêm yết: 29.800.000 ₫ Giá bán: 25.990.000 ₫ -13% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-3000IRT2UXL (Công suất:3000VA/2700W)
  Giá khuyến mãi: 25.990.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 3000VA/2700W
  Input: 166 - 278V; 45-65Hz
  Output: 200/208/220/230/240V; 50/60 Hz
  Kích thước (HxWxD): 88 x 438 x 630
  Khối lượng: 32kg
 • Bộ lưu điện Vertiv EDGE-22000IRT2UXL (Công suất:2200VA/1980W)

  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-22000IRT2UXL (Công suất:2200VA/1980W)

  Giá niêm yết: 25.900.000 ₫ Giá bán: 20.590.000 ₫ -21% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-22000IRT2UXL (Công suất:2200VA/1980W)
  Giá khuyến mãi: 20.590.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 2200VA/1980W
  Input: 166 - 278V; 45-65Hz
  Output: 200/208/220/230/240V; 50/60 Hz
  Kích thước (HxWxD): 88 x 438 x 630
  Khối lượng: 27kg
 • Bộ lưu điện Vertiv EDGE-1500IRT2UXL (Công suất:1500VA/1350W)

  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-1500IRT2UXL (Công suất:1500VA/1350W)

  Giá niêm yết: 19.900.000 ₫ Giá bán: 15.290.000 ₫ -24% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-1500IRT2UXL (Công suất:1500VA/1350W)
  Giá khuyến mãi: 15.290.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 1500VA/1350W
  Input: 166 - 278V; 45-65Hz
  Output: 200/208/220/230/240V; 50/60 Hz
  Kích thước (HxWxD): 88 x 438 x 510
  Khối lượng: 20kg
 • Bộ lưu điện Vertiv EDGE-1500IRM1U (Công suất:1500VA/1350W)

  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-1500IRM1U (Công suất:1500VA/1350W)

  Giá niêm yết: 19.900.000 ₫ Giá bán: 15.290.000 ₫ -24% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-1500IRM1U (Công suất:1500VA/1350W)
  Giá khuyến mãi: 15.290.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 1500VA/1350W
  Input: 166 - 278V; 45-65Hz
  Output: 200/208/220/230/240V; 50/60 Hz
  Kích thước (HxWxD): 44 x 438 x 600
  Khối lượng: 23kg
 • Bộ lưu điện Vertiv EDGE-1000IRM1U (Công suất:1000VA/900W)

  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-1000IRM1U (Công suất:1000VA/900W)

  Giá niêm yết: 18.900.000 ₫ Giá bán: 14.290.000 ₫ -25% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-1000IRM1U (Công suất:1000VA/900W)
  Giá khuyến mãi: 14.290.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 1000VA/900W
  Input: 166 - 278V; 45-65Hz
  Output: 200/208/220/230/240V; 50/60 Hz
  Kích thước (HxWxD): 44 x 438 x 480
  Khối lượng: 17kg
 • Bộ lưu điện Vertiv EDGE-1500IMT (Công suất:1500VA/1350W)

  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-1500IMT (Công suất:1500VA/1350W)

  Giá niêm yết: 13.900.000 ₫ Giá bán: 10.990.000 ₫ -21% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-1500IMT (Công suất:1500VA/1350W)
  Giá khuyến mãi: 10.990.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 1500VA/1350W
  Input: 166 - 278V; 45-65Hz
  Output: 200/208/220/230/240V; 50/60 Hz
  Kích thước (HxWxD): 145 x 370 x 220
  Khối lượng: 18kg
 • Bộ lưu điện Vertiv EDGE-1000IMT (Công suất:1000VA/900W)

  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-1000IMT (Công suất:1000VA/900W)

  Giá niêm yết: 12.900.000 ₫ Giá bán: 8.990.000 ₫ -31% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-1000IMT (Công suất:1000VA/900W)
  Giá khuyến mãi: 8.990.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 1000VA/900W
  Input: 166 - 278V; 45-65Hz
  Output: 200/208/220/230/240V; 50/60 Hz
  Kích thước (HxWxD): 220 x 145 x 370
  Khối lượng: 12kg
 • Bộ lưu điện Vertiv EDGE-750IMT (Công suất: 750VA/675W)

  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-750IMT (Công suất: 750VA/675W)

  Giá niêm yết: 9.890.000 ₫ Giá bán: 7.690.000 ₫ -23% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv EDGE-750IMT (Công suất: 750VA/675W)
  Giá khuyến mãi: 7.690.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Công suất: 750VA/675W
  Input: 166 - 278V; 45-65Hz
  Output: 200/208/220/230/240V; 50/60 Hz
  Kích thước (HxWxD): 220 x 145 x 370
  Khối lượng: 11kg
 • Bộ lưu điện Vertiv Liebert PSA ITON 650VA 230V AVR Universal Sockets (PSA650-SOHO)

  Bộ lưu điện Vertiv Liebert PSA ITON 650VA 230V AVR Universal Sockets (PSA650-SOHO)

  Giá niêm yết: 1.100.000 ₫ Giá bán: 1.099.000 ₫ -1% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv Liebert PSA ITON 650VA 230V AVR Universal Sockets (PSA650-SOHO)
  Giá khuyến mãi: 1.099.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Công suất: 650VA/390W
  - Thời gian lưu tối đa: Thời gian sao lưu: 4 phút với tải 120W
  - Cổng giao tiếp: Cổng kết nối: 03 cổng ra Universal - 01 cổng sạc USB (5V1A)
 • Bộ lưu điện Vertiv Liebert GXT5 On-Line 10kVA/10kW 10KRT

  Bộ lưu điện Vertiv Liebert GXT5 On-Line 10kVA/10kW 10KRT

  Giá bán: 83.990.000 ₫ ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv Liebert GXT5 On-Line 10kVA/10kW 10KRT
  Giá bán: 83.990.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Công suất: 10kVA/10kW
  - Thời gian lưu tối đa: Thời gian sao lưu: 2 phút 100% tải,
  - Cổng giao tiếp: Cổng kết nối: Output Terminal Block
 • Bộ lưu điện Vertiv Liebert GXT5 On-Line 8000VA/8000W 8KRT

  Bộ lưu điện Vertiv Liebert GXT5 On-Line 8000VA/8000W 8KRT

  Giá niêm yết: 80.000.000 ₫ Giá bán: 66.900.000 ₫ -17% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv Liebert GXT5 On-Line 8000VA/8000W 8KRT
  Giá khuyến mãi: 66.900.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Công suất: 8000VA/8000W
  - Thời gian lưu tối đa: Thời gian sao lưu: 3.5 phút 100% tải
  - Cổng giao tiếp: Cổng kết nối: Output Terminal Block
 • Bộ lưu điện Vertiv Liebert GXT5-2000IRT2UXL On-Line 2000VA/2000W 230V LCD PF1.0 2U Extended Run Rack/Tower, Rail Kit Bundled

  Bộ lưu điện Vertiv Liebert GXT5-2000IRT2UXL On-Line 2000VA/2000W 230V LCD PF1.0 2U Extended Run Rack/Tower, Rail Kit Bundled

  Giá niêm yết: 29.000.000 ₫ Giá bán: 25.500.000 ₫ -13% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv Liebert GXT5-2000IRT2UXL On-Line 2000VA/2000W 230V LCD PF1.0 2U Extended Run Rack/Tower, Rail Kit Bundled
  Giá khuyến mãi: 25.500.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Công suất: 2000VA/1800W
  - Thời gian lưu tối đa: Thời gian sao lưu: 3 phút 100% tải
  - Cổng giao tiếp: Cổng kết nối: USB
 • Bộ lưu điện Vertiv Liebert PSA ITON 1000VA 230V PSA1000-BX

  Bộ lưu điện Vertiv Liebert PSA ITON 1000VA 230V PSA1000-BX

  Giá niêm yết: 3.100.000 ₫ Giá bán: 2.800.000 ₫ -10% ☎️ Gọi hàng
  Bộ lưu điện Vertiv Liebert PSA ITON 1000VA 230V PSA1000-BX
  Giá khuyến mãi: 2.800.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Công suất: 1000VA/600W
  - Thời gian lưu tối đa: Thời gian sao lưu: 6 phút ở 1/2 tải
  - Cổng giao tiếp: Cổng kết nối: IEC C13 x 4
Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, 89 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 1)
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 2)
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại:(024) 3968 9966 (ext 4)
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 5,134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
SHOWROOM Phúc Anh 89 Lê Duẩn Địa chỉ: 89 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 6)
Email: phucanh.leduan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 134 THÁI HÀ Địa chỉ: 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 3)
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 141 phạm văn đồng Địa chỉ: 141-143 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 5)
Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Tầng 5, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097 322 7711
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Chat Zalo Kênh mạng xã hội: Facebook Kênh Youtube Gửi thư liên hệ Gọi điện liên hệ Xây dựng cấu hình máy tính Chuyển giao diện Mobile Chat trên Messages