Chính hãng - Nguồn PC - Giá tốt

Giá sốc - Nguồn PC - Giá rẻ

Khuyến mãi - Nguồn PC - Bảo hành chính hãng

 • Nguồn Golden Field SME3000 300W -Standard

  Nguồn Golden Field SME3000 300W -Standard

  395.000 VNĐ -13% 449.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: Standard - Công suất danh định: 300W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  395.000 VNĐ 449.000 VNĐ

 • Nguồn PC Huntkey ATX CP400H 400W

  Nguồn PC Huntkey ATX CP400H 400W

  590.000 VNĐ -10% 649.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: ATX - Công suất danh định: 400W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  590.000 VNĐ 649.000 VNĐ

 • Nguồn Golden Field 480W

  Nguồn Golden Field 480W

  269.000 VNĐ -23% 349.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: ATX - Công suất danh định: 480W - Quạt: 8cm Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  269.000 VNĐ 349.000 VNĐ

 • Nguồn PC Huntkey ATX CP325P

  Nguồn PC Huntkey ATX CP325P

  460.000 VNĐ -8% 499.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: ATX - Công suất danh định: N/A - Quạt: Fan 8cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  460.000 VNĐ 499.000 VNĐ

 • Nguồn PC Acbel ATX HK350 350W

  Nguồn PC Acbel ATX HK350 350W

  499.000 VNĐ -10% 549.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: ATX - Công suất danh định: 350W - Quạt: Fan 8cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  499.000 VNĐ 549.000 VNĐ

 • Nguồn PC Orient ATX 450W

  Nguồn PC Orient ATX 450W

  269.000 VNĐ -11% 299.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: ATX - Công suất danh định: 450W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  269.000 VNĐ 299.000 VNĐ

 • Nguồn Xigmatek XCP-A300 300W

  Nguồn Xigmatek XCP-A300 300W

  420.000 VNĐ -16% 499.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: ATX - Công suất danh định: 300W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  420.000 VNĐ 499.000 VNĐ

 • Nguồn Cooler Master Elite 350W RS-350-PSAR-I3-B1 - Standard

  Nguồn Cooler Master Elite 350W RS-350-PSAR-I3-B1 - Standard

  550.000 VNĐ -16% 649.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: Standard - Công suất danh định: 350W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  550.000 VNĐ 649.000 VNĐ

 • Nguồn Xigmatek X-350 EN40544 230W -80 Plus

  Nguồn Xigmatek X-350 EN40544 230W -80 Plus

  390.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus - Công suất danh định: 230W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Nguồn Antec BP300PS PRO 300W

  Nguồn Antec BP300PS PRO 300W

  499.000 VNĐ -17% 599.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: ATX - Công suất danh định: 300W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  499.000 VNĐ 599.000 VNĐ

 • Nguồn Antec BP350PS PRO 350W

  Nguồn Antec BP350PS PRO 350W

  619.000 VNĐ -12% 699.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: ATX - Công suất danh định: 350W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  619.000 VNĐ 699.000 VNĐ

 • Nguồn PC Huntkey ATX CP450H 450W

  Nguồn PC Huntkey ATX CP450H 450W

  750.000 VNĐ -12% 850.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: ATX - Công suất danh định: 450W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  750.000 VNĐ 850.000 VNĐ

 • Nguồn PC Antec ATX VP500PC 500W

  Nguồn PC Antec ATX VP500PC 500W

  995.000 VNĐ -14% 1.150.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: ATX - Công suất danh định: 500W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  995.000 VNĐ 1.150.000 VNĐ

 • Nguồn PC Acbel ATX HK450 450W

  Nguồn PC Acbel ATX HK450 450W

  719.000 VNĐ -11% 799.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: ATX - Công suất danh định: 450W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  719.000 VNĐ 799.000 VNĐ

 • Nguồn Huntkey GS500 500W - 80 Plus

  Nguồn Huntkey GS500 500W - 80 Plus

  920.000 VNĐ -13% 1.050.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: Standard - Công suất danh định: 500W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  920.000 VNĐ 1.050.000 VNĐ

 • Nguồn Xigmatek X-450 EN40490 400W -80 Plus

  Nguồn Xigmatek X-450 EN40490 400W -80 Plus

  590.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus - Công suất danh định: 400W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  590.000 VNĐ

 • Nguồn Antec BP450PS PRO 450W -Standard

  Nguồn Antec BP450PS PRO 450W -Standard

  790.000 VNĐ -12% 890.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: Standard - Công suất danh định: 450W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  790.000 VNĐ 890.000 VNĐ

 • Nguồn PC Corsair ATX VS450 - 80 Plus

  Nguồn PC Corsair ATX VS450 - 80 Plus

  920.000 VNĐ -8% 999.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus - Công suất danh định: 450W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  920.000 VNĐ 999.000 VNĐ

 • Nguồn PC Acbel ATX HK400 400W

  Nguồn PC Acbel ATX HK400 400W

  570.000 VNĐ -14% 660.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: ATX - Công suất danh định: 400W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  570.000 VNĐ 660.000 VNĐ

 • Nguồn Cooler Master MWE 400W -80 Plus white

  Nguồn Cooler Master MWE 400W -80 Plus white

  895.000 VNĐ -11% 999.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus white - Công suất danh định: 400W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  895.000 VNĐ 999.000 VNĐ

 • Nguồn PC Corsair ATX VS550 - 80 Plus

  Nguồn PC Corsair ATX VS550 - 80 Plus

  1.290.000 VNĐ -8% 1.390.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus - Công suất danh định: 550W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.290.000 VNĐ 1.390.000 VNĐ

 • Nguồn Cooler Master MWE 500W - 80 Plus white

  Nguồn Cooler Master MWE 500W - 80 Plus white

  1.150.000 VNĐ -18% 1.390.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus white - Công suất danh định: 500W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.150.000 VNĐ 1.390.000 VNĐ

 • Nguồn Corsair CX650M 650W - 80 Plus Bronze

  Nguồn Corsair CX650M 650W - 80 Plus Bronze

  2.050.000 VNĐ -11% 2.290.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze - Công suất danh định: 600W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  2.050.000 VNĐ 2.290.000 VNĐ

 • Nguồn Cooler Master Elite 400W RS-400-PSAR-I3-BU -Standard

  Nguồn Cooler Master Elite 400W RS-400-PSAR-I3-BU -Standard

  750.000 VNĐ -6% 795.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: Standard - Công suất danh định: 400W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  750.000 VNĐ 795.000 VNĐ

 • Nguồn Seasonic M12II EVO 620W - 80 Plus Bronze

  Nguồn Seasonic M12II EVO 620W - 80 Plus Bronze

  2.150.000 VNĐ -7% 2.290.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: ATX - Công suất danh định: 620W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh

  2.150.000 VNĐ 2.290.000 VNĐ

 • Nguồn Antec Neo Eco 650C 650W -80 Plus Bronze

  Nguồn Antec Neo Eco 650C 650W -80 Plus Bronze

  1.599.000 VNĐ -12% 1.799.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze - Công suất danh định: 650W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.599.000 VNĐ 1.799.000 VNĐ

 • Nguồn Antec EA650G PRO 650W -80 Plus Gold

  Nguồn Antec EA650G PRO 650W -80 Plus Gold

  2.190.000 VNĐ -5% 2.290.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold - Công suất danh định: 650W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  2.190.000 VNĐ 2.290.000 VNĐ

 • Nguồn GAMEMAX GM-700 700W -80 Plus Bronze

  Nguồn GAMEMAX GM-700 700W -80 Plus Bronze

  1.550.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze - Công suất danh định: 700W - Quạt: Fan 14cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.550.000 VNĐ

 • Nguồn GAMEMAX GP-650 650W -80 Plus Bronze

  Nguồn GAMEMAX GP-650 650W -80 Plus Bronze

  950.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze - Công suất danh định: 650W - Quạt: Fan 14cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  950.000 VNĐ

 • Nguồn Seasonic M12II EVO 520W - 80 Plus Bronze

  Nguồn Seasonic M12II EVO 520W - 80 Plus Bronze

  1.950.000 VNĐ -3% 1.990.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: ATX - Công suất danh định: 520W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh

  1.950.000 VNĐ 1.990.000 VNĐ

 • Nguồn Cooler Master Elite 460W RS-460-PSAR-I3-WO -Standard

  Nguồn Cooler Master Elite 460W RS-460-PSAR-I3-WO -Standard

  810.000 VNĐ -19% 999.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: Standard - Công suất danh định: 460W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  810.000 VNĐ 999.000 VNĐ

 • Nguồn Seasonic S12II 520W -80 Plus Bronze

  Nguồn Seasonic S12II 520W -80 Plus Bronze

  1.595.000 VNĐ -9% 1.750.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze - Công suất danh định: 520W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.595.000 VNĐ 1.750.000 VNĐ

 • Nguồn Seasonic S12II 620W -80 Plus Bronze

  Nguồn Seasonic S12II 620W -80 Plus Bronze

  1.790.000 VNĐ -1% 1.799.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze - Công suất danh định: 620W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.790.000 VNĐ 1.799.000 VNĐ

 • Nguồn PC Huntkey ATX GS600 600W

  Nguồn PC Huntkey ATX GS600 600W

  1.090.000 VNĐ -9% 1.190.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: ATX - Công suất danh định: 600W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.090.000 VNĐ 1.190.000 VNĐ

 • Nguồn Cooler Master Elite 500W -Standard

  Nguồn Cooler Master Elite 500W -Standard

  1.040.000 VNĐ -13% 1.190.000 VNĐ
  - Chuẩn nguồn: Standard - Công suất danh định: 500W - Quạt: Fan 12cm Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  1.040.000 VNĐ 1.190.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1291)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo