Danh mục
Thương hiệu

Tất cả 30 sản phẩm

 • Điện thoại IP FANVIL X3S

  Điện thoại IP FANVIL X3S

  Giá niêm yết: 1.500.000 ₫ Giá bán: 1.150.000 ₫ -24% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại IP FANVIL X3S
  Giá khuyến mãi: 1.150.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại ip FANVIL X1S

  Điện thoại ip FANVIL X1S

  Giá bán: 929.000 ₫ -54% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại ip FANVIL X1S
  Giá khuyến mãi: 929.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại ip Wifi FANVIL H5W (Black/White)

  Điện thoại ip Wifi FANVIL H5W (Black/White)

  Liên hệ NEW ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại ip Wifi FANVIL H5W (Black/White)
  Giá bán: Liên hệ [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại IP Fanvil X7A (Tích hợp sẵn Camera)

  Điện thoại IP Fanvil X7A (Tích hợp sẵn Camera)

  Liên hệ NEW ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại IP Fanvil X7A (Tích hợp sẵn Camera)
  Giá bán: Liên hệ [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại ip wifi FANVIL V67

  Điện thoại ip wifi FANVIL V67

  Liên hệ NEW ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại ip wifi FANVIL V67
  Giá bán: Liên hệ [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại IP FANVIL X3U

  Điện thoại IP FANVIL X3U

  Liên hệ NEW ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại IP FANVIL X3U
  Giá bán: Liên hệ [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại IP Fanvil X3SG

  Điện thoại IP Fanvil X3SG

  Liên hệ NEW ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại IP Fanvil X3SG
  Giá bán: Liên hệ [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại ip FANVIL H3 (Black/White)

  Điện thoại ip FANVIL H3 (Black/White)

  Liên hệ NEW ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại ip FANVIL H3 (Black/White)
  Giá bán: Liên hệ [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại ip FANVIL V62

  Điện thoại ip FANVIL V62

  Liên hệ NEW ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại ip FANVIL V62
  Giá bán: Liên hệ [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại ip FANVIL X1SG

  Điện thoại ip FANVIL X1SG

  Liên hệ NEW ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại ip FANVIL X1SG
  Giá bán: Liên hệ [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại ip FANVIL H5 (Black/White)

  Điện thoại ip FANVIL H5 (Black/White)

  Liên hệ NEW ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại ip FANVIL H5 (Black/White)
  Giá bán: Liên hệ [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại ip Wifi FANVIL H3W (Black/White)

  Điện thoại ip Wifi FANVIL H3W (Black/White)

  Liên hệ NEW ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại ip Wifi FANVIL H3W (Black/White)
  Giá bán: Liên hệ [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại ip wifi FANVIL V65

  Điện thoại ip wifi FANVIL V65

  Liên hệ NEW ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại ip wifi FANVIL V65
  Giá bán: Liên hệ [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại ip wifi FANVIL V64

  Điện thoại ip wifi FANVIL V64

  Liên hệ NEW ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại ip wifi FANVIL V64
  Giá bán: Liên hệ [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại ip wifi FANVI X3SW

  Điện thoại ip wifi FANVI X3SW

  Giá niêm yết: 2.600.000 ₫ Giá bán: 1.490.000 ₫ -43% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại ip wifi FANVI X3SW
  Giá khuyến mãi: 1.490.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại IP Fanvil A32i

  Điện thoại IP Fanvil A32i

  Giá niêm yết: 19.900.000 ₫ Giá bán: 16.590.000 ₫ -17% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại IP Fanvil A32i
  Giá khuyến mãi: 16.590.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại IP Fanvil X210i

  Điện thoại IP Fanvil X210i

  Giá niêm yết: 12.490.000 ₫ Giá bán: 9.089.000 ₫ -28% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại IP Fanvil X210i
  Giá khuyến mãi: 9.089.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại IP Fanvil X210

  Điện thoại IP Fanvil X210

  Giá niêm yết: 6.990.000 ₫ Giá bán: 5.189.000 ₫ -26% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại IP Fanvil X210
  Giá khuyến mãi: 5.189.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại IP Fanvil X7A

  Điện thoại IP Fanvil X7A

  Giá niêm yết: 8.990.000 ₫ Giá bán: 6.790.000 ₫ -25% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại IP Fanvil X7A
  Giá khuyến mãi: 6.790.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại IP Fanvil X7C

  Điện thoại IP Fanvil X7C

  Giá niêm yết: 6.990.000 ₫ Giá bán: 3.850.000 ₫ -45% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại IP Fanvil X7C
  Giá khuyến mãi: 3.850.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại IP FANVIL X5U

  Điện thoại IP FANVIL X5U

  Giá niêm yết: 4.300.000 ₫ Giá bán: 2.690.000 ₫ -38% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại IP FANVIL X5U
  Giá khuyến mãi: 2.690.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại IP FANVIL X4U

  Điện thoại IP FANVIL X4U

  Giá niêm yết: 2.600.000 ₫ Giá bán: 1.990.000 ₫ -24% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại IP FANVIL X4U
  Giá khuyến mãi: 1.990.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại IP FANVIL X4

  Điện thoại IP FANVIL X4

  Giá niêm yết: 2.600.000 ₫ Giá bán: 1.550.000 ₫ -41% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại IP FANVIL X4
  Giá khuyến mãi: 1.550.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại ip FANVIL X1SP

  Điện thoại ip FANVIL X1SP

  Giá niêm yết: 1.990.000 ₫ Giá bán: 1.050.000 ₫ -48% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại ip FANVIL X1SP
  Giá khuyến mãi: 1.050.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại ip FANVI X2P

  Điện thoại ip FANVI X2P

  Giá niêm yết: 1.990.000 ₫ Giá bán: 1.090.000 ₫ -46% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại ip FANVI X2P
  Giá khuyến mãi: 1.090.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại IP FANVIL X6U

  Điện thoại IP FANVIL X6U

  Giá niêm yết: 5.990.000 ₫ Giá bán: 3.250.000 ₫ -46% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại IP FANVIL X6U
  Giá khuyến mãi: 3.250.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại ip FANVI H2U (Black/White)

  Điện thoại ip FANVI H2U (Black/White)

  Giá niêm yết: 1.990.000 ₫ Giá bán: 1.089.000 ₫ -46% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại ip FANVI H2U (Black/White)
  Giá khuyến mãi: 1.089.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại ip wifi FANVIL X1W

  Điện thoại ip wifi FANVIL X1W

  Giá bán: 1.190.000 ₫ -55% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại ip wifi FANVIL X1W
  Giá khuyến mãi: 1.190.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại IP Fanvil X7

  Điện thoại IP Fanvil X7

  Giá niêm yết: 5.990.000 ₫ Giá bán: 4.990.000 ₫ -17% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại IP Fanvil X7
  Giá khuyến mãi: 4.990.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

 • Điện thoại IP Fanvil X3SP

  Điện thoại IP Fanvil X3SP

  Giá niêm yết: 2.189.000 ₫ Giá bán: 1.289.000 ₫ -42% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại IP Fanvil X3SP
  Giá khuyến mãi: 1.289.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị:
  Màn hình:
  Màu sắc:

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 4, 89 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
Hoặc 0974 55 88 11
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 1)
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 2)
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Tầng 5, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097 322 7711
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 5,134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
Hoặc 038 658 6699
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
SHOWROOM Phúc Anh 89 Lê Duẩn Địa chỉ: 89 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 6)
Email: phucanh.leduan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 134 THÁI HÀ Địa chỉ: 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 3)
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 141 phạm văn đồng Địa chỉ: 141-143 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 5)
Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
Icon Top Left Icon Top Right
ZaloChat Zalo Kênh mạng xã hội: Facebook Kênh Youtube Gửi thư liên hệ Gọi điện liên hệ Xây dựng cấu hình máy tính Phiên bản mobileChuyển giao diện Mobile chat facebookChat trên Messages