Chính hãng - Lắp đặt trọn bộ camera - Giá tốt

Giá sốc - Lắp đặt trọn bộ camera - Giá rẻ

Khuyến mãi - Lắp đặt trọn bộ camera - Bảo hành chính hãng

 • Trọn bộ 12 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao 31.941.000 VNĐ

  Trọn bộ 12 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao

  27.441.000 -15% Có hàng NEW
  Trọn bộ 12 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao
  Giá bán: 27.441.000
  Bảo hành:Bảo hành chính hãng 24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 12 mắt camera HDCVI Dahua 4MP bao gồm:
  - Đầu ghi hình XVR 16+8 kênh : Số lượng 01 chiếc.
  - Mắt camera HDCVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 12 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 24 chiếc
 • Trọn bộ 13 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao 33.590.000 VNĐ

  Trọn bộ 13 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao

  27.890.000 -17% Có hàng NEW
  Trọn bộ 13 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao
  Giá bán: 27.890.000
  Bảo hành:Bảo hành chính hãng 24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 13 mắt camera HDCVI Dahua 4MP bao gồm:
  - Đầu ghi hình XVR 16+8 kênh : Số lượng 01 chiếc.
  - Mắt camera HDCVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 13 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 26 chiếc
 • Trọn bộ 14 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao 35.215.000 VNĐ

  Trọn bộ 14 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao

  29.515.000 -17% Có hàng NEW
  Trọn bộ 14 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao
  Giá bán: 29.515.000
  Bảo hành:Bảo hành chính hãng 24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 14 mắt camera HDCVI Dahua 4MP bao gồm:
  - Đầu ghi hình XVR 16+8 kênh : Số lượng 01 chiếc.
  - Mắt camera HDCVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 14 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 28 chiếc
 • Trọn bộ 15 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao 38.388.000 VNĐ

  Trọn bộ 15 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao

  31.188.000 -19% Có hàng NEW
  Trọn bộ 15 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao
  Giá bán: 31.188.000
  Bảo hành:Bảo hành chính hãng 24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 15 mắt camera HDCVI Dahua 4MP bao gồm:
  - Đầu ghi hình XVR 16+8 kênh : Số lượng 01 chiếc.
  - Mắt camera HDCVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 15 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 30 chiếc
 • Trọn bộ 02 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao 8.481.000 VNĐ

  Trọn bộ 02 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao

  6.011.000 -30% Có hàng NEW
  Trọn bộ 02 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao
  Giá bán: 6.011.000
  Bảo hành:Bảo hành chính hãng 24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 02 mắt camera HDCVI Dahua 4MP bao gồm:
  - Đầu ghi hình XVR 4 kênh : Số lượng 01 chiếc.
  - Mắt camera HDCVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 02 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 04 chiếc
 • Trọn bộ 03 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao 10.023.000 VNĐ

  Trọn bộ 03 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao

  7.600.000 -25% Có hàng NEW
  Trọn bộ 03 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao
  Giá bán: 7.600.000
  Bảo hành:Bảo hành chính hãng 24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 03 mắt camera HDCVI Dahua 4MP bao gồm:
  - Đầu ghi hình XVR 4+2 kênh : Số lượng 01 chiếc.
  - Mắt camera HDCVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 03 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 06 chiếc
 • Trọn bộ 04 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao 11.979.000 VNĐ

  Trọn bộ 04 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao

  9.249.000 -23% Có hàng NEW
  Trọn bộ 04 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao
  Giá bán: 9.249.000
  Bảo hành:Bảo hành chính hãng 24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 04 mắt camera HDCVI Dahua 4MP bao gồm:
  - Đầu ghi hình XVR 4+2 kênh : Số lượng 01 chiếc.
  - Mắt camera HDCVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 04 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 08 chiếc
 • Trọn bộ 05 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao 16.198.000 VNĐ

  Trọn bộ 05 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao

  11.798.000 -28% Có hàng NEW
  Trọn bộ 05 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao
  Giá bán: 11.798.000
  Bảo hành:Bảo hành chính hãng 24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 05 mắt camera HDCVI Dahua 4MP bao gồm:
  - Đầu ghi hình XVR 8+4 kênh : Số lượng 01 chiếc.
  - Mắt camera HDCVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 05 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 10 chiếc
 • Trọn bộ 06 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao 17.947.000 VNĐ

  Trọn bộ 06 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao

  13.447.000 -26% Có hàng NEW
  Trọn bộ 06 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao
  Giá bán: 13.447.000
  Bảo hành:Bảo hành chính hãng 24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 06 mắt camera HDCVI Dahua 4MP bao gồm:
  - Đầu ghi hình XVR 8+4 kênh : Số lượng 01 chiếc.
  - Mắt camera HDCVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 06 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 12 chiếc
 • Trọn bộ 16 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao 40.137.000 VNĐ

  Trọn bộ 16 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao

  32.837.000 -19% Có hàng NEW
  Trọn bộ 16 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao
  Giá bán: 32.837.000
  Bảo hành:Bảo hành chính hãng 24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 16 mắt camera HDCVI Dahua 4MP bao gồm:
  - Đầu ghi hình XVR 16+8 kênh : Số lượng 01 chiếc.
  - Mắt camera HDCVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 16 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 32 chiếc
 • Trọn bộ 07 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao 19.696.000 VNĐ

  Trọn bộ 07 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao

  15.096.000 -24% Có hàng NEW
  Trọn bộ 07 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao
  Giá bán: 15.096.000
  Bảo hành:Bảo hành chính hãng 24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 07 mắt camera HDCVI Dahua 4MP bao gồm:
  - Đầu ghi hình XVR 8+4 kênh : Số lượng 01 chiếc.
  - Mắt camera HDCVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 07 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 14 chiếc
 • Trọn bộ 08 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao 21.445.000 VNĐ

  Trọn bộ 08 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao

  16.745.000 -22% Có hàng NEW
  Trọn bộ 08 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao
  Giá bán: 16.745.000
  Bảo hành:Bảo hành chính hãng 24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 08 mắt camera HDCVI Dahua 4MP bao gồm:
  - Đầu ghi hình XVR 8+4 kênh : Số lượng 01 chiếc.
  - Mắt camera HDCVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 08 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 16 chiếc
 • Trọn bộ 09 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao 26.994.000 VNĐ

  Trọn bộ 09 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao

  21.384.000 -21% Có hàng NEW
  Trọn bộ 09 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao
  Giá bán: 21.384.000
  Bảo hành:Bảo hành chính hãng 24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 09 mắt camera HDCVI Dahua 4MP bao gồm:
  - Đầu ghi hình XVR 16+8 kênh : Số lượng 01 chiếc.
  - Mắt camera HDCVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 09 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 18 chiếc
 • Trọn bộ 10 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao 28.643.000 VNĐ

  Trọn bộ 10 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao

  22.943.000 -20% Có hàng NEW
  Trọn bộ 10 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao
  Giá bán: 22.943.000
  Bảo hành:Bảo hành chính hãng 24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 10 mắt camera HDCVI Dahua 4MP bao gồm:
  - Đầu ghi hình XVR 16+8 kênh : Số lượng 01 chiếc.
  - Mắt camera HDCVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 10 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 20 chiếc
 • Trọn bộ 11 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao 30.292.000 VNĐ

  Trọn bộ 11 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao

  25.692.000 -16% Có hàng NEW
  Trọn bộ 11 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao
  Giá bán: 25.692.000
  Bảo hành:Bảo hành chính hãng 24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 11 mắt camera HDCVI Dahua 4MP bao gồm:
  - Đầu ghi hình XVR 16+8 kênh : Số lượng 01 chiếc.
  - Mắt camera HDCVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 11 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 22 chiếc
 • Trọn bộ 01 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao 6.662.000 VNĐ

  Trọn bộ 01 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao

  4.332.000 -35% Có hàng NEW
  Trọn bộ 01 camera HDCVI 4.0 MP lắp đặt cho văn phòng chất lượng cao
  Giá bán: 4.332.000
  Bảo hành:Chính hãng 24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 01 mắt camera HDCVI Dahua 4MP bao gồm:
  - Đầu ghi hình XVR 4 kênh : Số lượng 01 chiếc.
  - Mắt camera HDCVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 01 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 02 chiếc
 • Trọn Gói 2 mắt camera TVI chất lượng cao Hikvison - 1080P 6.261.000 VNĐ

  Trọn Gói 2 mắt camera TVI chất lượng cao Hikvison - 1080P

  4.701.000 -25% Có hàng
  Trọn Gói 2 mắt camera TVI chất lượng cao Hikvison - 1080P
  Giá bán: 4.701.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 02 mắt camera chất lượng cao Hikvision 1080P bao gồm:
  - Đầu ghi hình 04 kênh HD1080P: Số lượng 01 chiếc
  - Mắt camera HDTVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 02 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 04 chiếc
 • Trọn Gói 3 mắt camera chất lượng cao Hikvison - 1080P 7.160.000 VNĐ

  Trọn Gói 3 mắt camera chất lượng cao Hikvison - 1080P

  5.880.000 -18% Có hàng
  Trọn Gói 3 mắt camera chất lượng cao Hikvison - 1080P
  Giá bán: 5.880.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 03 mắt camera chất lượng cao Hikvision 1080P bao gồm:
  - Đầu ghi hình 04 kênh HD1080P: Số lượng 01 chiếc
  - Mắt camera HDTVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 03 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 06 chiếc
 • Trọn Gói 4 mắt camera chất lượng cao Hikvison - 1080P 8.890.000 VNĐ

  Trọn Gói 4 mắt camera chất lượng cao Hikvison - 1080P

  7.059.000 -21% Có hàng
  Trọn Gói 4 mắt camera chất lượng cao Hikvison - 1080P
  Giá bán: 7.059.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 04 mắt camera chất lượng cao Hikvision 1080P bao gồm:
  - Đầu ghi hình 04 kênh HD1080P: Số lượng 01 chiếc
  - Mắt camera HDTVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 04 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 08 chiếc
 • Trọn Gói 5 mắt camera chất lượng cao Hikvison - 1080P 10.028.000 VNĐ

  Trọn Gói 5 mắt camera chất lượng cao Hikvison - 1080P

  8.188.000 -19% Có hàng
  Trọn Gói 5 mắt camera chất lượng cao Hikvison - 1080P
  Giá bán: 8.188.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 05 mắt camera chất lượng cao Hikvision 1080P bao gồm:
  - Đầu ghi hình 05 kênh HD1080P: Số lượng 01 chiếc
  - Mắt camera HDTVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 05 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 10 chiếc
 • Trọn Gói 6 mắt camera TVI chất lượng cao Hikvison - 1080P 11.059.000 VNĐ

  Trọn Gói 6 mắt camera TVI chất lượng cao Hikvison - 1080P

  9.197.000 -17% Có hàng
  Trọn Gói 6 mắt camera TVI chất lượng cao Hikvison - 1080P
  Giá bán: 9.197.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 06 mắt camera chất lượng cao Hikvision 1080P bao gồm:
  - Đầu ghi hình 08 kênh HD1080P: Số lượng 01 chiếc
  - Mắt camera HDTVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 06 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 12 chiếc
 • Trọn Gói 7 mắt camera chất lượng cao Hikvison - 1080P 13.239.000 VNĐ

  Trọn Gói 7 mắt camera chất lượng cao Hikvison - 1080P

  10.206.000 -23% Có hàng
  Trọn Gói 7 mắt camera chất lượng cao Hikvison - 1080P
  Giá bán: 10.206.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 07 mắt camera chất lượng cao Hikvision 1080P bao gồm:
  - Đầu ghi hình 08 kênh HD1080P: Số lượng 01 chiếc
  - Mắt camera HDTVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 07
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 14 chiếc
 • Trọn Gói 8 mắt camera chất lượng cao Hikvison - 1080P 15.290.000 VNĐ

  Trọn Gói 8 mắt camera chất lượng cao Hikvison - 1080P

  11.215.000 -27% Có hàng
  Trọn Gói 8 mắt camera chất lượng cao Hikvison - 1080P
  Giá bán: 11.215.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 08 mắt camera chất lượng cao Hikvision 1080P bao gồm:
  - Đầu ghi hình 08 kênh HD1080P: Số lượng 01 chiếc
  - Mắt camera HDTVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 08 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 16 chiếc
 • Trọn Gói 5 mắt camera TVI Hikvison dùng cho nhà xưởng - HD720P 12.680.000 VNĐ

  Trọn Gói 5 mắt camera TVI Hikvison dùng cho nhà xưởng - HD720P

  10.540.000 -17% Có hàng
  Trọn Gói 5 mắt camera TVI Hikvison dùng cho nhà xưởng - HD720P
  Giá bán: 10.540.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 05 camera HD-TVI cho nhà xưởng HD720P bao gồm:
  - Đầu ghi hình 8 kênh HD1080P: só lượng 01 chiếc
  - 05 mắt camera Hikvision vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà
  - Hỗ trợ 10m Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG+59C
  - 10 Jack BNC kết nối tín hiệu
 • Trọn Gói 8 mắt camera HDTVI Hikvison dùng cho nhà xưởng - HD720P 17.235.000 VNĐ

  Trọn Gói 8 mắt camera HDTVI Hikvison dùng cho nhà xưởng - HD720P

  14.401.000 -17% Có hàng
  Trọn Gói 8 mắt camera HDTVI Hikvison dùng cho nhà xưởng - HD720P
  Giá bán: 14.401.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 08 camera HD-TVI cho nhà xưởng HD720P bao gồm:
  - Đầu ghi hình 8 kênh HD1080P: só lượng 01 chiếc
  - 08 mắt camera Hikvision vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà
  - Hỗ trợ 10m Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn RG+59C
  - 16 Jack BNC kết nối tín hiệu
 • Trọn Gói Camera IP Wifi Hikvision cho gia đình và văn phòng 2.600.000 VNĐ

  Trọn Gói Camera IP Wifi Hikvision cho gia đình và văn phòng

  1.990.000 -24% Có hàng
  Trọn Gói Camera IP Wifi Hikvision cho gia đình và văn phòng
  Giá bán: 1.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn bộ lắp đặt Camera IP wifi bao gồm:
  - Camera IP wifi 1.0Mp: Số lượng 01 chiếc
  - Thẻ Nhớ Micro SD 32GB: Số lượng 01 cái
  - Nguồn DC12V hoặc nguồn DC 5V (Sử dụng trên một số camera Wifi)
  - Nhân công lắp đặt
 • Trọn Gói 1 mắt camera chất lượng cao Hikvison - HD1080P 4.166.000 VNĐ

  Trọn Gói 1 mắt camera chất lượng cao Hikvison - HD1080P

  3.522.000 -16% Có hàng
  Trọn Gói 1 mắt camera chất lượng cao Hikvison - HD1080P
  Giá bán: 3.522.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:24 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 01 mắt camera chất lượng cao Hikvision 1080P bao gồm:
  - Đầu ghi hình Turbo 04 kênh HD1080P: Số lượng 01 chiếc
  - Mắt camera HDTVI vỏ hợp kim ngoài trời hoặc trong nhà: Số lượng 01 chiếc
  - Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên: Hỗ trợ 10m
  - Jack BNC kết nối tín hiệu: 02 chiếc
 • Trọn gói 3 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P 6.356.000 VNĐ

  Trọn gói 3 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P

  4.570.000 -29% Có hàng
  Trọn gói 3 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P
  Giá bán: 4.570.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 03 camera HDTVI 1.0MP
  - Đầu ghi hình 04 kênh TVI HD720P
  - 03 Mắt camera Hikvision 1.0 MP vỏ nhựa ngoài trời hoặc trong nhà
  - Hỗ trợ 10m Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên
  - 06 Jack BNC kết nối tín hiệu
 • Trọn gói 4 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P 7.250.000 VNĐ

  Trọn gói 4 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P

  5.479.000 -25% Có hàng
  Trọn gói 4 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P
  Giá bán: 5.479.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 04 camera HDTVI 1.0MP
  - Đầu ghi hình 04 kênh TVI HD720P
  - 04 Mắt camera Hikvision 1.0 MP vỏ nhựa ngoài trời hoặc trong nhà
  - Hỗ trợ 10m Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên
  - 08 Jack BNC kết nối tín hiệu
 • Trọn gói 5 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P 8.562.000 VNĐ

  Trọn gói 5 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P

  7.488.000 -13% Có hàng
  Trọn gói 5 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P
  Giá bán: 7.488.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 08 camera HDTVI 1.0MP
  - Đầu ghi hình 08 kênh TVI HD720P
  - 05 Mắt camera Hikvision 1.0 MP vỏ nhựa ngoài trời hoặc trong nhà
  - Hỗ trợ 10m Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên
  - 10 Jack BNC kết nối tín hiệu
 • Trọn gói 6 mắt camera HDTVI- giá rẻ Hikvision - 720P 10.360.000 VNĐ

  Trọn gói 6 mắt camera HDTVI- giá rẻ Hikvision - 720P

  8.597.000 -18% Có hàng
  Trọn gói 6 mắt camera HDTVI- giá rẻ Hikvision - 720P
  Giá bán: 8.597.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 06 camera HDTVI 1.0MP
  - Đầu ghi hình 08 kênh TVI HD720P
  - 06 Mắt camera Hikvision 1.0 MP vỏ nhựa ngoài trời hoặc trong nhà
  - Hỗ trợ 10m Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên
  - 12 Jack BNC kết nối tín hiệu
 • Trọn gói 7 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P 11.050.000 VNĐ

  Trọn gói 7 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P

  9.506.000 -14% Có hàng
  Trọn gói 7 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P
  Giá bán: 9.506.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 07 camera HDTVI 1.0MP
  - Đầu ghi hình 08 kênh TVI HD720P
  - 07 Mắt camera Hikvision 1.0 MP vỏ nhựa ngoài trời hoặc trong nhà
  - Hỗ trợ 10m Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên
  - 14 Jack BNC kết nối tín hiệu
 • Trọn gói 8 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - HD720P 12.725.000 VNĐ

  Trọn gói 8 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - HD720P

  10.415.000 -19% Có hàng
  Trọn gói 8 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - HD720P
  Giá bán: 10.415.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 08 camera HDTVI 1.0MP
  - Đầu ghi hình 08 kênh TVI HD720P
  - 08 Mắt camera Hikvision 1.0 MP vỏ nhựa ngoài trời hoặc trong nhà
  - Hỗ trợ 10m Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên
  - 16 Jack BNC kết nối tín hiệu
 • Trọn gói 2 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P 5.235.000 VNĐ

  Trọn gói 2 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P

  3.661.000 -31% Có hàng
  Trọn gói 2 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P
  Giá bán: 3.661.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 02 camera HDTVI 1.0MP
  - Đầu ghi hình 04 kênh TVI HD720P
  - 02 Mắt camera Hikvision 1.0 MP vỏ nhựa ngoài trời hoặc trong nhà
  - Hỗ trợ 10m Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên
  - 04 Jack BNC kết nối tín hiệu
 • Trọn Gói 1 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P 3.652.000 VNĐ

  Trọn Gói 1 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P

  2.654.000 -28% Có hàng
  Trọn Gói 1 mắt camera HDTVI giá rẻ Hikvision - 720P
  Giá bán: 2.654.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Trọn gói lắp đặt 01 camera HDTVI 1.0MP
  - Đầu ghi hình 04 kênh TVI HD720P
  - 01 Mắt camera Hikvision 1.0 MP vỏ nhựa ngoài trời hoặc trong nhà
  - Hỗ trợ 10m Dây cáp tín hiệu đồng trục liền nguồn cho camera đầu tiên
  - 02 Jack BNC kết nối tín hiệu
Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1291)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo