Chính hãng - Linh kiện PC & Ngoại vi - Giá tốt

Giá sốc - Linh kiện PC & Ngoại vi - Giá rẻ

Khuyến mãi - Linh kiện PC & Ngoại vi - Bảo hành chính hãng

 • Nguồn Seasonic M12II EVO 520W - 80 Plus Bronze

  Nguồn Seasonic M12II EVO 520W - 80 Plus Bronze

  Giá bán: 2.090.000 ₫ Giá khuyến mãi: 1.890.000 ₫ -10% Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn Seasonic M12II EVO 520W - 80 Plus Bronze
  Giá khuyến mãi: 1.890.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: ATX
  - Công suất danh định: 520W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic M12II EVO 620W - 80 Plus Bronze

  Nguồn Seasonic M12II EVO 620W - 80 Plus Bronze

  Giá bán: 2.350.000 ₫ Giá khuyến mãi: 2.150.000 ₫ -9% Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn Seasonic M12II EVO 620W - 80 Plus Bronze
  Giá khuyến mãi: 2.150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: ATX
  - Công suất danh định: 620W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic M12II EVO 750W - 80 Plus Bronze

  Nguồn Seasonic M12II EVO 750W - 80 Plus Bronze

  Giá bán: 2.790.000 ₫ Giá khuyến mãi: 2.590.000 ₫ -8% Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn Seasonic M12II EVO 750W - 80 Plus Bronze
  Giá khuyến mãi: 2.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: ATX
  - Công suất danh định: 750W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic S12II 520W -80 Plus Bronze

  Nguồn Seasonic S12II 520W -80 Plus Bronze

  Giá bán: 1.720.000 ₫ Giá khuyến mãi: 1.520.000 ₫ -12% Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn Seasonic S12II 520W -80 Plus Bronze
  Giá khuyến mãi: 1.520.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze
  - Công suất danh định: 520W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-650 650W -80 Plus Gold

  Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-650 650W -80 Plus Gold

  Giá bán: 2.790.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-650 650W -80 Plus Gold
  Giá bán: 2.790.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 650W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic PRIME 1000GD 1000W -80 Plus Gold

  Nguồn Seasonic PRIME 1000GD 1000W -80 Plus Gold

  Giá bán: 5.390.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Seasonic PRIME 1000GD 1000W -80 Plus Gold
  Giá bán: 5.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 1000W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic S12II 620W -80 Plus Bronze

  Nguồn Seasonic S12II 620W -80 Plus Bronze

  Giá bán: 1.990.000 ₫ Giá khuyến mãi: 1.790.000 ₫ -11% Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn Seasonic S12II 620W -80 Plus Bronze
  Giá khuyến mãi: 1.790.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Bronze
  - Công suất danh định: 620W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-550 550W -80 Plus Gold

  Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-550 550W -80 Plus Gold

  Giá bán: 2.360.000 ₫ ✆ Liên hệ NEW
  Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-550 550W -80 Plus Gold
  Giá bán: 2.360.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 550W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-750 750W -80 Plus Gold

  Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-750 750W -80 Plus Gold

  Giá bán: 2.990.000 ₫ ✆ Liên hệ NEW
  Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-750 750W -80 Plus Gold
  Giá bán: 2.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 750W
  - Quạt: FDB 120mm, Hybrid Silent Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
 • Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-850 850W -80 Plus Gold

  Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-850 850W -80 Plus Gold

  Giá bán: 3.490.000 ₫ ✆ Liên hệ NEW
  Nguồn Seasonic FOCUS PLUS FX-850 850W -80 Plus Gold
  Giá bán: 3.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 850W
  - Quạt: FDB 135mm, Premium Hybrid Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
 • Nguồn Seasonic PRIME ULTRA 1000TR 1000W -80 Plus Platinum

  Nguồn Seasonic PRIME ULTRA 1000TR 1000W -80 Plus Platinum

  Giá bán: 7.650.000 ₫ ✆ Liên hệ NEW
  Nguồn Seasonic PRIME ULTRA 1000TR 1000W -80 Plus Platinum
  Giá bán: 7.650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Platinum
  - Công suất danh định: 1000W
  - Quạt: FDB 135mm, Premium Hybrid Fan Control - điều khiển tốc độ thông minh
 • Nguồn Seasonic PRIME 850GD 850W -80 Plus Gold

  Nguồn Seasonic PRIME 850GD 850W -80 Plus Gold

  Giá bán: 4.290.000 ₫ ✆ Liên hệ NEW
  Nguồn Seasonic PRIME 850GD 850W -80 Plus Gold
  Giá bán: 4.290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 850W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic PRIME 650GD 650W -80 Plus Gold

  Nguồn Seasonic PRIME 650GD 650W -80 Plus Gold

  Giá bán: 3.399.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Seasonic PRIME 650GD 650W -80 Plus Gold
  Giá bán: 3.399.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 650W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic PRIME 850TD 850W -80 Plus Titanium

  Nguồn Seasonic PRIME 850TD 850W -80 Plus Titanium

  Giá bán: 6.490.000 ₫ ✆ Liên hệ NEW
  Nguồn Seasonic PRIME 850TD 850W -80 Plus Titanium
  Giá bán: 6.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Titanium
  - Công suất danh định: 850W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic G650RM 650W -80 Plus Gold

  Nguồn Seasonic G650RM 650W -80 Plus Gold

  Giá bán: 2.640.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Seasonic G650RM 650W -80 Plus Gold
  Giá bán: 2.640.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 650W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic PRIME 1000PD 1000W -80 Plus Platinum

  Nguồn Seasonic PRIME 1000PD 1000W -80 Plus Platinum

  Giá bán: 5.690.000 ₫ ✆ Liên hệ NEW
  Nguồn Seasonic PRIME 1000PD 1000W -80 Plus Platinum
  Giá bán: 5.690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Platinum
  - Công suất danh định: 1000W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic PRIME 1200GD 1200W -80 Plus Gold

  Nguồn Seasonic PRIME 1200GD 1200W -80 Plus Gold

  Giá bán: 5.690.000 ₫ ✆ Liên hệ NEW
  Nguồn Seasonic PRIME 1200GD 1200W -80 Plus Gold
  Giá bán: 5.690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 1200W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic M12II EVO 850W - 80 Plus Bronze

  Nguồn Seasonic M12II EVO 850W - 80 Plus Bronze

  Giá bán: 2.990.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Nguồn Seasonic M12II EVO 850W - 80 Plus Bronze
  Giá bán: 2.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: ATX
  - Công suất danh định: 850W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn PC Seasonic ATX P-860XP2 850W

  Nguồn PC Seasonic ATX P-860XP2 850W

  Giá bán: 4.850.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn PC Seasonic ATX P-860XP2 850W
  Giá bán: 4.850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: ATX
  - Công suất danh định: 850W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic X-1250XM2 1250W - 80 PLUS Gold

  Nguồn Seasonic X-1250XM2 1250W - 80 PLUS Gold

  Giá bán: 5.990.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Seasonic X-1250XM2 1250W - 80 PLUS Gold
  Giá bán: 5.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: ATX
  - Công suất danh định: 1250W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic PRIME 1200PD 1200W -80 Plus Platinum

  Nguồn Seasonic PRIME 1200PD 1200W -80 Plus Platinum

  Giá bán: 6.890.000 ₫ ✆ Liên hệ NEW
  Nguồn Seasonic PRIME 1200PD 1200W -80 Plus Platinum
  Giá bán: 6.890.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Platinum
  - Công suất danh định: 1200W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic PRIME 750GD 750W -80 Plus Gold

  Nguồn Seasonic PRIME 750GD 750W -80 Plus Gold

  Giá bán: 3.730.000 ₫ ✆ Liên hệ NEW
  Nguồn Seasonic PRIME 750GD 750W -80 Plus Gold
  Giá bán: 3.730.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 750W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic G750RM 750W -80 Plus Gold

  Nguồn Seasonic G750RM 750W -80 Plus Gold

  Giá bán: 2.899.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Seasonic G750RM 750W -80 Plus Gold
  Giá bán: 2.899.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: 80 Plus Gold
  - Công suất danh định: 750W
  - Quạt: Fan 12cm
 • Nguồn Seasonic P-1050XP3 1050W - 80 PLUS Platinum

  Nguồn Seasonic P-1050XP3 1050W - 80 PLUS Platinum

  Giá bán: 5.790.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Nguồn Seasonic P-1050XP3 1050W - 80 PLUS Platinum
  Giá bán: 5.790.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Chuẩn nguồn: ATX
  - Công suất danh định: 1050W
  - Quạt: Fan 12cm
Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 160 phạm văn đồng Địa chỉ: 160 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38561616
Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 0973227711
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

[x]

banner popup quảng cáo