Chính hãng - Linh kiện PC & Ngoại vi - Giá tốt

Giá sốc - Linh kiện PC & Ngoại vi - Giá rẻ

Khuyến mãi - Linh kiện PC & Ngoại vi - Bảo hành chính hãng

 • VGA Palit GTX 1060 3G DUAL (2 fan) (NVIDIA Geforce/ 3Gb/ DDR5/ 128 Bits)

  VGA Palit GTX 1060 3G DUAL (2 fan) (NVIDIA Geforce/ 3Gb/ DDR5/ 128 Bits)

  Giá bán: 5.290.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  VGA Palit GTX 1060 3G DUAL (2 fan) (NVIDIA Geforce/ 3Gb/ DDR5/ 128 Bits)
  Giá bán: 5.290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chipset: GeForce GTX 1050Ti
  - Bộ nhớ: 4Gb DDR5/ 128 Bits
  - Cổng giao tiếp: DVI-D x 1/ HDMI x 1/ Display Port x 1
 • VGA Palit GTX 1070 8G GameRock Twin RGB (NVIDIA Geforce/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bits)

  VGA Palit GTX 1070 8G GameRock Twin RGB (NVIDIA Geforce/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bits)

  Giá bán: 9.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  VGA Palit GTX 1070 8G GameRock Twin RGB (NVIDIA Geforce/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bits)
  Giá bán: 9.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:

  - Chipset: GeForce GTX 1070 - Bộ nhớ: 8Gb DDR5/ 256 Bits - Cổng giao tiếp: DVI-D x 1/ HDMI x 1/ Display Port x 3


 • VGA Palit GTX 1070Ti 8G JetStream (NVIDIA Geforce/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bits)

  VGA Palit GTX 1070Ti 8G JetStream (NVIDIA Geforce/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bits)

  Giá bán: 11.890.000 ₫ ✆ Hết hàng
  VGA Palit GTX 1070Ti 8G JetStream (NVIDIA Geforce/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bits)
  Giá bán: 11.890.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:

  - Chipset: GeForce GTX 1070Ti - Bộ nhớ: 8Gb DDR5/ 256 Bits - Cổng giao tiếp: DVI-D x 1/ HDMI x 1/ Display Port x 3


 • VGA Palit GTX 1050Ti 4G DUAL (2 fan) (NVIDIA Geforce/ 4Gb/ DDR5/ 128 Bits)

  VGA Palit GTX 1050Ti 4G DUAL (2 fan) (NVIDIA Geforce/ 4Gb/ DDR5/ 128 Bits)

  Giá bán: 4.590.000 ₫ ✆ Hết hàng
  VGA Palit GTX 1050Ti 4G DUAL (2 fan) (NVIDIA Geforce/ 4Gb/ DDR5/ 128 Bits)
  Giá bán: 4.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  GeForce GTX 1050Ti
  4Gb DDR5/ 128 Bits
  DVI-D x 1/ HDMI x 1/ Display Port x 1
 • VGA Palit GTX 1050Ti 4G STORMX (1 fan) (NVIDIA Geforce/ 4Gb/ DDR5/ 128 Bits)

  VGA Palit GTX 1050Ti 4G STORMX (1 fan) (NVIDIA Geforce/ 4Gb/ DDR5/ 128 Bits)

  Giá bán: 4.450.000 ₫ ✆ Hết hàng
  VGA Palit GTX 1050Ti 4G STORMX (1 fan) (NVIDIA Geforce/ 4Gb/ DDR5/ 128 Bits)
  Giá bán: 4.450.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  GeForce GTX 1050Ti
  4Gb DDR5/ 128 Bits
  DVI-D x 1/ HDMI x 1/ Display Port x 1
 • VGA Palit GTX 1070 8G DUAL (2 fan) (NVIDIA Geforce/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bits)

  VGA Palit GTX 1070 8G DUAL (2 fan) (NVIDIA Geforce/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bits)

  Giá bán: 12.290.000 ₫ ✆ Hết hàng
  VGA Palit GTX 1070 8G DUAL (2 fan) (NVIDIA Geforce/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bits)
  Giá bán: 12.290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chipset: GeForce GTX 1070
  - Bộ nhớ: 8Gb DDR5/ 256 Bits
  - Cổng giao tiếp: DVI-D x 1/ HDMI x 1/ Display Port x 3
 • VGA Palit GTX1050 2G STORMX (1 fan) (NVIDIA Geforce/ 2Gb/ DDR5/ 128 Bits)

  VGA Palit GTX1050 2G STORMX (1 fan) (NVIDIA Geforce/ 2Gb/ DDR5/ 128 Bits)

  Giá bán: 3.890.000 ₫ ✆ Hết hàng
  VGA Palit GTX1050 2G STORMX (1 fan) (NVIDIA Geforce/ 2Gb/ DDR5/ 128 Bits)
  Giá bán: 3.890.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  GeForce GTX 1050
  2Gb DDR5/ 128 Bits
  DVI-D x 1/ HDMI x 1/ Display Port x 1
 • VGA Palit GTX 1050 3G STORMX (1 fan) (NVIDIA Geforce/ 3Gb/ DDR5/ 128 Bits)

  VGA Palit GTX 1050 3G STORMX (1 fan) (NVIDIA Geforce/ 3Gb/ DDR5/ 128 Bits)

  Giá bán: 3.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  VGA Palit GTX 1050 3G STORMX (1 fan) (NVIDIA Geforce/ 3Gb/ DDR5/ 128 Bits)
  Giá bán: 3.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  GeForce GTX 1050
  3Gb DDR5/ 128 Bits
  DVI-D x 1/ HDMI x 1/ Display Port x 1
 • VGA Palit GTX 1060 6G DUAL (2 fan) (NVIDIA Geforce/ 6Gb/ DDR5/ 128 Bits)

  VGA Palit GTX 1060 6G DUAL (2 fan) (NVIDIA Geforce/ 6Gb/ DDR5/ 128 Bits)

  Giá bán: 8.490.000 ₫ ✆ Hết hàng
  VGA Palit GTX 1060 6G DUAL (2 fan) (NVIDIA Geforce/ 6Gb/ DDR5/ 128 Bits)
  Giá bán: 8.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chipset: GeForce GTX 1060
  - Bộ nhớ: 6Gb DDR5/ 128 Bits
  - Cổng giao tiếp: DVI-D x 1/ HDMI x 1/ Display Port x 3
 • VGA Palit GTX 1070 8G JetStream (NVIDIA Geforce/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bits)

  VGA Palit GTX 1070 8G JetStream (NVIDIA Geforce/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bits)

  Giá bán: 12.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  VGA Palit GTX 1070 8G JetStream (NVIDIA Geforce/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bits)
  Giá bán: 12.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chipset: GeForce GTX 1070
  - Bộ nhớ: 8Gb DDR5/ 256 Bits
  - Cổng giao tiếp: DVI-D x 1/ HDMI x 1/ Display Port x 3
 • VGA Palit GTX 1070Ti 8G DUAL (2 fan) (NVIDIA Geforce/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bits)

  VGA Palit GTX 1070Ti 8G DUAL (2 fan) (NVIDIA Geforce/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bits)

  Giá bán: 14.190.000 ₫ ✆ Hết hàng
  VGA Palit GTX 1070Ti 8G DUAL (2 fan) (NVIDIA Geforce/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bits)
  Giá bán: 14.190.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chipset: GeForce GTX 1070Ti
  - Bộ nhớ: 8Gb DDR5/ 256 Bits
  - Cổng giao tiếp: DVI-D x 1/ HDMI x 1/ Display Port x 3
 • VGA Palit GTX 1080Ti 11G JetStream (NVIDIA Geforce/ 11Gb/ DDR5X/ 352 Bits)

  VGA Palit GTX 1080Ti 11G JetStream (NVIDIA Geforce/ 11Gb/ DDR5X/ 352 Bits)

  Giá bán: 21.850.000 ₫ ✆ Hết hàng
  VGA Palit GTX 1080Ti 11G JetStream (NVIDIA Geforce/ 11Gb/ DDR5X/ 352 Bits)
  Giá bán: 21.850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chipset: GeForce GTX 1080Ti
  - Bộ nhớ: 11Gb DDR5X/ 352 Bits
  - Cổng giao tiếp: DVI-D x 1/ HDMI x 1/ Display Port x 3
 • VGA Palit GTX 1080Ti 11G Super JetStream (NVIDIA Geforce/ 11Gb/ DDR5X/ 352 Bits)

  VGA Palit GTX 1080Ti 11G Super JetStream (NVIDIA Geforce/ 11Gb/ DDR5X/ 352 Bits)

  Giá bán: 22.590.000 ₫ ✆ Hết hàng
  VGA Palit GTX 1080Ti 11G Super JetStream (NVIDIA Geforce/ 11Gb/ DDR5X/ 352 Bits)
  Giá bán: 22.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chipset: GeForce GTX 1080Ti
  - Bộ nhớ: 11Gb DDR5X/ 352 Bits
  - Cổng giao tiếp: DVI-D x 1/ HDMI x 1/ Display Port x 3
 • VGA Palit GTX 1080Ti 11G GameRock Twin RGB (NVIDIA Geforce/ 11Gb/ DDR5X/ 352 Bits)

  VGA Palit GTX 1080Ti 11G GameRock Twin RGB (NVIDIA Geforce/ 11Gb/ DDR5X/ 352 Bits)

  Giá bán: 22.950.000 ₫ ✆ Hết hàng
  VGA Palit GTX 1080Ti 11G GameRock Twin RGB (NVIDIA Geforce/ 11Gb/ DDR5X/ 352 Bits)
  Giá bán: 22.950.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chipset: GeForce GTX 1080Ti
  - Bộ nhớ: 11Gb DDR5X/ 352 Bits
  - Cổng giao tiếp: DVI-D x 1/ HDMI x 1/ Display Port x 3
 • VGA Palit GTX 1080Ti 11G GameRock Premium Twin RGB (NVIDIA Geforce/ 11Gb/ DDR5X/ 352 Bits)

  VGA Palit GTX 1080Ti 11G GameRock Premium Twin RGB (NVIDIA Geforce/ 11Gb/ DDR5X/ 352 Bits)

  Giá bán: 23.590.000 ₫ ✆ Hết hàng
  VGA Palit GTX 1080Ti 11G GameRock Premium Twin RGB (NVIDIA Geforce/ 11Gb/ DDR5X/ 352 Bits)
  Giá bán: 23.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chipset: GeForce GTX 1080Ti
  - Bộ nhớ: 11Gb DDR5X/ 352 Bits
  - Cổng giao tiếp: DVI-D x 1/ HDMI x 1/ Display Port x 3
 • VGA Palit GTX 1060 6G JetStream (NVIDIA Geforce/ 6Gb/ DDR5/ 128 Bits)

  VGA Palit GTX 1060 6G JetStream (NVIDIA Geforce/ 6Gb/ DDR5/ 128 Bits)

  Giá bán: 8.950.000 ₫ ✆ Hết hàng
  VGA Palit GTX 1060 6G JetStream (NVIDIA Geforce/ 6Gb/ DDR5/ 128 Bits)
  Giá bán: 8.950.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Chipset: GeForce GTX 1060
  - Bộ nhớ: 6Gb DDR5/ 128 Bits
  - Cổng giao tiếp: DVI-D x 1/ HDMI x 1/ Display Port x 3
Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 160 phạm văn đồng Địa chỉ: 160 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38561616
Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 0973227711
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

[x]

banner popup quảng cáo