Chính hãng - Màn chiếu - Giá tốt

Giá sốc - Màn chiếu - Giá rẻ

Khuyến mãi - Màn chiếu - Bảo hành chính hãng

 • Màn chiếu Treo Dalite P70WS 100 Inch

  Màn chiếu Treo Dalite P70WS 100 Inch

  790.000 VNĐ -34% 1.190.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Treo - Kích cỡ: 100 Inch - Kích thước: 1,78 m x 1,78 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc. Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  790.000 VNĐ 1.190.000 VNĐ

 • Màn chiếu Chân E-Screen TS1070 100 Inch

  Màn chiếu Chân E-Screen TS1070 100 Inch

  890.000 VNĐ -32% 1.290.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Chân - Kích cỡ: 100 Inch - Kích thước: 1,78 m x 1,78 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc. Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  890.000 VNĐ 1.290.000 VNĐ

 • Màn chiếu Treo Dalite PL84WS 120 Inch

  Màn chiếu Treo Dalite PL84WS 120 Inch

  1.050.000 VNĐ -38% 1.690.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Treo - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,13 m x 2,13 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc. Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  1.050.000 VNĐ 1.690.000 VNĐ

 • Màn chiếu Chân Dalite P84TS 120 Inch

  Màn chiếu Chân Dalite P84TS 120 Inch

  1.190.000 VNĐ -38% 1.890.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Chân - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,13 m x 2,13 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc. Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  1.190.000 VNĐ 1.890.000 VNĐ

 • Màn chiếu Chân Dalite P70TS 100 Inch

  Màn chiếu Chân Dalite P70TS 100 Inch

  790.000 VNĐ -34% 1.190.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Chân - Kích cỡ: 100 Inch - Kích thước: 1,78 m x 1,78 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc. Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  790.000 VNĐ 1.190.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện Dalite P84ES 120 Inch

  Màn chiếu Điện Dalite P84ES 120 Inch

  1.690.000 VNĐ -49% 3.290.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,13 m x 2,13 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  1.690.000 VNĐ 3.290.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện Dalite P70ES 100 Inch

  Màn chiếu Điện Dalite P70ES 100 Inch

  1.390.000 VNĐ -49% 2.690.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 100 Inch - Kích thước: 1,78 m x 1,78 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  1.390.000 VNĐ 2.690.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện Dalite P96ES 136 Inch

  Màn chiếu Điện Dalite P96ES 136 Inch

  1.990.000 VNĐ -51% 3.990.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 136 Inch - Kích thước: 2,44 m x 2,44 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  1.990.000 VNĐ 3.990.000 VNĐ

 • Màn chiếu Chân Grandview PT-H70x70WM 100 Inch

  Màn chiếu Chân Grandview PT-H70x70WM 100 Inch

  2.100.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Chân - Kích cỡ: 100 Inch - Kích thước: 1,78 m x 1,78 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc. Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  2.100.000 VNĐ

 • Màn chiếu Treo Dalite PL96WS 136 Inch

  Màn chiếu Treo Dalite PL96WS 136 Inch

  1.790.000 VNĐ -26% 2.390.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Treo - Kích cỡ: 136 Inch - Kích thước: 2,44 m x 2,44 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc. Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  1.790.000 VNĐ 2.390.000 VNĐ

 • Màn chiếu Treo Dalite PL170WS 170Inch

  Màn chiếu Treo Dalite PL170WS 170Inch

  2.590.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Treo - Kích cỡ: 170Inch - Kích thước: 3,05m x 3.05m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  2.590.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện Dalite P170ES 170Inch

  Màn chiếu Điện Dalite P170ES 170Inch

  3.290.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 170Inch - Kích thước: 3,05m x 3.05m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  3.290.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện E-Screen ES1084 120 Inch

  Màn chiếu Điện E-Screen ES1084 120 Inch

  2.890.000 VNĐ -20% 3.590.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,13 m x 2,13 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  2.890.000 VNĐ 3.590.000 VNĐ

 • Màn chiếu Chân Dalite PW96TS 120 Inch

  Màn chiếu Chân Dalite PW96TS 120 Inch

  1.650.000 VNĐ -31% 2.390.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Chân - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,44 m x 1,83 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc. Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  1.650.000 VNĐ 2.390.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện Dalite PW200ES 200 Inch

  Màn chiếu Điện Dalite PW200ES 200 Inch

  7.790.000 VNĐ -23% 9.990.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 200 Inch - Kích thước: 4,07 m x 3,05 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  7.790.000 VNĐ 9.990.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện E-Screen ES1070 100 Inch

  Màn chiếu Điện E-Screen ES1070 100 Inch

  2.490.000 VNĐ -22% 3.190.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 100 Inch - Kích thước: 1,78 m x 1,78 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  2.490.000 VNĐ 3.190.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện Dalite PW96ES 120 Inch

  Màn chiếu Điện Dalite PW96ES 120 Inch

  1.990.000 VNĐ -51% 3.990.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,44 m x 1,83 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  1.990.000 VNĐ 3.990.000 VNĐ

 • Màn chiếu Treo E-Screen WS1096 136 Inch

  Màn chiếu Treo E-Screen WS1096 136 Inch

  1.890.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Treo - Kích cỡ: 136 Inch - Kích thước: 2,44 m x 2,44 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc. Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  1.890.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện Dalite P200ES 200Inch

  Màn chiếu Điện Dalite P200ES 200Inch

  7.990.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 200Inch - Kích thước: 3.6 m x 3.6 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  7.990.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện Dalite PW150ES 150 Inch

  Màn chiếu Điện Dalite PW150ES 150 Inch

  3.290.000 VNĐ -38% 5.290.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 150 Inch - Kích thước: 3,05 m x 2,29 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  3.290.000 VNĐ 5.290.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện Dalite P80ES

  Màn chiếu Điện Dalite P80ES

  1.590.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: N/A - Kích thước: (2m03 x 2m03) - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  1.590.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện Dalite PW180ES 180 Inch

  Màn chiếu Điện Dalite PW180ES 180 Inch

  6.790.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 180 Inch - Kích thước: (3m60x2m70) - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  6.790.000 VNĐ

 • Màn chiếu Treo E-Screen WS1070 100 Inch

  Màn chiếu Treo E-Screen WS1070 100 Inch

  790.000 VNĐ -39% 1.290.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Treo - Kích cỡ: 100 Inch - Kích thước: 1,78 m x 1,78 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc. Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  790.000 VNĐ 1.290.000 VNĐ

 • Màn chiếu Treo E-Screen TS1084 120 Inch

  Màn chiếu Treo E-Screen TS1084 120 Inch

  1.450.000 VNĐ -15% 1.690.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Treo - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,13 m x 2,13 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc. Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  1.450.000 VNĐ 1.690.000 VNĐ

 • Màn chiếu Chân Dalite P96TS 136 Inch

  Màn chiếu Chân Dalite P96TS 136 Inch

  1.690.000 VNĐ -30% 2.390.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Chân - Kích cỡ: 136 Inch - Kích thước: 2,44 m x 2,44 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc. Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  1.690.000 VNĐ 2.390.000 VNĐ

 • Màn chiếu Chân Grandview PT-H84x84WM 120 Inch

  Màn chiếu Chân Grandview PT-H84x84WM 120 Inch

  3.790.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Chân - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,13 m x 2,13 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc. Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  3.790.000 VNĐ

 • Màn chiếu Treo Dalite PW96WS 120 Inch

  Màn chiếu Treo Dalite PW96WS 120 Inch

  1.790.000 VNĐ -29% 2.490.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Treo - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,44 m x 1,83 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc. Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  1.790.000 VNĐ 2.490.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện Dalite PW300ES 300Inch

  Màn chiếu Điện Dalite PW300ES 300Inch

  34.990.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 300Inch - Kích thước: 6.10 m x 4.57 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  34.990.000 VNĐ

 • Màn chiếu Chân E-Screen TS1084 120 Inch

  Màn chiếu Chân E-Screen TS1084 120 Inch

  1.690.000 VNĐ -23% 2.190.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Chân - Kích cỡ: 120 Inch - Kích thước: 2,13 m x 2,13 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc. Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  1.690.000 VNĐ 2.190.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện E-Screen ES1096 136 Inch

  Màn chiếu Điện E-Screen ES1096 136 Inch

  3.990.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 136 Inch - Kích thước: 2,44 m x 2,44 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  3.990.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện Dalite PW250ES 250Inch

  Màn chiếu Điện Dalite PW250ES 250Inch

  23.990.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 250Inch - Kích thước: 5.10 m x 3.8 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  23.990.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện Dalite P250ES 250Inch

  Màn chiếu Điện Dalite P250ES 250Inch

  23.990.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 250Inch - Kích thước: 4,6 m x 4.6 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  23.990.000 VNĐ

 • Màn chiếu Điện Dalite PW400ES 400Inch

  Màn chiếu Điện Dalite PW400ES 400Inch

  99.000.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Điện - Kích cỡ: 400Inch - Kích thước: 8.13 m x 6.1 m - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  99.000.000 VNĐ

 • Màn chiếu Chân E-Screen TS1096 136 Inch

  Màn chiếu Chân E-Screen TS1096 136 Inch

  1.890.000 VNĐ -21% 2.390.000 VNĐ
  - Kiểu màn chiếu: Chân - Kích cỡ: 136 Inch - Kích thước: 2,44 m x 2,44 m - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc. Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  1.890.000 VNĐ 2.390.000 VNĐ

 • Màn chiếu chân TS70S(1.78m x 1.78m, đường chéo 100

  Màn chiếu chân TS70S(1.78m x 1.78m, đường chéo 100

  990.000 VNĐ -24% 1.290.000 VNĐ
  Màn chiếu chân TS70S(1.78m x 1.78m):70"x70" (1.78m x 1.78m) Xem ngay Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh

  990.000 VNĐ 1.290.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1203)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo