Chính hãng - Màn chiếu - Giá tốt

Giá sốc - Màn chiếu - Giá rẻ

Khuyến mãi - Màn chiếu - Bảo hành chính hãng

Thương hiệu
Khoảng giá
Kích cỡ
Kiểu màn chiếu

Tất cả 41 Màn chiếu

 • Màn chiếu Điện Dalite P84ES 120 Inch

  Màn chiếu Điện Dalite P84ES 120 Inch

  Giá niêm yết: 2.150.000 ₫ Giá bán: 1.590.000 ₫ -27% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn chiếu Điện Dalite P84ES 120 Inch
  Giá khuyến mãi: 1.590.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Điện
  - Kích cỡ: 120 Inch
  - Kích thước: 2,13 m x 2,13 m
  - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Chân Dalite P84TS 120 Inch

  Màn chiếu Chân Dalite P84TS 120 Inch

  Giá niêm yết: 1.500.000 ₫ Giá bán: 1.068.000 ₫ -29% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn chiếu Chân Dalite P84TS 120 Inch
  Giá khuyến mãi: 1.068.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Chân
  - Kích cỡ: 120 Inch
  - Kích thước: 2,13 m x 2,13 m
  - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu Treo Dalite PW96WS 120 Inch

  Màn chiếu Treo Dalite PW96WS 120 Inch

  Giá bán: 950.000 ₫ -53% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn chiếu Treo Dalite PW96WS 120 Inch
  Giá khuyến mãi: 950.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Treo
  - Kích cỡ: 120 Inch
  - Kích thước: 2,44 m x 1,83 m
  - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu Điện Dalite P96ES 136 Inch

  Màn chiếu Điện Dalite P96ES 136 Inch

  Giá niêm yết: 2.250.000 ₫ Giá bán: 1.750.000 ₫ -23% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn chiếu Điện Dalite P96ES 136 Inch
  Giá khuyến mãi: 1.750.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Điện
  - Kích cỡ: 136 Inch
  - Kích thước: 2,44 m x 2,44 m
  - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Chân Dalite P70TS 100 Inch

  Màn chiếu Chân Dalite P70TS 100 Inch

  Giá niêm yết: 1.000.000 ₫ Giá bán: 738.000 ₫ -27% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn chiếu Chân Dalite P70TS 100 Inch
  Giá khuyến mãi: 738.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Chân
  - Kích cỡ: 100 Inch
  - Kích thước: 1,78 m x 1,78 m
  - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu Treo Dalite P70WS 100 Inch

  Màn chiếu Treo Dalite P70WS 100 Inch

  Giá niêm yết: 1.000.000 ₫ Giá bán: 690.000 ₫ -31% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn chiếu Treo Dalite P70WS 100 Inch
  Giá khuyến mãi: 690.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Treo
  - Kích cỡ: 100 Inch
  - Kích thước: 1,78 m x 1,78 m
  - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu chân Dalite P80TS (2m03 x 2m03)

  Màn chiếu chân Dalite P80TS (2m03 x 2m03)

  Giá niêm yết: 1.250.000 ₫ Giá bán: 950.000 ₫ -24% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn chiếu chân Dalite P80TS (2m03 x 2m03)
  Giá khuyến mãi: 950.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Kiểu màn chiếu: chân đứng, chắc chắn tiện di chuyển
  - Kích cỡ: 113 Inch
  - Kích thước: 2,03 m x 2,03 m
  - Mô tả khác: Chất liệu: Matte White. Bạt có độ dày cao, bo viền. Độ bền cao, chống ẩm mốc.
 • Màn chiếu Treo Dalite PL84WS 120 Inch

  Màn chiếu Treo Dalite PL84WS 120 Inch

  Giá niêm yết: 1.350.000 ₫ Giá bán: 990.000 ₫ -27% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn chiếu Treo Dalite PL84WS 120 Inch
  Giá khuyến mãi: 990.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Treo
  - Kích cỡ: 120 Inch
  - Kích thước: 2,13 m x 2,13 m
  - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu treo Dalite PL150WS (3,05m x 2,29m)

  Màn chiếu treo Dalite PL150WS (3,05m x 2,29m)

  Giá niêm yết: 2.500.000 ₫ Giá bán: 1.490.000 ₫ -41% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn chiếu treo Dalite PL150WS (3,05m x 2,29m)
  Giá khuyến mãi: 1.490.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Treo
  - Kích cỡ: 150Inch
  - Kích thước: 3,05m x 2,29m
  - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Treo Dalite PL170WS 170Inch

  Màn chiếu Treo Dalite PL170WS 170Inch

  Giá niêm yết: 2.650.000 ₫ Giá bán: 2.100.000 ₫ -21% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn chiếu Treo Dalite PL170WS 170Inch
  Giá khuyến mãi: 2.100.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Treo
  - Kích cỡ: 170Inch
  - Kích thước: 3,05m x 3.05m
  - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Treo Dalite PL96WS 136 Inch

  Màn chiếu Treo Dalite PL96WS 136 Inch

  Giá niêm yết: 1.900.000 ₫ Giá bán: 1.390.000 ₫ -27% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn chiếu Treo Dalite PL96WS 136 Inch
  Giá khuyến mãi: 1.390.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Treo
  - Kích cỡ: 136 Inch
  - Kích thước: 2,44 m x 2,44 m
  - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu Điện Dalite P70ES 100 Inch

  Màn chiếu Điện Dalite P70ES 100 Inch

  Giá niêm yết: 1.750.000 ₫ Giá bán: 1.190.000 ₫ -32% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn chiếu Điện Dalite P70ES 100 Inch
  Giá khuyến mãi: 1.190.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Điện
  - Kích cỡ: 100 Inch
  - Kích thước: 1,78 m x 1,78 m
  - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Điện Dalite PW150ES 150 Inch

  Màn chiếu Điện Dalite PW150ES 150 Inch

  Giá niêm yết: 3.650.000 ₫ Giá bán: 2.350.000 ₫ -36% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn chiếu Điện Dalite PW150ES 150 Inch
  Giá khuyến mãi: 2.350.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Điện
  - Kích cỡ: 150 Inch
  - Kích thước: 3,05 m x 2,29 m
  - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Điện Dalite P170ES 170Inch

  Màn chiếu Điện Dalite P170ES 170Inch

  Giá niêm yết: 4.150.000 ₫ Giá bán: 2.990.000 ₫ -28% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn chiếu Điện Dalite P170ES 170Inch
  Giá khuyến mãi: 2.990.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Điện
  - Kích cỡ: 170Inch
  - Kích thước: 3,05m x 3.05m
  - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu chân Dalite PW150TS (3m05 x 2m29)

  Màn chiếu chân Dalite PW150TS (3m05 x 2m29)

  Giá niêm yết: 4.150.000 ₫ Giá bán: 3.190.000 ₫ -24% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu chân Dalite PW150TS (3m05 x 2m29)
  Giá khuyến mãi: 3.190.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu dáng: chân đứng, chắc chắn tiện di chuyển
  - Chất liệu: Matte White
  - Bạt có độ dày cao, bo viền
  - Độ bền cao, chống ẩm mốc"
 • Màn chiếu Chân Grandview PT-H70x70WM 100 Inch

  Màn chiếu Chân Grandview PT-H70x70WM 100 Inch

  Giá niêm yết: 3.000.000 ₫ Giá bán: 2.390.000 ₫ -21% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu Chân Grandview PT-H70x70WM 100 Inch
  Giá khuyến mãi: 2.390.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 3 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Chân
  - Kích cỡ: 100 Inch
  - Kích thước: 1,78 m x 1,78 m
  - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu Chân Dalite PW96TS 120 Inch

  Màn chiếu Chân Dalite PW96TS 120 Inch

  Giá niêm yết: 1.950.000 ₫ Giá bán: 1.450.000 ₫ -26% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu Chân Dalite PW96TS 120 Inch
  Giá khuyến mãi: 1.450.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Chân
  - Kích cỡ: 120 Inch
  - Kích thước: 2,44 m x 1,83 m
  - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu điện Dalite P60ES (1m52 x 1m52)

  Màn chiếu điện Dalite P60ES (1m52 x 1m52)

  Giá niêm yết: 1.650.000 ₫ Giá bán: 1.150.000 ₫ -31% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu điện Dalite P60ES (1m52 x 1m52)
  Giá khuyến mãi: 1.150.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Kích thước: 1M52 X 1M52
  Đường chéo: 85 INCH
  Vùng chiếu: 60 X 60
 • Màn chiếu Chân Dalite P96TS 136 Inch

  Màn chiếu Chân Dalite P96TS 136 Inch

  Giá niêm yết: 2.100.000 ₫ Giá bán: 1.450.000 ₫ -31% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu Chân Dalite P96TS 136 Inch
  Giá khuyến mãi: 1.450.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Chân
  - Kích cỡ: 136 Inch
  - Kích thước: 2,44 m x 2,44 m
  - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu chân E-VGA T96G (2m44 x 2m44)

  Màn chiếu chân E-VGA T96G (2m44 x 2m44)

  Giá niêm yết: 4.000.000 ₫ Giá bán: 3.200.000 ₫ -20% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu chân E-VGA T96G (2m44 x 2m44)
  Giá khuyến mãi: 3.200.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kích cỡ: 136 Inch
  - Kích thước: (2m44 x 2m44)
  - Kiểu dáng: chân đứng, chân inox, chắc chắn tiện di chuyển
  - Chất liệu: Glass bead, Sợi thủy tinh cao cấp
  - Bạt có độ dày cao, bo viền
 • Màn chiếu Điện Dalite PW200ES 200 Inch

  Màn chiếu Điện Dalite PW200ES 200 Inch

  Giá niêm yết: 9.750.000 ₫ Giá bán: 5.590.000 ₫ -43% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu Điện Dalite PW200ES 200 Inch
  Giá khuyến mãi: 5.590.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Điện
  - Kích cỡ: 200 Inch
  - Kích thước: 4,07 m x 3,05 m
  - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Điện Dalite P80ES

  Màn chiếu Điện Dalite P80ES

  Giá niêm yết: 2.000.000 ₫ Giá bán: 1.490.000 ₫ -26% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu Điện Dalite P80ES
  Giá khuyến mãi: 1.490.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Điện
  - Kích cỡ: N/A
  - Kích thước: (2m03 x 2m03)
  - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Điện Dalite P200ES 200Inch

  Màn chiếu Điện Dalite P200ES 200Inch

  Giá niêm yết: 8.650.000 ₫ Giá bán: 6.500.000 ₫ -25% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu Điện Dalite P200ES 200Inch
  Giá khuyến mãi: 6.500.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Điện
  - Kích cỡ: 200Inch
  - Kích thước: 3.6 m x 3.6 m
  - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu chân Dalite P60TS (1m52 x 1m52)

  Màn chiếu chân Dalite P60TS (1m52 x 1m52)

  Giá niêm yết: 900.000 ₫ Giá bán: 700.000 ₫ -23% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu chân Dalite P60TS (1m52 x 1m52)
  Giá khuyến mãi: 700.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Mã sản phẩm: P60TS
  Kích thước: 1M52X1M52
  Đường chéo: 85 INCH
  Vùng chiếu: 60X60
 • Màn chiếu Điện Dalite PW180ES 180 Inch

  Màn chiếu Điện Dalite PW180ES 180 Inch

  Giá niêm yết: 8.500.000 ₫ Giá bán: 5.390.000 ₫ -37% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu Điện Dalite PW180ES 180 Inch
  Giá khuyến mãi: 5.390.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Điện
  - Kích cỡ: 180 Inch
  - Kích thước: (3m60x2m70)
  - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Điện Dalite PW96ES 120 Inch

  Màn chiếu Điện Dalite PW96ES 120 Inch

  Giá niêm yết: 2.250.000 ₫ Giá bán: 1.790.000 ₫ -21% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu Điện Dalite PW96ES 120 Inch
  Giá khuyến mãi: 1.790.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Điện
  - Kích cỡ: 120 Inch
  - Kích thước: 2,44 m x 1,83 m
  - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu treo Dalite PLW150WS (3,05m x 2,29m)

  Màn chiếu treo Dalite PLW150WS (3,05m x 2,29m)

  Giá niêm yết: 2.500.000 ₫ Giá bán: 1.499.000 ₫ -41% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn chiếu treo Dalite PLW150WS (3,05m x 2,29m)
  Giá khuyến mãi: 1.499.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Treo
  - Kích cỡ: 150Inch
  - Kích thước: 3,05m x 2,29m
  - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn Chiếu Treo Tường DALITE P96WS (2,44x2,44)

  Màn Chiếu Treo Tường DALITE P96WS (2,44x2,44)

  Giá niêm yết: 1.990.000 ₫ Giá bán: 1.089.000 ₫ -46% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn Chiếu Treo Tường DALITE P96WS (2,44x2,44)
  Giá khuyến mãi: 1.089.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Treo
  - Kích cỡ: 136 ~ 140 Inch
  - Kích thước: 2,44 m x 2,44 m
  - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn Chiếu Treo Tường DALITE P150WS (3,05x2,29)

  Màn Chiếu Treo Tường DALITE P150WS (3,05x2,29)

  Giá niêm yết: 2.390.000 ₫ Giá bán: 1.690.000 ₫ -30% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn Chiếu Treo Tường DALITE P150WS (3,05x2,29)
  Giá khuyến mãi: 1.690.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Treo
  - Kích cỡ: 150 Inch
  - Kích thước: 3,05 m x 2,29 m
  - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu điện Dalite P150ES (3,05x2,29 m)

  Màn chiếu điện Dalite P150ES (3,05x2,29 m)

  Giá niêm yết: 2.890.000 ₫ Giá bán: 2.190.000 ₫ -25% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn chiếu điện Dalite P150ES (3,05x2,29 m)
  Giá khuyến mãi: 2.190.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Điện
  - Kích cỡ: 150 Inch
  - Kích thước: 3,05 m x2,29 m
  - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Điện Dalite PW250ES 250Inch

  Màn chiếu Điện Dalite PW250ES 250Inch

  Giá niêm yết: 26.900.000 ₫ Giá bán: 19.900.000 ₫ -27% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu Điện Dalite PW250ES 250Inch
  Giá khuyến mãi: 19.900.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Điện
  - Kích cỡ: 250Inch
  - Kích thước: 5.10 m x 3.8 m
  - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu Điện Dalite PW96EST 120 Inch

  Màn chiếu Điện Dalite PW96EST 120 Inch

  Giá niêm yết: 2.900.000 ₫ Giá bán: 1.990.000 ₫ -32% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu Điện Dalite PW96EST 120 Inch
  Giá khuyến mãi: 1.990.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Điện
  - Kích cỡ: 120 Inch
  - Kích thước: 2,44 m x 1,83 m
  - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Matte White D giúp chống nhăn một cách tuyệt đối, chất liệu vải dày, mịn giúp trình chiếu hình ảnh sáng hơn gấp 2-3 lần so với các dạng màn chiếu thông thường.
  - Loại động cơ: Tubular dạng trục độ bền và sức tải cao, có cảm biến nhiệt bảo vệ thiết bị
 • Màn chiếu Điện Dalite P250ES 250Inch

  Màn chiếu Điện Dalite P250ES 250Inch

  Giá niêm yết: 30.000.000 ₫ Giá bán: 19.990.000 ₫ -34% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu Điện Dalite P250ES 250Inch
  Giá khuyến mãi: 19.990.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Điện
  - Kích cỡ: 250Inch
  - Kích thước: 4,6 m x 4.6 m
  - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn Chiếu Treo Tường DALITE P84WS (2.13x2.13)

  Màn Chiếu Treo Tường DALITE P84WS (2.13x2.13)

  Giá bán: 890.000 ₫ NEW ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Màn Chiếu Treo Tường DALITE P84WS (2.13x2.13)
  Giá bán: 890.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Treo
  - Kích cỡ: 120 Inch
  - Kích thước: 2,13m x2,13m
  - Mô tả khác: Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc.
 • Màn chiếu Điện Dalite PW300ES 300Inch

  Màn chiếu Điện Dalite PW300ES 300Inch

  Giá niêm yết: 39.750.000 ₫ Giá bán: 31.500.000 ₫ -21% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu Điện Dalite PW300ES 300Inch
  Giá khuyến mãi: 31.500.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kiểu màn chiếu: Điện
  - Kích cỡ: 300Inch
  - Kích thước: 6.10 m x 4.57 m
  - Mô tả khác: có điều khiển từ xa, Vải màn chất lượng cao Matte white, Góc nhìn +/- 55 độ, gain đạt 1.2, Khả năng chống mốc
 • Màn chiếu chân E-VGA T70G (1.78x1.78met)

  Màn chiếu chân E-VGA T70G (1.78x1.78met)

  Giá niêm yết: 3.150.000 ₫ Giá bán: 2.500.000 ₫ -21% ☎️ Gọi hàng
  Màn chiếu chân E-VGA T70G (1.78x1.78met)
  Giá khuyến mãi: 2.500.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Kích cỡ: 100 Inch
  - Kích thước: 1,78 m x 1,78 m
  - Kiểu dáng: chân đứng, chân inox, chắc chắn tiện di chuyển
  - Chất liệu: Glass bead, Sợi thủy tinh cao cấp
  - Bạt có độ dày cao, bo viền
1 2
Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, 89 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 1)
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 2)
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại:(024) 3968 9966 (ext 4)
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 5,134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
SHOWROOM Phúc Anh 89 Lê Duẩn Địa chỉ: 89 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 6)
Email: phucanh.leduan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 134 THÁI HÀ Địa chỉ: 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 3)
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 141 phạm văn đồng Địa chỉ: 141-143 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 5)
Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Tầng 5, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097 322 7711
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Chat Zalo Kênh mạng xã hội: Facebook Kênh Youtube Gửi thư liên hệ Gọi điện liên hệ Xây dựng cấu hình máy tính Chuyển giao diện Mobile Chat trên Messages