Chính hãng - Máy in hóa đơn siêu thị - Giá tốt

Giá sốc - Máy in hóa đơn siêu thị - Giá rẻ

Khuyến mãi - Máy in hóa đơn siêu thị - Bảo hành chính hãng

 • Máy in hóa đơn siêu thị Apos -230

  Máy in hóa đơn siêu thị Apos -230

  2.280.000 VNĐ -24% 2.990.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB/ LAN Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  2.280.000 VNĐ 2.990.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị ATP 58T

  Máy in hóa đơn siêu thị ATP 58T

  990.000 VNĐ -42% 1.690.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K57 - Tự động cắt giấy: Không - Cổng giao tiếp: USB Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  990.000 VNĐ 1.690.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị Apos -220

  Máy in hóa đơn siêu thị Apos -220

  2.090.000 VNĐ -28% 2.890.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  2.090.000 VNĐ 2.890.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị Tawa PRP085 Mini

  Máy in hóa đơn siêu thị Tawa PRP085 Mini

  1.190.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K57 - Tự động cắt giấy: Không - Cổng giao tiếp: USB/ LAN Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  1.190.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị Epson TM-U220A

  Máy in hóa đơn siêu thị Epson TM-U220A

  8.990.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In kim - Khổ giấy: Giấy nhiệt - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: LAN Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  8.990.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị Apos 58

  Máy in hóa đơn siêu thị Apos 58

  1.190.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K57 - Tự động cắt giấy: Không - Cổng giao tiếp: USB Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  1.190.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị XPrinter Q200 (LAN)

  Máy in hóa đơn siêu thị XPrinter Q200 (LAN)

  2.190.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: LAN Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  2.190.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị XPrinter Q260

  Máy in hóa đơn siêu thị XPrinter Q260

  2.290.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB/ LAN Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  2.290.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị Tawa PRP085V

  Máy in hóa đơn siêu thị Tawa PRP085V

  2.530.000 VNĐ
  - Công nghệ in: - Khổ giấy: K57 - Tự động cắt giấy: Không - Cổng giao tiếp: USB Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  2.530.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị Epson TM-T82 (black color, network)

  Máy in hóa đơn siêu thị Epson TM-T82 (black color, network)

  4.790.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB/ LAN Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  4.790.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị Epson TM-T82

  Máy in hóa đơn siêu thị Epson TM-T82

  3.790.000 VNĐ -6% 3.990.000 VNĐ NEW
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  3.790.000 VNĐ 3.990.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị Epson TM-T81

  Máy in hóa đơn siêu thị Epson TM-T81

  3.550.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB/ RS232 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  3.550.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị Tysso PRP085

  Máy in hóa đơn siêu thị Tysso PRP085

  3.190.000 VNĐ -9% 3.490.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Không - Cổng giao tiếp: USB/ RS232 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  3.190.000 VNĐ 3.490.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị Tawa PRP085K

  Máy in hóa đơn siêu thị Tawa PRP085K

  2.530.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB/ LAN Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  2.530.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị ATP 230

  Máy in hóa đơn siêu thị ATP 230

  2.790.000 VNĐ -7% 2.990.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB/ LAN/ RS232 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  2.790.000 VNĐ 2.990.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị Epson TM-U295

  Máy in hóa đơn siêu thị Epson TM-U295

  9.990.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In kim - Khổ giấy: Giấy nhiệt - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: RS232 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  9.990.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị Tysso PRP300

  Máy in hóa đơn siêu thị Tysso PRP300

  3.490.000 VNĐ
  - Khổ giấy: 80mm - In đảo mặt: Không - Cổng giao tiếp: USB/ LAN - Dùng mực: Giấy nhiệt Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  3.490.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị XPrinter Q200 (USB)

  Máy in hóa đơn siêu thị XPrinter Q200 (USB)

  2.190.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  2.190.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị Sewoo SLK-TS400WF

  Máy in hóa đơn siêu thị Sewoo SLK-TS400WF

  7.190.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB/ WIFI Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  7.190.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị ATP 250

  Máy in hóa đơn siêu thị ATP 250

  2.890.000 VNĐ -10% 3.190.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB/ LAN/ RS232 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  2.890.000 VNĐ 3.190.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị Sewoo SLK-TS400BT

  Máy in hóa đơn siêu thị Sewoo SLK-TS400BT

  6.190.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB/ BLUETOOTH Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  6.190.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị Sewoo SLK-TE203 (cổng USB+LAN)

  Máy in hóa đơn siêu thị Sewoo SLK-TE203 (cổng USB+LAN)

  7.550.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB/ LAN Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  7.550.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị Sewoo SLK-TS400EB

  Máy in hóa đơn siêu thị Sewoo SLK-TS400EB

  4.990.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB/ LAN Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  4.990.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị XPrinter XP-C300H

  Máy in hóa đơn siêu thị XPrinter XP-C300H

  2.690.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB/ LAN Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  2.690.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị XPrinter XP-58IIL

  Máy in hóa đơn siêu thị XPrinter XP-58IIL

  1.050.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K57 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  1.050.000 VNĐ

 • Máy in nhiệt di động Godex MX30I

  Máy in nhiệt di động Godex MX30I

  9.390.000 VNĐ
  - Kết nối: RS 232, USB, Bluetooth và wifi - Khổ giấy : 80mm - Lõi đường kính cuộn giấy : 38mm - Độ phân giải : 203Dpi ( 8dots/mm) - Tốc độ in : 101.6mm /s ( max ) tùy thuộc vào Pin Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  9.390.000 VNĐ

 • Máy in hóa đơn siêu thị XPrinter XP-C230H

  Máy in hóa đơn siêu thị XPrinter XP-C230H

  2.490.000 VNĐ
  - Công nghệ in: In nhiệt trực tiếp - Khổ giấy: K80 - Tự động cắt giấy: Có - Cổng giao tiếp: USB/ LAN Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  2.490.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo