Chính hãng - Máy Sever Dell - Giá tốt

Giá sốc - Máy Sever Dell - Giá rẻ

Khuyến mãi - Máy Sever Dell - Bảo hành chính hãng

 • Máy chủ Dell PowerEdge T30 Mini tower

  Máy chủ Dell PowerEdge T30 Mini tower

  17.990.000 VNĐ -11% 19.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E3-1225 v5 3.3G, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Mini tower Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  17.990.000 VNĐ 19.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge T330 E3-1240 v6 Tower 5U

  Máy chủ Dell PowerEdge T330 E3-1240 v6 Tower 5U

  43.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: Intel Xeon E3-1240 v6 3.7GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W) - Bộ nhớ: 16Gb - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Tower 5U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  43.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge T330 E3-1230 V6

  Máy chủ Dell PowerEdge T330 E3-1230 V6

  38.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: Intel Xeon E3-1230 v6 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Tower 5U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  38.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge T130 E3-1220 v6

  Máy chủ Dell PowerEdge T130 E3-1220 v6

  25.990.000 VNĐ -11% 28.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W)4C/4T, 80W - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Mini tower Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  25.990.000 VNĐ 28.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R230 E3-1220 v6

  Máy chủ Dell PowerEdge R230 E3-1220 v6

  25.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel® Xeon® Quad-Core E3-1220v6 3.0Ghz, 1600Mhz, 8MB L3, (1/1) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Non HDD 3.5'' Cabled HDD - Kiểu dáng: Rack 1U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  25.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R230 E3-1230 v6

  Máy chủ Dell PowerEdge R230 E3-1230 v6

  31.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Intel Xeon E3-1230 v6 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W) - Bộ nhớ: 8GB UDIMM, 2400MT/s, ECC (up to 64GB|4 slots) - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Rack 1U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  31.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R330 E3-1270 v6

  Máy chủ Dell PowerEdge R330 E3-1270 v6

  43.900.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: Intel Xeon E3-1270 v6 3.8GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W) - Bộ nhớ: 8GB UDIMM, 2400MT/s, ECC (up to 64GB|4 slots) - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Rack 1U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  43.900.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge T130 - E3-1230 v6

  Máy chủ Dell PowerEdge T130 - E3-1230 v6

  29.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: Intel Xeon E3-1230 v6 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W) - Bộ nhớ: 8GB UDIMM, 2400MT/s, ECC (up to 64GB|4 slots) - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Mini tower Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  29.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge T330 E3-1270 v6

  Máy chủ Dell PowerEdge T330 E3-1270 v6

  40.500.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: Intel Xeon E3-1270 v6 3.8GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W) - Bộ nhớ: 8GB UDIMM, 2400MT/s, ECC (up to 64GB|4 slots) - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Tower 5U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  40.500.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R330 E3-1230 v6

  Máy chủ Dell PowerEdge R330 E3-1230 v6

  41.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: Intel Xeon E3-1230 v6 3.5GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W) - Bộ nhớ: 8GB UDIMM, 2400MT/s, ECC (up to 64GB|4 slots) - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Rack 1U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  41.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R230 E3-1240 v6

  Máy chủ Dell PowerEdge R230 E3-1240 v6

  36.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E3-1240 v6 3.7GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Non HDD 3.5'' Cabled HDD - Kiểu dáng: Rack 1U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  36.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R330 E3-1220 v6

  Máy chủ Dell PowerEdge R330 E3-1220 v6

  41.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W) - Bộ nhớ: 16Gb - Ổ cứng: Non HDD 3.5'' HDD Hot-plug - Kiểu dáng: Rack 1U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  41.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R330 E3-1240 v6

  Máy chủ Dell PowerEdge R330 E3-1240 v6

  44.490.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E3-1240 v6 3.7GHz, 8M cache, 4C/8T, turbo (72W) - Bộ nhớ: 16Gb - Ổ cứng: Non HDD 3.5'' HDD Hot-plug - Kiểu dáng: Rack 1U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  44.490.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R430 E5-2609 v4

  Máy chủ Dell PowerEdge R430 E5-2609 v4

  51.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Max Mem 1866MHz) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Non HDD 3.5'' HDD Hot-plug - Kiểu dáng: Rack 1U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  51.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R430 E5-2620 v4

  Máy chủ Dell PowerEdge R430 E5-2620 v4

  51.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) - Bộ nhớ: 16Gb - Ổ cứng: Non HDD 3.5'' HDD Hot-plug - Kiểu dáng: Rack 1U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  51.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R530 E5-2620 v4

  Máy chủ Dell PowerEdge R530 E5-2620 v4

  61.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Non HDD 3.5'' HDD Hot-plug - Kiểu dáng: Rack 2U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  61.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R730 E5-2620 v4

  Máy chủ Dell PowerEdge R730 E5-2620 v4

  73.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) - Bộ nhớ: 16Gb - Ổ cứng: Non HDD 3.5'' HDD Hot-plug - Kiểu dáng: Rack 2U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  73.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge T130 E3-1240 v6

  Máy chủ Dell PowerEdge T130 E3-1240 v6

  29.990.000 VNĐ -12% 33.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Non HDD 3.5'' Cabled HDD - Kiểu dáng: Tower 5U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  29.990.000 VNĐ 33.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge T330 E3-1220 v6

  Máy chủ Dell PowerEdge T330 E3-1220 v6

  35.990.000 VNĐ -11% 39.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E3-1220 v6 3.0GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (72W) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Non HDD 3.5'' HDD Hot-plug - Kiểu dáng: Tower 5U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  35.990.000 VNĐ 39.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge T430 E5-2609 v4

  Máy chủ Dell PowerEdge T430 E5-2609 v4

  43.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Non HDD 3.5'' HDD Hot-plug - Kiểu dáng: Tower 5U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  43.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge T430 E5-2620 v4

  Máy chủ Dell PowerEdge T430 E5-2620 v4

  51.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) - Bộ nhớ: 16Gb - Ổ cứng: Non HDD 3.5'' HDD Hot-plug - Kiểu dáng: Tower 5U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  51.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge T420 E5-2407 Tower 5U

  Máy chủ Dell PowerEdge T420 E5-2407 Tower 5U

  46.900.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E5-2407 v2 2.40GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, Turbo, 4C, 80W, Max Mem 1333MHz, (1/2) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Tower 5U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  46.900.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge T420 E5-2420 Tower 5U

  Máy chủ Dell PowerEdge T420 E5-2420 Tower 5U

  51.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E5-2420 v2 2.20GHz, 15M Cache, 7.2GT/s QPI, Turbo, 4C, 80W, Max Mem 1600MHz , (1/2) - Bộ nhớ: 16Gb - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Tower 5U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  51.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge T430 Tower 5U

  Máy chủ Dell PowerEdge T430 Tower 5U

  52.900.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E5-2620 v3 2.4GHz,15M Cache,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,6C/12T (85W) Max Mem 1866MHz (1/2) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Tower 5U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  52.900.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R220 Rack 1U

  Máy chủ Dell PowerEdge R220 Rack 1U

  25.990.000 VNĐ -11% 28.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E3-1220v3 3.10 GHz, 8M Cache, Turbo, 4C/4T, 80W (1/1) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: 500GB 7.2K RPM SATA 3.5in Cabled Hard Drive - Kiểu dáng: Rack 1U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  25.990.000 VNĐ 28.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R320 Rack 1U

  Máy chủ Dell PowerEdge R320 Rack 1U

  36.990.000 VNĐ -12% 41.990.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon Intel Xeon E5-2407v2 2.40GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W (1/1) - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Rack 1U Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  36.990.000 VNĐ 41.990.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R230 E3-1240 v6 Rack 1U

  Máy chủ Dell PowerEdge R230 E3-1240 v6 Rack 1U

  35.000.000 VNĐ
  E3-1240 v6/ 16GB UDIMM, 2400MTs/ Non HDD 3.5'' HDD HP/ DVDRW/PERC H330/ On-Board LOM 1GBE/ iDRAC8 Basic/ Cabled PSU 250W/ Bezel/ Static Rails/ 3Yrs Pro Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  35.000.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge R430 Rack 1U

  Máy chủ Dell PowerEdge R430 Rack 1U

  51.000.000 VNĐ
  Dell R430 4x3.5'' E5-2620 v4/ 16GB RDIMM, 2400MTs/Non HDD 3.5'' HDD HP/ DVDRW/ PERC H330/ On-Board LOM 1GBE/ iDRAC8 Ent./ 550W PSU/ Bezel/ Sliding Rails CMA/ 3 Yrs Pro Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  51.000.000 VNĐ

 • Máy chủ Dell PowerEdge T20 - E3.1225

  Máy chủ Dell PowerEdge T20 - E3.1225

  18.900.000 VNĐ
  - Tên hãng: Dell - Bộ VXL: 1 x Xeon E3-1225v3 (3.2Ghz-1600Mhz-8Mb) - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng: 1Tb - Kiểu dáng: Tower Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  18.900.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1291)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo