Chính hãng - Máy tính bảng Apple - Giá tốt

Giá sốc - Máy tính bảng Apple - Giá rẻ

Khuyến mãi - Máy tính bảng Apple - Bảo hành chính hãng

 • Apple iPad New Cellular (Gold)- 128Gb/ 9.7Inch/ 4G

  Apple iPad New Cellular (Gold)- 128Gb/ 9.7Inch/ 4G

  12.990.000 VNĐ NEW
  - Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 9.7Inch -Chipset/ CPU: 64bit 1.8Ghz - Bộ nhớ trong: 128Gb - Kết nối: 4G + Wifi + Bluetooth - Hệ điều hành: iOS 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  12.990.000 VNĐ

 • Apple iPad mini 4 Retina Cellular (Gray)- 16Gb/ 7.9Inch/ 3G + LTE + Wifi + Bluetooth

  Apple iPad mini 4 Retina Cellular (Gray)- 16Gb/ 7.9Inch/ 3G + LTE + Wifi + Bluetooth

  9.290.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, IPS LCD, 7.9Inch - CPU: - Bộ nhớ trong: 16Gb - Kết nối: 3G + LTE + Wifi + Bluetooth - HĐH: IOS 9 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  9.290.000 VNĐ

 • Apple iPad mini 4 Retina Wifi (Silver)- 64Gb/ 7.9Inch/ Wifi + Bluetooth

  Apple iPad mini 4 Retina Wifi (Silver)- 64Gb/ 7.9Inch/ Wifi + Bluetooth

  8.290.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, IPS LCD, 7.9Inch - CPU: - Bộ nhớ trong: 64Gb - Kết nối: Wifi + Bluetooth - HĐH: IOS 9 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  8.290.000 VNĐ

 • Apple iPad mini 4 Retina Wifi (Gray)- 64Gb/ 7.9Inch/ Wifi + Bluetooth

  Apple iPad mini 4 Retina Wifi (Gray)- 64Gb/ 7.9Inch/ Wifi + Bluetooth

  8.290.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, IPS LCD, 7.9Inch - CPU: - Bộ nhớ trong: 64Gb - Kết nối: Wifi + Bluetooth - HĐH: IOS 9 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  8.290.000 VNĐ

 • Apple iPad 9.7" (2018) Cellular 4G (Gold)- 32Gb/ 9.7Inch/ Cellular

  Apple iPad 9.7" (2018) Cellular 4G (Gold)- 32Gb/ 9.7Inch/ Cellular

  11.150.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 9.7Inch - Chipset/ CPU: A10 64bit - Bộ nhớ trong: 32Gb - Kết nối: Cellular + Wifi + Bluetooth - Hệ điều hành: iOS 11 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  11.150.000 VNĐ

 • Apple iPad New Cellular (Gold)- 32Gb/ 9.7Inch/ 4G

  Apple iPad New Cellular (Gold)- 32Gb/ 9.7Inch/ 4G

  10.090.000 VNĐ NEW
  - Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 9.7Inch -Chipset/ CPU: 64bit 1.8Ghz - Bộ nhớ trong: 32Gb - Kết nối: 4G + Wifi + Bluetooth - Hệ điều hành: iOS 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  10.090.000 VNĐ

 • Apple iPad New Wifi (Gold)- 32Gb/ 9.7Inch/ Wifi

  Apple iPad New Wifi (Gold)- 32Gb/ 9.7Inch/ Wifi

  7.150.000 VNĐ NEW
  - Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 9.7Inch -Chipset/ CPU: 64bit 1.8Ghz - Bộ nhớ trong: 32Gb - Kết nối: Wifi + Bluetooth - Hệ điều hành: iOS 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.150.000 VNĐ

 • Apple iPad 9.7" (2018) Cellular 4G (Gold)- 128Gb/ 9.7Inch/ Cellular

  Apple iPad 9.7" (2018) Cellular 4G (Gold)- 128Gb/ 9.7Inch/ Cellular

  13.350.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 9.7Inch - Chipset/ CPU: A10 64bit - Bộ nhớ trong: 128Gb - Kết nối: Cellular + Wifi + Bluetooth - Hệ điều hành: iOS 11 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  13.350.000 VNĐ

 • Apple iPad New Wifi (Gold)- 128Gb/ 9.7Inch/ Wifi

  Apple iPad New Wifi (Gold)- 128Gb/ 9.7Inch/ Wifi

  9.250.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 9.7Inch -Chipset/ CPU: 64bit 1.8Ghz - Bộ nhớ trong: 128Gb - Kết nối: Wifi + Bluetooth - Hệ điều hành: iOS 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  9.250.000 VNĐ

 • Apple iPad Pro 10.5 Cellular (Gold)- 64Gb/ 10.5Inch/ 4G

  Apple iPad Pro 10.5 Cellular (Gold)- 64Gb/ 10.5Inch/ 4G

  18.290.000 VNĐ NEW
  - Màn hình: LED-Backlit, 10.5Inch - Chipset/ CPU: Apple A10X 2.3Ghz - Bộ nhớ trong: 64Gb - Kết nối: 4G + Wifi + Bluetooth 4.2 - Hệ điều hành: iOS 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  18.290.000 VNĐ

 • Apple iPad New Cellular (Gray)- 32Gb/ 9.7Inch/ 4G

  Apple iPad New Cellular (Gray)- 32Gb/ 9.7Inch/ 4G

  10.090.000 VNĐ NEW
  - Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 9.7Inch -Chipset/ CPU: 64bit 1.8Ghz - Bộ nhớ trong: 32Gb - Kết nối: 4G + Wifi + Bluetooth - Hệ điều hành: iOS 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  10.090.000 VNĐ

 • Apple iPad New Cellular (Silver)- 32Gb/ 9.7Inch/ 4G

  Apple iPad New Cellular (Silver)- 32Gb/ 9.7Inch/ 4G

  10.090.000 VNĐ NEW
  - Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 9.7Inch -Chipset/ CPU: 64bit 1.8Ghz - Bộ nhớ trong: 32Gb - Kết nối: 4G + Wifi + Bluetooth - Hệ điều hành: iOS 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  10.090.000 VNĐ

 • Apple iPad mini 4 Retina Cellular (Silver)- 16Gb/ 7.9Inch/ 3G + LTE + Wifi + Bluetooth

  Apple iPad mini 4 Retina Cellular (Silver)- 16Gb/ 7.9Inch/ 3G + LTE + Wifi + Bluetooth

  9.290.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, IPS LCD, 7.9Inch - CPU: - Bộ nhớ trong: 16Gb - Kết nối: 3G + LTE + Wifi + Bluetooth - HĐH: IOS 9 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  9.290.000 VNĐ

 • Apple iPad Pro 10.5 Cellular (Rose Gold)- 512Gb/ 10.5Inch/ 4G

  Apple iPad Pro 10.5 Cellular (Rose Gold)- 512Gb/ 10.5Inch/ 4G

  22.690.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, 10.5Inch - Chipset/ CPU: Apple A10X 2.3Ghz - Bộ nhớ trong: 512Gb - Kết nối: 4G + Wifi + Bluetooth 4.2 - Hệ điều hành: iOS 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  22.690.000 VNĐ

 • Apple iPad mini 4 Retina Cellular (Gold)- 16Gb/ 7.9Inch/ 3G + LTE + Wifi + Bluetooth

  Apple iPad mini 4 Retina Cellular (Gold)- 16Gb/ 7.9Inch/ 3G + LTE + Wifi + Bluetooth

  9.390.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, IPS LCD, 7.9Inch - CPU: - Bộ nhớ trong: 16Gb - Kết nối: 3G + LTE + Wifi + Bluetooth - HĐH: IOS 9 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  9.390.000 VNĐ

 • Apple iPad Pro Cellular (Gold)- 32Gb/ 9.7Inch/ 4G

  Apple iPad Pro Cellular (Gold)- 32Gb/ 9.7Inch/ 4G

  12.750.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, 9.7Inch - CPU: 2.26Ghz - Bộ nhớ trong: 32Gb - Kết nối: 4G + LTE + Wifi + Bluetooth 4.2 - HĐH: IOS 9.1 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  12.750.000 VNĐ

 • Apple iPad Pro Cellular (Rose)- 32Gb/ 9.7Inch/ 4G

  Apple iPad Pro Cellular (Rose)- 32Gb/ 9.7Inch/ 4G

  12.190.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, 9.7Inch - CPU: 2.26Ghz - Bộ nhớ trong: 32Gb - Kết nối: 4G + LTE + Wifi + Bluetooth 4.2 - HĐH: IOS 9.1 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  12.190.000 VNĐ

 • Apple iPad New Wifi (Gray)- 32Gb/ 9.7Inch/ Wifi

  Apple iPad New Wifi (Gray)- 32Gb/ 9.7Inch/ Wifi

  7.150.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 9.7Inch -Chipset/ CPU: 64bit 1.8Ghz - Bộ nhớ trong: 32Gb - Kết nối: Wifi + Bluetooth - Hệ điều hành: iOS 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.150.000 VNĐ

 • Apple iPad mini 4 Retina Wifi (Gold)- 64Gb/ 7.9Inch/ Wifi + Bluetooth

  Apple iPad mini 4 Retina Wifi (Gold)- 64Gb/ 7.9Inch/ Wifi + Bluetooth

  8.390.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, IPS LCD, 7.9Inch - CPU: - Bộ nhớ trong: 64Gb - Kết nối: Wifi + Bluetooth - HĐH: IOS 9 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  8.390.000 VNĐ

 • Apple iPad Pro 10.5 Cellular (Gold)- 512Gb/ 10.5Inch/ 4G

  Apple iPad Pro 10.5 Cellular (Gold)- 512Gb/ 10.5Inch/ 4G

  25.390.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  25.390.000 VNĐ

 • Apple iPad Pro 10.5 Wifi (Gold)- 64Gb/ 10.5Inch/ Wifi

  Apple iPad Pro 10.5 Wifi (Gold)- 64Gb/ 10.5Inch/ Wifi

  14.990.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, 10.5Inch - Chipset/ CPU: Apple A10X 2.3Ghz - Bộ nhớ trong: 64Gb - Kết nối: Wifi + Bluetooth 4.2 - Hệ điều hành: iOS 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  14.990.000 VNĐ

 • Apple iPad Pro 10.5 Wifi (Grey)- 256Gb/ 10.5Inch/ Wifi

  Apple iPad Pro 10.5 Wifi (Grey)- 256Gb/ 10.5Inch/ Wifi

  18.190.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, 10.5Inch - Chipset/ CPU: Apple A10X 2.3Ghz - Bộ nhớ trong: 256Gb - Kết nối: Wifi + Bluetooth 4.2 - Hệ điều hành: iOS 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  18.190.000 VNĐ

 • Apple iPad Pro Cellular (Gold)- 256Gb/ 9.7Inch/ 4G

  Apple iPad Pro Cellular (Gold)- 256Gb/ 9.7Inch/ 4G

  17.890.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, 9.7Inch - CPU: 2.26Ghz - Bộ nhớ trong: 256Gb - Kết nối: 4G + LTE + Wifi + Bluetooth 4.2 - HĐH: IOS 9.1 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  17.890.000 VNĐ

 • Apple iPad Pro Cellular (Gray)- 256Gb/ 9.7Inch/ 4G

  Apple iPad Pro Cellular (Gray)- 256Gb/ 9.7Inch/ 4G

  17.890.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, 9.7Inch - CPU: 2.26Ghz - Bộ nhớ trong: 256Gb - Kết nối: 4G + LTE + Wifi + Bluetooth 4.2 - HĐH: IOS 9.1 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  17.890.000 VNĐ

 • Apple iPad Pro Cellular (Rose)- 256Gb/ 9.7Inch/ 4G

  Apple iPad Pro Cellular (Rose)- 256Gb/ 9.7Inch/ 4G

  17.890.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, 9.7Inch - CPU: 2.26Ghz - Bộ nhớ trong: 256Gb - Kết nối: 4G + LTE + Wifi + Bluetooth 4.2 - HĐH: IOS 9.1 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  17.890.000 VNĐ

 • Apple iPad mini 2 Retina Wifi (Silver)- 16Gb/ 7.9Inch/ Wifi + Bluetooth

  Apple iPad mini 2 Retina Wifi (Silver)- 16Gb/ 7.9Inch/ Wifi + Bluetooth

  5.650.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, IPS LCD, 7.9Inch - CPU: 2x1.3Ghz - Bộ nhớ trong: 16Gb - Kết nối: Wifi + Bluetooth - HĐH: IOS 7 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  5.650.000 VNĐ

 • Apple iPad Pro 12.9 Wifi (Gold)- 64Gb/ 12.9Inch/ Wifi

  Apple iPad Pro 12.9 Wifi (Gold)- 64Gb/ 12.9Inch/ Wifi

  18.990.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, 12.9Inch - Chipset/ CPU: Apple A10X 2.3Ghz - Bộ nhớ trong: 64Gb - Kết nối: Wifi + Bluetooth 4.2 - Hệ điều hành: iOS 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  18.990.000 VNĐ

 • Apple iPad Pro 10.5 Wifi (Grey)- 64Gb/ 10.5Inch/ Wifi

  Apple iPad Pro 10.5 Wifi (Grey)- 64Gb/ 10.5Inch/ Wifi

  14.990.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, 10.5Inch - Chipset/ CPU: Apple A10X 2.3Ghz - Bộ nhớ trong: 64Gb - Kết nối: Wifi + Bluetooth 4.2 - Hệ điều hành: iOS 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  14.990.000 VNĐ

 • Apple iPad Pro Cellular (Gray)- 32Gb/ 9.7Inch/ 4G

  Apple iPad Pro Cellular (Gray)- 32Gb/ 9.7Inch/ 4G

  11.990.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, 9.7Inch - CPU: 2.26Ghz - Bộ nhớ trong: 32Gb - Kết nối: 4G + LTE + Wifi + Bluetooth 4.2 - HĐH: IOS 9.1 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  11.990.000 VNĐ

 • Apple iPad Air 1 Retina Cellular (Gray)- 16Gb/ 9.7Inch/ 3G + LTE + Wifi + Bluetooth

  Apple iPad Air 1 Retina Cellular (Gray)- 16Gb/ 9.7Inch/ 3G + LTE + Wifi + Bluetooth

  7.390.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 9.7Inch - Chipset/ CPU: 2x1.3Ghz - Bộ nhớ trong: 16Gb - Kết nối: 3G + LTE + Wifi + Bluetooth - Hệ điều hành: iOS 7 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.390.000 VNĐ

 • Apple iPad Pro 10.5 Wifi (Silver)- 64Gb/ 10.5Inch/ Wifi

  Apple iPad Pro 10.5 Wifi (Silver)- 64Gb/ 10.5Inch/ Wifi

  14.990.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, 10.5Inch - Chipset/ CPU: Apple A10X 2.3Ghz - Bộ nhớ trong: 64Gb - Kết nối: Wifi + Bluetooth 4.2 - Hệ điều hành: iOS 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  14.990.000 VNĐ

 • Apple iPad mini 4 Retina Cellular (Gold)- 128Gb/ 7.9Inch/ 4G

  Apple iPad mini 4 Retina Cellular (Gold)- 128Gb/ 7.9Inch/ 4G

  12.990.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, IPS LCD, 7.9Inch - CPU: - Bộ nhớ trong: 128Gb - Kết nối: 3G + LTE + Wifi + Bluetooth - HĐH: IOS 9 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  12.990.000 VNĐ

 • Apple iPad Air 1 Retina Cellular (Silver)- 16Gb/ 9.7Inch/ 3G + LTE + Wifi + Bluetooth

  Apple iPad Air 1 Retina Cellular (Silver)- 16Gb/ 9.7Inch/ 3G + LTE + Wifi + Bluetooth

  7.390.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit/ IPS LCD, 9.7Inch - Chipset/ CPU: 2x1.3Ghz - Bộ nhớ trong: 16Gb - Kết nối: 3G + LTE + Wifi + Bluetooth - Hệ điều hành: iOS 7 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.390.000 VNĐ

 • Apple iPad mini 4 Retina Cellular (Gray)- 128Gb/ 7.9Inch/ 4G

  Apple iPad mini 4 Retina Cellular (Gray)- 128Gb/ 7.9Inch/ 4G

  12.990.000 VNĐ
  - Màn hình: LED-Backlit, IPS LCD, 7.9Inch - CPU: - Bộ nhớ trong: 128Gb - Kết nối: 3G + LTE + Wifi + Bluetooth - HĐH: IOS 9 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  12.990.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1291)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo