Chính hãng - Máy tính để bàn Dell - Giá tốt

Giá sốc - Máy tính để bàn Dell - Giá rẻ

Khuyến mãi - Máy tính để bàn Dell - Bảo hành chính hãng

 • Máy tính để bàn Dell Inspiron 3470-V8X6M1

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3470-V8X6M1

  8.650.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i3 8100 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  8.650.000 VNĐ

 • May tinh đê ban Dell Vostro 3670-42VT370019

  May tinh đê ban Dell Vostro 3670-42VT370019

  9.250.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i3 8100 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  9.250.000 VNĐ

 • May tinh đê ban Dell Optiplex 3050SFF-70146444

  May tinh đê ban Dell Optiplex 3050SFF-70146444

  8.990.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i3 7100 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Fedora Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  8.990.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3670-42VT370016

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3670-42VT370016

  11.690.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i5 8400 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  11.690.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668_MTI31233 VGA rời

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3668_MTI31233 VGA rời

  9.350.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i3 7100 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA rời, Nvidia Geforce GT730 2Gb - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  9.350.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3470-HXKWJ1

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3470-HXKWJ1

  7.450.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Pentium G5400 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.450.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3470-STI31508

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3470-STI31508

  8.790.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i3 8100 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  8.790.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3670-J84NJ1

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3670-J84NJ1

  11.390.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i5 8400 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  11.390.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3670_42VT370017

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3670_42VT370017

  16.190.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i7 8700 - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  16.190.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_42IT370007

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_42IT370007

  7.390.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Pentium G5400 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.390.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Optiplex 3050SFF-7500-1TB

  Máy tính để bàn Dell Optiplex 3050SFF-7500-1TB

  11.450.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i5 7500 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  11.450.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Optiplex 3050MT--i371-4G1TB

  Máy tính để bàn Dell Optiplex 3050MT--i371-4G1TB

  9.150.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i3 7100 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  9.150.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_MTI31410

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_MTI31410

  8.890.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i3 8100 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  8.890.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_MTI31207

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_MTI31207

  9.790.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i3 8100 - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  9.790.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Inspiron 3470-STI51315 VGA rời

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3470-STI51315 VGA rời

  13.190.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i5 8400 - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - VGA: VGA rời, Nvidia Geforce GT710 2Gb - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  13.190.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3670_42VT37D018

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3670_42VT37D018

  20.190.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i7 8700 - RAM/ HDD: 8Gb (2x4Gb)/ 1Tb - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1050 2Gb DDR5 - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  20.190.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Inspiron 3470-STI51315

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3470-STI51315

  12.190.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i5 8400 - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  12.190.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3470-EGLSFFCFL1901314

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3470-EGLSFFCFL1901314

  11.390.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i5 8400 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  11.390.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_42IT37D008

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_42IT37D008

  19.990.000 VNĐ ✆ Liên hệ
  - CPU: Core i7 8700 - RAM/ HDD: 12GB (4GB+8GB)/ 2Tb - VGA: VGA rời, NVIDIA Geforce GT 1030 2GB GDDR5 - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  19.990.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3670-J84NJ11

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3670-J84NJ11

  13.090.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i5 8400 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA rời, Nvidia Geforce GT710 2Gb - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  13.090.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_GAMTCFL1901201

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_GAMTCFL1901201

  12.490.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i5 8400 - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  12.490.000 VNĐ

 • Máy trạm Workstation Dell Precision 3620 XCTO BASE-E3 1270V6

  Máy trạm Workstation Dell Precision 3620 XCTO BASE-E3 1270V6

  36.390.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Xeon E3 1270V6 - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 2Tb - VGA: VGA rời, Nvidia Quadpro P2000 5Gb - OS: Ubuntu 14.04 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  36.390.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_GAMTCFL1901503

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_GAMTCFL1901503

  14.490.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i5 8400 - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - VGA: VGA rời, NVIDIA Geforce GT 1030 2GB GDDR5 - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  14.490.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Optiplex 3050MT-42OT350007

  Máy tính để bàn Dell Optiplex 3050MT-42OT350007

  11.490.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i5 7500 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Fedora Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  11.490.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_42IT37D009

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_42IT37D009

  22.690.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i7 8700 - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb+128Gb SSD - VGA: VGA rời, NVIDIA GTX1050 TI 4GB DDR5 - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  22.690.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3668_PWVK41

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3668_PWVK41

  10.890.000 VNĐ ✆ Hết hàng
  - CPU: Core i5 7400 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Ubuntu 16.04 LTS Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  10.890.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Inspiron 3470-V8X6M1W

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3470-V8X6M1W

  10.190.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i3 8100 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Windows 10 home Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  10.190.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3670-J84NJ11W

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3670-J84NJ11W

  14.990.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i5 8400 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA rời, Nvidia Geforce GT710 2Gb - OS: Windows 10 home Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  14.990.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3670-J84NJ1W

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3670-J84NJ1W

  12.390.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i5 8400 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Windows 10 home Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  12.390.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3670-J84NJ2

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3670-J84NJ2

  16.390.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i7 8700 - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  16.390.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3670-J84NJ2

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3670-J84NJ2

  20.790.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i7 8700 - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1050 2Gb DDR5 - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  20.790.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3670-J84NJ2W

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3670-J84NJ2W

  18.890.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i7 8700 - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Windows 10 home Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  18.890.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_BLUSKMT1901102

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_BLUSKMT1901102

  21.790.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i3 8100 - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1060M 3Gb DDR5 - OS: Windows 10 home Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  21.790.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_BLUSKMT1901107

  Máy tính để bàn Dell Inspiron 3670_BLUSKMT1901107

  41.390.000 VNĐ Có hàng
  - CPU: Core i7 8700 - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb+256Gb SSD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1070 8Gb DDR5 - OS: Windows 10 home Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  41.390.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn Dell Vostro 3668_42VT360011

  Máy tính để bàn Dell Vostro 3668_42VT360011

  15.690.000 VNĐ ✆ Hết hàng
  - CPU: Core i7 7700 - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Ubuntu Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  15.690.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1291)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo