Chính hãng - Máy tính để bàn HP - Giá tốt

Giá sốc - Máy tính để bàn HP - Giá rẻ

Khuyến mãi - Máy tính để bàn HP - Bảo hành chính hãng

 • Máy tính để bàn HP ProDesk 800G2_V2D84PA

  Máy tính để bàn HP ProDesk 800G2_V2D84PA

  19.790.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 6700 - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb - VGA: Intel HD Graphics - OS: Win10 pro64 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  19.790.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP slimline 270-p006d 3JT83AA

  Máy tính để bàn HP slimline 270-p006d 3JT83AA

  8.890.000 VNĐ
  - CPU: Core i3 7100T - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics 530 - OS: Windows 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  8.890.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP Pavilion 590-P0033D 4LY11AA

  Máy tính để bàn HP Pavilion 590-P0033D 4LY11AA

  9.390.000 VNĐ
  - CPU: Core i3 8100 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Windows 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  9.390.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP slimline 270-p031d 3JT82AA

  Máy tính để bàn HP slimline 270-p031d 3JT82AA

  7.590.000 VNĐ
  - CPU: Pentium G4560T - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Windows 10 home Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.590.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP slimline 270-p011l 2CC69AA

  Máy tính để bàn HP slimline 270-p011l 2CC69AA

  10.690.000 VNĐ
  - CPU: Core i5 7400T - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics 530 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  10.690.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P083D 3JT89AA

  Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P083D 3JT89AA

  11.490.000 VNĐ
  - CPU: Core i5 7400 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Windows 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  11.490.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP ProDesk 400G4_1HT53PA

  Máy tính để bàn HP ProDesk 400G4_1HT53PA

  9.190.000 VNĐ
  - CPU: Core i3 7100 - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb - VGA: VGA onboard - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  9.190.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p054l 2CC57AA

  Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p054l 2CC57AA

  11.990.000 VNĐ
  - CPU: Core i5 7400 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA rời, Nvidia Geforce GT730 2Gb - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  11.990.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P007D 3JT48AA

  Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P007D 3JT48AA

  13.590.000 VNĐ
  - CPU: Core i5 7400 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA rời, Nvidia Geforce GT730 2Gb - OS: Windows 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  13.590.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P087D 3JT85AA

  Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P087D 3JT85AA

  7.790.000 VNĐ
  - CPU: Pentium G4560 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: windows 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.790.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP 280G3-1RX83PA

  Máy tính để bàn HP 280G3-1RX83PA

  16.090.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 6700 - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  16.090.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF_1HT57PA

  Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF_1HT57PA

  9.790.000 VNĐ
  - CPU: Core i3 7100 - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb - VGA: VGA onboard - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  9.790.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF_1HT58PA

  Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G4 SFF_1HT58PA

  11.790.000 VNĐ
  - CPU: Core i5 7500 - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb - VGA: VGA onboard - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  11.790.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP HP EliteDesk 800 G3_1DG90PA

  Máy tính để bàn HP HP EliteDesk 800 G3_1DG90PA

  17.790.000 VNĐ
  - CPU: Core i5 7500 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Win10 pro64 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  17.790.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3_1DG91PA

  Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3_1DG91PA

  18.790.000 VNĐ
  - CPU: Core i5 7500 - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Win10 pro64 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  18.790.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP 280G3-1RX79PA

  Máy tính để bàn HP 280G3-1RX79PA

  9.090.000 VNĐ
  - CPU: Core i3 7100 - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb - VGA: VGA onboard - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  9.090.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP ProDesk 400G4_1HT52PA

  Máy tính để bàn HP ProDesk 400G4_1HT52PA

  7.790.000 VNĐ
  - CPU: Pentium G4560 - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb - VGA: VGA onboard - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.790.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P009D 3JT49AA

  Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P009D 3JT49AA

  13.990.000 VNĐ
  - CPU: Core i5 7400 - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb - VGA: VGA rời, Nvidia GT730M 2Gb - OS: Windows 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  13.990.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P080D 3JT86AA

  Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P080D 3JT86AA

  7.390.000 VNĐ
  - CPU: Pentium G4560 - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: windows 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.390.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P010D 3JT50AA

  Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P010D 3JT50AA

  17.690.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 7700 - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb - VGA: VGA rời, Nvidia Geforce GT730 2Gb - OS: Windows 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  17.690.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P081D 3JT87AA

  Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P081D 3JT87AA

  9.190.000 VNĐ
  - CPU: Core i3 7100 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Windows 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  9.190.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P084D 3JT90AA

  Máy tính để bàn HP Pavilion 570-P084D 3JT90AA

  12.290.000 VNĐ
  - CPU: Core i5 7400 - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Windows 10 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  12.290.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP ProDesk 400G4_2XM15PA

  Máy tính để bàn HP ProDesk 400G4_2XM15PA

  17.690.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 7700 - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb - VGA: VGA rời, Nvidia Geforce GT730 2Gb - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  17.690.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP Slimline 270-p001l Z8H40AA

  Máy tính để bàn HP Slimline 270-p001l Z8H40AA

  8.500.000 VNĐ
  - CPU: Core i3 7100T - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics 530 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  8.500.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP slimline 270-p002l Z8H41AA

  Máy tính để bàn HP slimline 270-p002l Z8H41AA

  7.050.000 VNĐ
  - CPU: Pentium G4560T - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.050.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP slimline 270-p003l Z8H42AA

  Máy tính để bàn HP slimline 270-p003l Z8H42AA

  10.590.000 VNĐ
  - CPU: Core i5 7400T - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics 530 - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  10.590.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP 280G3-1RX80PA

  Máy tính để bàn HP 280G3-1RX80PA

  8.790.000 VNĐ
  - CPU: Core i3 7100 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  8.790.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP 280G3-1RX82PA

  Máy tính để bàn HP 280G3-1RX82PA

  10.990.000 VNĐ
  - CPU: Core i5 7500 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  10.990.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP 280G3-1RX81PA

  Máy tính để bàn HP 280G3-1RX81PA

  11.390.000 VNĐ
  - CPU: Core i5 7500 - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb - VGA: VGA onboard - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  11.390.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3_1DG92PA

  Máy tính để bàn HP EliteDesk 800 G3_1DG92PA

  20.390.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 7700 - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Win10 pro64 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  20.390.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP HP EliteDesk 800 G3_1DG93PA

  Máy tính để bàn HP HP EliteDesk 800 G3_1DG93PA

  21.390.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 7700 - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Win10 pro64 Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 36 tháng

  21.390.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p012l Z8H70AA

  Máy tính để bàn HP Pavilion 570-p012l Z8H70AA

  7.090.000 VNĐ
  - CPU: Pentium G4560 - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb - VGA: VGA onboard, Intel HD Graphics - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.090.000 VNĐ

 • Máy tính đê bàn HP 280G3-1RX78PA

  Máy tính đê bàn HP 280G3-1RX78PA

  7.590.000 VNĐ
  - CPU: Pentium G4560 - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb - VGA: VGA onboard - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  7.590.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP ProDesk 400G4_1HT54PA

  Máy tính để bàn HP ProDesk 400G4_1HT54PA

  11.390.000 VNĐ
  - CPU: Core i5 7500 - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb - VGA: VGA onboard - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  11.390.000 VNĐ

 • Máy tính để bàn HP ProDesk 400G4_1HT55PA

  Máy tính để bàn HP ProDesk 400G4_1HT55PA

  15.890.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 7700 - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb - VGA: VGA onboard - OS: Dos Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

  15.890.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1291)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo