Chính hãng - Máy trạm Workstation HP - Giá tốt

Giá sốc - Máy trạm Workstation HP - Giá rẻ

Khuyến mãi - Máy trạm Workstation HP - Bảo hành chính hãng

 • Máy trạm Workstation HP Z240-core i5 6500

  Máy trạm Workstation HP Z240-core i5 6500

  19.790.000 ✆ Liên hệ
  Máy trạm Workstation HP Z240-core i5 6500
  Giá bán: 19.790.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: core i5 6500
  - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb
  - VGA: VGA onboard
  - OS: Linux-ready
 • May tinh đê ban HP Workstation Z440-E5 1630V4 * P2000

  May tinh đê ban HP Workstation Z440-E5 1630V4 * P2000

  69.990.000 ✆ Liên hệ
  May tinh đê ban HP Workstation Z440-E5 1630V4 * P2000
  Giá bán: 69.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E5-1630v4
  - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1TB
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro P2000 4Gb
  - OS: Windows 10 pro
 • Máy trạm Workstation HP Z240-E3 1245V5

  Máy trạm Workstation HP Z240-E3 1245V5

  31.390.000 Có hàng
  Máy trạm Workstation HP Z240-E3 1245V5
  Giá bán: 31.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E3-1245v5
  - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb
  - VGA: VGA rời, Quadro P600
  - OS: Linux-ready
 • Máy trạm Workstation HP Z240-E3 1225V6

  Máy trạm Workstation HP Z240-E3 1225V6

  30.390.000 Có hàng
  Máy trạm Workstation HP Z240-E3 1225V6
  Giá bán: 30.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E3-1225v6
  - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro P600 2Gb GFX
  - OS: Linux-ready
 • Máy trạm Workstation HP Z440-E5 1630V4

  Máy trạm Workstation HP Z440-E5 1630V4

  56.390.000 ✆ Hết hàng
  Máy trạm Workstation HP Z440-E5 1630V4
  Giá bán: 56.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E5-1630v4
  - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro K620 2Gb GFX
  - OS: Windows 10 pro
 • Máy trạm Workstation HP Z440-E5 1630V4

  Máy trạm Workstation HP Z440-E5 1630V4

  58.390.000 ✆ Liên hệ
  Máy trạm Workstation HP Z440-E5 1630V4
  Giá bán: 58.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E5-1630v4
  - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 256Gb SSD
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro K620 2Gb GFX
  - OS: Windows 10 pro
 • Máy trạm Workstation HP Z640-E5 2630V3

  Máy trạm Workstation HP Z640-E5 2630V3

  96.390.000 ✆ Hết hàng
  Máy trạm Workstation HP Z640-E5 2630V3
  Giá bán: 96.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E5-2630v3
  - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro K620 2Gb GFX
  - OS: Windows 8.1 Pro
 • Máy trạm Workstation HP Z230SFF-D1P35AV

  Máy trạm Workstation HP Z230SFF-D1P35AV

  29.500.000 ✆ Hết hàng
  Máy trạm Workstation HP Z230SFF-D1P35AV
  Giá bán: 29.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E31230v3
  - RAM/ HDD: 4Gb/ 500Gb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro K600 1Gb
  - OS: Windows 8
 • Máy trạm Workstation HP Z640-E5 2630V4

  Máy trạm Workstation HP Z640-E5 2630V4

  111.390.000 ✆ Hết hàng
  Máy trạm Workstation HP Z640-E5 2630V4
  Giá bán: 111.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E5-2630v4
  - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro M2000 4Gb
  - OS: Windows 8.1 Pro
 • Máy trạm Workstation HP Z440-F5W13AV

  Máy trạm Workstation HP Z440-F5W13AV

  47.500.000 ✆ Hết hàng
  Máy trạm Workstation HP Z440-F5W13AV
  Giá bán: 47.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E5-1620
  - RAM/ HDD: 8Gb (2x4Gb)/ 1Tb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro K620 2Gb GFX
  - OS: Windows 8.1 Pro
 • Máy trạm Workstation HP Z440-F5W13AV

  Máy trạm Workstation HP Z440-F5W13AV

  69.500.000 ✆ Hết hàng
  Máy trạm Workstation HP Z440-F5W13AV
  Giá bán: 69.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E5-1630v3
  - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadpro K2200 4Gb
  - OS: Windows 8.1 Pro
 • Máy trạm Workstation HP Z440-F5W13AV

  Máy trạm Workstation HP Z440-F5W13AV

  59.500.000 ✆ Hết hàng
  Máy trạm Workstation HP Z440-F5W13AV
  Giá bán: 59.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E5-1630v3
  - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro K620 2Gb GFX
  - OS: Windows 8.1 Pro
 • May tinh đê ban HP Workstation Z240-1225v5 M2000

  May tinh đê ban HP Workstation Z240-1225v5 M2000

  31.390.000 Có hàng
  May tinh đê ban HP Workstation Z240-1225v5 M2000
  Giá bán: 31.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E3-1225v5
  - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro M2000 4Gb
  - OS: Linux-ready
 • Máy trạm Workstation HP Z640-K620

  Máy trạm Workstation HP Z640-K620

  56.500.000 ✆ Hết hàng
  Máy trạm Workstation HP Z640-K620
  Giá bán: 56.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E5-2609v3
  - RAM/ HDD: 8Gb (2x4Gb)/ 1Tb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro K620 2Gb GFX
  - OS: Windows 8.1 Pro
 • Máy trạm Workstation HP Z640-K620

  Máy trạm Workstation HP Z640-K620

  112.000.000 ✆ Hết hàng
  Máy trạm Workstation HP Z640-K620
  Giá bán: 112.000.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E5-2630v3
  - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadpro K2200 4Gb
  - OS: Windows 8.1 Pro
 • Máy trạm Workstation HP Z640-K620

  Máy trạm Workstation HP Z640-K620

  88.590.000 ✆ Hết hàng
  Máy trạm Workstation HP Z640-K620
  Giá bán: 88.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E5-2630v3
  - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro K620 2Gb GFX
  - OS: Window 8.1 Pro
 • Máy trạm Workstation HP Z440-F5W13AV

  Máy trạm Workstation HP Z440-F5W13AV

  40.990.000 ✆ Hết hàng
  Máy trạm Workstation HP Z440-F5W13AV
  Giá bán: 40.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E5-1603 v3
  - RAM/ HDD: 16Gb (4x4Gb)/ 1Tb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro K620 2Gb GFX
  - OS: Dos
 • Máy trạm Workstation HP Z240-E3 1245V5

  Máy trạm Workstation HP Z240-E3 1245V5

  37.790.000 Có hàng
  Máy trạm Workstation HP Z240-E3 1245V5
  Giá bán: 37.790.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E3-1245v5
  - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro K620 2Gb GFX
  - OS: Windows 10 Pro
 • Máy trạm Workstation HP Z240-L8T12AV Win 10 pro

  Máy trạm Workstation HP Z240-L8T12AV Win 10 pro

  33.790.000 ✆ Hết hàng
  Máy trạm Workstation HP Z240-L8T12AV Win 10 pro
  Giá bán: 33.790.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E3-1245v5
  - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 256Gb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro K620 2Gb GFX
  - OS: Windows 10 Pro
 • Máy trạm Workstation HP Z240-E3 1270V5

  Máy trạm Workstation HP Z240-E3 1270V5

  42.990.000 ✆ Liên hệ
  Máy trạm Workstation HP Z240-E3 1270V5
  Giá bán: 42.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E3-1270v5
  - RAM/ HDD: 8Gb (1x8Gb)/ 1Tb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro K620 2Gb GFX
  - OS: Windows 10 Pro
 • Máy trạm Workstation HP Z440-E5 1603V4

  Máy trạm Workstation HP Z440-E5 1603V4

  39.990.000 ✆ Liên hệ
  Máy trạm Workstation HP Z440-E5 1603V4
  Giá bán: 39.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E5-1603 v4
  - RAM/ HDD: 4Gb/ 1TB
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro P600 2Gb GFX
  - OS: Linux Installer Kit
 • Máy trạm Workstation HP Z230SFF-D1P34AV

  Máy trạm Workstation HP Z230SFF-D1P34AV

  28.500.000 Có hàng
  Máy trạm Workstation HP Z230SFF-D1P34AV
  Giá bán: 28.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:Chính hãng 36 tháng
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - CPU: Xeon E31230v3
  - RAM/ HDD: 4Gb/ 1Tb
  - VGA: VGA rời, Nvidia Quadro K600 1Gb
  - OS: Dos
Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1291)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn