Chính hãng - Thiết bị lưu trữ NAS - Giá tốt

Giá sốc - Thiết bị lưu trữ NAS - Giá rẻ

Khuyến mãi - Thiết bị lưu trữ NAS - Bảo hành chính hãng

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2 Ultra (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2 Ultra (chưa có ổ cứng)

  5.750.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Marvell 1.3 GHz - Bộ nhớ: 1Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Kiểu dáng: Chưa cập nhật Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  5.750.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS115J (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology DS115J (chưa có ổ cứng)

  3.190.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Marvell Armada 370 Dual Core 800 MHz - Bộ nhớ: 256Mb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 1 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  3.190.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud DL2100 4Tb

  Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud DL2100 4Tb

  16.490.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Atom C2350 1.7 GHz  - Bộ nhớ: 1Gb - Ổ cứng: 4Tb - Số khay đựng ổ cứng: 2 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  16.490.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4 20Tb

  Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4 20Tb

  34.990.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Atom 2.0 GHz - Bộ nhớ: 512Mb - Ổ cứng: 20Tb - Số khay đựng ổ cứng: 4 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  34.990.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS918+ (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology DS918+ (chưa có ổ cứng)

  15.490.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Celeron J3455 quad-core 1.5GHz, burst up to 2.3GHz - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 4 khay Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  15.490.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4100 8Tb

  Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4100 8Tb

  22.990.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Marvell Armada 388 1.6 GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: 8Tb - Số khay đựng ổ cứng: 4 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  22.990.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS216SE (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology DS216SE (chưa có ổ cứng)

  4.190.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Marvell Armada 370 800MHz - Bộ nhớ: 256Mb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 2 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  4.190.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS1817+ (2Gb) (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology DS1817+ (2Gb) (chưa có ổ cứng)

  23.990.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Atom Atom C2538 Quad Core 2.4GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 8 khay Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  23.990.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS1515+ (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology DS1515+ (chưa có ổ cứng)

  22.900.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Atom C2538 Quad Core 2.4GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 5 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  22.900.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital Sentinel DX4000 12Tb

  Ổ lưu trữ mạng Western Digital Sentinel DX4000 12Tb

  39.990.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Atom D525 1.80 GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: 12Tb - Số khay đựng ổ cứng: 4 khay Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  39.990.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS218+ (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology DS218+ (chưa có ổ cứng)

  9.990.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Celeron J3355 dual-core 2.0 GHz, burst up to 2.5 GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 2 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  9.990.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud DL2100 12Tb

  Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud DL2100 12Tb

  24.990.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Atom C2350 1.7 GHz  - Bộ nhớ: 1Gb - Ổ cứng: 12Tb - Số khay đựng ổ cứng: 2 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  24.990.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS1815+ (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology DS1815+ (chưa có ổ cứng)

  24.500.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Atom C2538 Quad Core 2.4GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 8 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  24.500.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud DL2100 (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud DL2100 (chưa có ổ cứng)

  10.990.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Atom C2350 1.7 GHz  - Bộ nhớ: 1Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 2 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  10.990.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS2415+ (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology DS2415+ (chưa có ổ cứng)

  35.500.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Atom C2538 Quad Core 2.4GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 12 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  35.500.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4100 (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4100 (chưa có ổ cứng)

  11.890.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Marvell Armada 388 1.6 GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 4 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  11.890.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2100 8Tb

  Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2100 8Tb

  16.990.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Marvell Armada 385 1.3 GHz - Bộ nhớ: 1Gb - Ổ cứng: 8Tb - Số khay đựng ổ cứng: 2 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  16.990.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4 16Tb

  Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4 16Tb

  29.700.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Atom 2.0 GHz - Bộ nhớ: 512Mb - Ổ cứng: 16Tb - Số khay đựng ổ cứng: 4 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  29.700.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS2015XS (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology DS2015XS (chưa có ổ cứng)

  36.990.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Annapurna Labs Alpine AL-514 Quad Core 1.7GHz - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 8 khay Xem ngay Bảo hành: 60 tháng tại Phúc Anh

  36.990.000 VNĐ

 • Thiết bị mở rộng NAS Synology DX513 (chưa có ổ cứng)

  Thiết bị mở rộng NAS Synology DX513 (chưa có ổ cứng)

  14.500.000 VNĐ
  Thiết bị mở rộng NAS Synology DX513 • Internal HDD/SSD: 3.5” or 2.5” SATA(II) X 5 (hard drives not included) • Expansion Port X 1 • Hot Swappable HDD: Yes • Volume Type: Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6 • Size (HxWxD): 157mm X 248mm X 233mm • Weight: 3.91KG • System Fan: 80x80mm X 2 • Power Recovery Sync with the connected DiskStation (Default Mode) • Supported Models: DS710+, DS712+, DS1010+, DS1511+, DS1512+, DS1812+ • Use as independent volume: DS112, DS112+, DS212+, DS213+, DS412+, DS413 Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  14.500.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS418J (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology DS418J (chưa có ổ cứng)

  9.200.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Realtek RTD1293 Dual Core 1.4 GHz - Bộ nhớ: 1Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Kiểu dáng: Chưa cập nhật Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  9.200.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS1817+ (8Gb) (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology DS1817+ (8Gb) (chưa có ổ cứng)

  25.990.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Atom Atom C2538 Quad Core 2.4GHz - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 8 khay Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  25.990.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS116 (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology DS116 (chưa có ổ cứng)

  5.200.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Marvell Armada 375 Dual Core 800 MHz - Bộ nhớ: 512Mb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 1 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  5.200.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS1515 (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology DS1515 (chưa có ổ cứng)

  18.900.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Annapurna Labs Alpine AL-314 Quad Core 1.4GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Kiểu dáng: Chưa cập nhật Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  18.900.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS713+ (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology DS713+ (chưa có ổ cứng)

  13.490.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Frequency Dual Core 2.13 GHz - Bộ nhớ: 1Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 2 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  13.490.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology RS214 (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology RS214 (chưa có ổ cứng)

  13.990.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Frequency 1.6GHz - Bộ nhớ: 256Mb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 2 khay Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  13.990.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology RS2416+ (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology RS2416+ (chưa có ổ cứng)

  49.990.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Atom C2538 quad-core 2.4GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Kiểu dáng: Chưa cập nhật Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  49.990.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2 Ultra 4Tb

  Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2 Ultra 4Tb

  10.500.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Marvell 1.3 GHz - Bộ nhớ: 1Gb - Ổ cứng: 4Tb - Kiểu dáng: Chưa cập nhật Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  10.500.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital Sentinel DX4000 4Tb

  Ổ lưu trữ mạng Western Digital Sentinel DX4000 4Tb

  21.990.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Atom D525 1.80 GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: 4Tb - Số khay đựng ổ cứng: 4 khay Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  21.990.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology RS2414+ (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology RS2414+ (chưa có ổ cứng)

  46.990.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Frequency Dual Core 2.13GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 12 khay Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  46.990.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2 4Tb

  Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2 4Tb

  15.770.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Atom 1.2 GHz - Bộ nhớ: 512Mb - Ổ cứng: 4Tb - Số khay đựng ổ cứng: 2 khay h Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  15.770.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4 (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX4 (chưa có ổ cứng)

  10.460.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Atom 2.0 GHz - Bộ nhớ: 512Mb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 4 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  10.460.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2100 (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Western Digital My Cloud EX2100 (chưa có ổ cứng)

  7.490.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Marvell Armada 385 1.3 GHz - Bộ nhớ: 1Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 2 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  7.490.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology RS3614XS (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology RS3614XS (chưa có ổ cứng)

  69.990.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Core i3 Dual Core 3.4GHz - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 12 khay Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  69.990.000 VNĐ

 • Ổ lưu trữ mạng Synology DS214+ (chưa có ổ cứng)

  Ổ lưu trữ mạng Synology DS214+ (chưa có ổ cứng)

  10.500.000 VNĐ
  - Bộ VXL: Frequency Dual Core 1.33GHz - Bộ nhớ: 1Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 2 khay Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  10.500.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1203)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo