Danh mục
Thương hiệu

Tất cả 54 sản phẩm

 • Điện thoại CĐ Panasonic KXTS500-Đen

  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS500-Đen

  Giá niêm yết: 490.000 ₫ Giá bán: 290.000 ₫ -41% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS500-Đen
  Giá khuyến mãi: 290.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Không
  Màn hình: Không
  Màu sắc: Đen

 • Điện thoại CĐ Panasonic KXTSC11-Đen

  Điện thoại CĐ Panasonic KXTSC11-Đen

  Giá niêm yết: 650.000 ₫ Giá bán: 565.000 ₫ -14% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KXTSC11-Đen
  Giá khuyến mãi: 565.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Có
  Màn hình: Màn hình LCD, hiển thị số gọi điện đi và gọi điện đến
  Màu sắc: Đen

 • Điện thoại CĐ Panasonic KXTSC11-Trắng

  Điện thoại CĐ Panasonic KXTSC11-Trắng

  Giá niêm yết: 650.000 ₫ Giá bán: 565.000 ₫ -14% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KXTSC11-Trắng
  Giá khuyến mãi: 565.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Có
  Màn hình: Màn hình LCD, hiển thị số gọi điện đi và gọi điện đến
  Màu sắc: Đen

 • Điện thoại CĐ Panasonic KXTS500-Trắng

  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS500-Trắng

  Giá niêm yết: 490.000 ₫ Giá bán: 290.000 ₫ -41% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS500-Trắng
  Giá khuyến mãi: 290.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Không
  Màn hình: Không
  Màu sắc: Trắng

 • Điện thoại CĐ Panasonic KX-TS880-đen

  Điện thoại CĐ Panasonic KX-TS880-đen

  Giá niêm yết: 1.590.000 ₫ Giá bán: 1.029.000 ₫ -36% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KX-TS880-đen
  Giá khuyến mãi: 1.029.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Có
  Màn hình: Màn hình LCD, hiển thị số gọi điện đi và gọi điện đến
  Màu sắc: Đen

 • Điện thoại CĐ Panasonic KXTS520-đen

  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS520-đen

  Giá niêm yết: 450.000 ₫ Giá bán: 380.000 ₫ -16% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS520-đen
  Giá khuyến mãi: 380.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Không
  Màn hình: Không
  Màu sắc: Đen

 • Điện thoại CĐ Panasonic KX-TS880-Trắng

  Điện thoại CĐ Panasonic KX-TS880-Trắng

  Giá niêm yết: 1.590.000 ₫ Giá bán: 1.029.000 ₫ -36% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KX-TS880-Trắng
  Giá khuyến mãi: 1.029.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Có
  Màn hình: Màn hình LCD, hiển thị số gọi điện đi và gọi điện đến
  Màu sắc: Đen

 • Điện thoại CĐ Panasonic KXTS560-trắng

  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS560-trắng

  Giá niêm yết: 1.099.000 ₫ Giá bán: 679.000 ₫ -39% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS560-trắng
  Giá khuyến mãi: 679.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Có
  Màn hình: Màn hình LCD, hiển thị số gọi điện đi và gọi điện đến
  Màu sắc: Trắng

 • Điện thoại CĐ Panasonic KXTS500- Gray

  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS500- Gray

  Giá niêm yết: 490.000 ₫ Giá bán: 290.000 ₫ -41% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS500- Gray
  Giá khuyến mãi: 290.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Không
  Màn hình: Không
  Màu sắc: Xám

 • Điện thoại CĐ Panasonic KXTS500-Đỏ

  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS500-Đỏ

  Giá niêm yết: 490.000 ₫ Giá bán: 290.000 ₫ -41% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS500-Đỏ
  Giá khuyến mãi: 290.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Không
  Màn hình: Không
  Màu sắc: Đỏ

 • Điện thoại CĐ Panasonic KXTS500-xanh tím than

  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS500-xanh tím than

  Giá niêm yết: 490.000 ₫ Giá bán: 290.000 ₫ -41% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS500-xanh tím than
  Giá khuyến mãi: 290.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Không
  Màn hình: Không
  Màu sắc: Xanh

 • Điện thoại CĐ Panasonic KXTS580- Trắng

  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS580- Trắng

  Giá niêm yết: 1.590.000 ₫ Giá bán: 890.000 ₫ -45% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS580- Trắng
  Giá khuyến mãi: 890.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Có
  Màn hình: Màn hình LCD, hiển thị số gọi điện đi và gọi điện đến
  Màu sắc: Trắng

 • Điện thoại CĐ Panasonic KXTS580- Đen

  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS580- Đen

  Giá niêm yết: 1.590.000 ₫ Giá bán: 890.000 ₫ -45% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS580- Đen
  Giá khuyến mãi: 890.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Có
  Màn hình: Màn hình LCD, hiển thị số gọi điện đi và gọi điện đến
  Màu sắc: Đen

 • Điện thoại CĐ Panasonic KXTS560-đen

  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS560-đen

  Giá niêm yết: 1.099.000 ₫ Giá bán: 679.000 ₫ -39% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS560-đen
  Giá khuyến mãi: 679.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Có
  Màn hình: Màn hình LCD, hiển thị số gọi điện đi và gọi điện đến
  Màu sắc: Đen

 • Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC313- Đen

  Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC313- Đen

  Giá niêm yết: 2.990.000 ₫ Giá bán: 1.990.000 ₫ -34% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGC313- Đen
  Giá khuyến mãi: 1.990.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Có
  Màn hình: Màn hình LCD 1.6” hiển thị rõ nét, đèn màn hình màu cam
  Màu sắc: Đen

 • Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGF320- Đen

  Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGF320- Đen

  Giá niêm yết: 2.990.000 ₫ Giá bán: 2.390.000 ₫ -21% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGF320- Đen
  Giá khuyến mãi: 2.390.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Có
  Màn hình: Màn hình LCD 1.8'' Hiện thị rõ nét.
  Màu sắc: Đen

 • Máy chiếu Panasonic PT-LB386

  Máy chiếu Panasonic PT-LB386

  Giá niêm yết: 17.950.000 ₫ Giá bán: 15.290.000 ₫ -15% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Máy chiếu Panasonic PT-LB386
  Giá khuyến mãi: 15.290.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại Hãng kèm phiếu BH hãng. 51
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Độ tương phản: 15.000:1
  Độ sáng: 3800 ANSI Lumens
  Độ phân giải: XGA (1024x768)
  Tuổi thọ đèn: 10.000 giờ
  Âm thanh: 10W

  Khuyến mại:

  Áp dụng từ 01/02/2024 đến 29/02/2024
  Xuân sang đổi mới – thành công sẽ tới
  ✦ Tặng bút trình chiếu hoặc giá treo máy chiếu
  ✦ Giảm 2% cho bút trình chiếu khi mua kèm máy chiếu
  ✦ Lựa chọn thêm bút trình chiếu phù hợp với giá cực tốt (Xem ngay)
  ✦ Giảm ngay 100.000 VND cho màn chiếu khi mua kèm máy chiếu
  ✦ Lựa chọn thêm màn chiếu phù hợp với giá cực tốt (Xem ngay)
  ✦ Tặng túi đựng máy chiếu (Không quy đổi thành tiền)
 • Máy chiếu Panasonic LCD PT-VW360

  Máy chiếu Panasonic LCD PT-VW360

  Giá niêm yết: 22.650.000 ₫ Giá bán: 19.690.000 ₫ -14% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Máy chiếu Panasonic LCD PT-VW360
  Giá khuyến mãi: 19.690.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại Hãng kèm phiếu BH hãng. 37
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Độ tương phản: 15.000:1
  Độ sáng: 4000 ANSI Lumens
  Độ phân giải: WXGA (1280x800)
  Tuổi thọ đèn: tối đa 7.000 giờ (Eco)
  Âm thanh: 10W

  Khuyến mại:

  Áp dụng từ 01/02/2024 đến 29/02/2024
  Xuân sang đổi mới – thành công sẽ tới
  ✦ Tặng bút trình chiếu hoặc giá treo máy chiếu
  ✦ Giảm 2% cho bút trình chiếu khi mua kèm máy chiếu
  ✦ Lựa chọn thêm bút trình chiếu phù hợp với giá cực tốt (Xem ngay)
  ✦ Giảm ngay 100.000 VND cho màn chiếu khi mua kèm máy chiếu
  ✦ Lựa chọn thêm màn chiếu phù hợp với giá cực tốt (Xem ngay)
  ✦ Tặng túi đựng máy chiếu (Không quy đổi thành tiền)
 • Máy chiếu Panasonic PT-LB426

  Máy chiếu Panasonic PT-LB426

  Giá niêm yết: 26.000.000 ₫ Giá bán: 18.050.000 ₫ -31% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Máy chiếu Panasonic PT-LB426
  Giá khuyến mãi: 18.050.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 24 Tháng. Bảo hành tại Hãng kèm phiếu BH hãng. 51
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Độ tương phản: 15.000:1
  Độ sáng: 4100 ANSI Lumens
  Độ phân giải: XGA (1024x768)
  Tuổi thọ đèn: Lên tới 10.000 giờ
  Âm thanh: 10W

  Khuyến mại:

  Áp dụng từ 01/02/2024 đến 29/02/2024
  Xuân sang đổi mới – thành công sẽ tới
  ✦ Tặng bút trình chiếu hoặc giá treo máy chiếu
  ✦ Giảm 2% cho bút trình chiếu khi mua kèm máy chiếu
  ✦ Lựa chọn thêm bút trình chiếu phù hợp với giá cực tốt (Xem ngay)
  ✦ Giảm ngay 100.000 VND cho màn chiếu khi mua kèm máy chiếu
  ✦ Lựa chọn thêm màn chiếu phù hợp với giá cực tốt (Xem ngay)
  ✦ Tặng túi đựng máy chiếu (Không quy đổi thành tiền)
 • Module mạng Panasonic không dây ET WML100E (Dùng cho máy chiếu Panasonic LW333, LB385, LB423, VW360. VX430)

  Module mạng Panasonic không dây ET WML100E (Dùng cho máy chiếu Panasonic LW333, LB385, LB423, VW360. VX430)

  Giá niêm yết: 2.000.000 ₫ Giá bán: 1.050.000 ₫ -48% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Module mạng Panasonic không dây ET WML100E (Dùng cho máy chiếu Panasonic LW333, LB385, LB423, VW360. VX430)
  Giá khuyến mãi: 1.050.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Dùng cho máy chiếu Panasonic LW333, LB423, VW360. VX430, LB425, LB385, vw360, vx430

  Tiêu chuẩn: IEEE 802. 11b/g/n

  Tốc độ truyền tải: IEEE 802. 11b: lên đến 11Mbps/IEEE 802. 11g: lên đến 54 Mbps/IEEE 802. 11n: lên đến 150 Mbps

  Dải tần số (kênh): 2412 - 2462 GHz (1-11-CH)

  Chế độ truy cập: Điểm truy cập
 • Máy chiếu Panasonic LCD PT-VX430

  Máy chiếu Panasonic LCD PT-VX430

  Giá niêm yết: 27.250.000 ₫ Giá bán: 21.990.000 ₫ -20% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Máy chiếu Panasonic LCD PT-VX430
  Giá khuyến mãi: 21.990.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Độ sáng: 4500 Ansi Lumens
  - Độ tương phản: 20.000:1
  - Độ phân giải: XGA (1024x768)
  - Tuổi thọ đèn: Bóng đèn 240W. Tuổi thọ bóng đèn tối đa 7000 giờ (Eco).
  - Cân nặng: 3.4 Kg
  Khuyến mại:

  Áp dụng từ 01/02/2024 đến 29/02/2024
  Xuân sang đổi mới – thành công sẽ tới
  ✦ Tặng bút trình chiếu hoặc giá treo máy chiếu
  ✦ Giảm 2% cho bút trình chiếu khi mua kèm máy chiếu
  ✦ Lựa chọn thêm bút trình chiếu phù hợp với giá cực tốt (Xem ngay)
  ✦ Giảm ngay 100.000 VND cho màn chiếu khi mua kèm máy chiếu
  ✦ Lựa chọn thêm màn chiếu phù hợp với giá cực tốt (Xem ngay)
  ✦ Tặng túi đựng máy chiếu (Không quy đổi thành tiền)
 • Quạt hút gắn tường 1 chiều FV-25AL9 - Panasonic

  Quạt hút gắn tường 1 chiều FV-25AL9 - Panasonic

  Giá niêm yết: 390.000 ₫ Giá bán: 250.000 ₫ -36% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Quạt hút gắn tường 1 chiều FV-25AL9 - Panasonic
  Giá khuyến mãi: 250.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: Không bảo hành
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Dòng có cửa sổ tự động có màn che
  Hút từ trong ra ngoài
  Thiết kế âm tường
  1 tốc độ gió
  Cửa sổ tự động
  Thiết kế cánh quạt tân tiến
  Lưu lượng gió = 835 m³/h
 • Điện thoại CĐ Panasonic KXTS520-Vàng ngà

  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS520-Vàng ngà

  Giá niêm yết: 450.000 ₫ Giá bán: 380.000 ₫ -16% ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS520-Vàng ngà
  Giá khuyến mãi: 380.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ✔ Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Không
  Màn hình: Không
  Màu sắc: Vàng

 • Điện thoại CĐ Panasonic KXTS520-Trắng

  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS520-Trắng

  Giá niêm yết: 450.000 ₫ Giá bán: 389.000 ₫ -14% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS520-Trắng
  Giá khuyến mãi: 389.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Không
  Màn hình: Không
  Màu sắc: Trắng

 • Máy chiếu Panasonic PT-LW336

  Máy chiếu Panasonic PT-LW336

  Giá niêm yết: 23.390.000 ₫ Giá bán: 17.490.000 ₫ -26% ☎️ Gọi hàng
  Máy chiếu Panasonic PT-LW336
  Giá khuyến mãi: 17.490.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại Hãng kèm phiếu BH hãng. 20
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Độ tương phản: 16.000:1
  Độ sáng: 3100 Ansi Lumens
  Độ phân giải: WXGA (1280x800)
  Tuổi thọ đèn: Lên tới 17.000 giờ
  Âm thanh: 10W

  Khuyến mại:

  ✦ Tặng túi đựng máy chiếu (Không quy đổi thành tiền)
 • Điện thoại CĐ Panasonic KXTS820-Trắng

  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS820-Trắng

  Giá niêm yết: 590.000 ₫ Giá bán: 499.000 ₫ -16% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS820-Trắng
  Giá khuyến mãi: 499.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Không
  Màn hình: Không
  Màu sắc: Đen

 • Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGD310- Đen

  Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGD310- Đen

  Giá bán: 1.190.000 ₫ -60% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGD310- Đen
  Giá khuyến mãi: 1.190.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Có
  Màn hình: Màn hình LCD 1.8'' Hiện thị rõ nét.
  Màu sắc: Đen

 • Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGB110 - Đen

  Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGB110 - Đen

  Giá niêm yết: 900.000 ₫ Giá bán: 710.000 ₫ -22% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại kéo dài Panasonic KX-TGB110 - Đen
  Giá khuyến mãi: 710.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Có
  Màn hình: Màn hình LCD 1.4”
  Màu sắc: Đen

 • Điện thoại CĐ Panasonic KXTS820-Đen

  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS820-Đen

  Giá niêm yết: 590.000 ₫ Giá bán: 490.000 ₫ -17% ☎️ Gọi hàng
  Điện thoại CĐ Panasonic KXTS820-Đen
  Giá khuyến mãi: 490.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại hãng.
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Màn hình hiển thị: Không
  Màn hình: Không
  Màu sắc: Đen

 • Máy chiếu Panasonic LCD PT-VX610

  Máy chiếu Panasonic LCD PT-VX610

  Giá niêm yết: 32.200.000 ₫ Giá bán: 27.150.000 ₫ -16% ☎️ Gọi hàng
  Máy chiếu Panasonic LCD PT-VX610
  Giá khuyến mãi: 27.150.000 [Đã có VAT]
  Bảo hành: 12 Tháng. Bảo hành tại Hãng kèm phiếu BH hãng. 5
  Kho hàng: ☎️ Gọi hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Độ tương phản: 16.000:1
  Độ sáng: 5500 ANSI Lumens
  Độ phân giải: XGA (1024x768)
  Tuổi thọ đèn: tối đa 7.000 giờ (Eco)
  Âm thanh: 10W

  Khuyến mại:

  Áp dụng từ 01/02/2024 đến 29/02/2024
  Xuân sang đổi mới – thành công sẽ tới
  ✦ Tặng bút trình chiếu hoặc giá treo máy chiếu
  ✦ Giảm 2% cho bút trình chiếu khi mua kèm máy chiếu
  ✦ Lựa chọn thêm bút trình chiếu phù hợp với giá cực tốt (Xem ngay)
  ✦ Giảm ngay 100.000 VND cho màn chiếu khi mua kèm máy chiếu
  ✦ Lựa chọn thêm màn chiếu phù hợp với giá cực tốt (Xem ngay)
1 2
Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 4, 89 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
Hoặc 0974 55 88 11
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 1)
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 2)
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Tầng 5, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097 322 7711
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 5,134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
Hoặc 038 658 6699
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
SHOWROOM Phúc Anh 89 Lê Duẩn Địa chỉ: 89 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 6)
Email: phucanh.leduan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 134 THÁI HÀ Địa chỉ: 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 3)
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 141 phạm văn đồng Địa chỉ: 141-143 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 5)
Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
Icon Top Left Icon Top Right
ZaloChat Zalo Kênh mạng xã hội: Facebook Kênh Youtube Gửi thư liên hệ Gọi điện liên hệ Xây dựng cấu hình máy tính Phiên bản mobileChuyển giao diện Mobile chat facebookChat trên Messages