Chính hãng - Laptop MSI - Giá tốt

Giá sốc - Laptop MSI - Giá rẻ

Khuyến mãi - Laptop MSI - Bảo hành chính hãng

 • Laptop MSI GV72 7RD 874XVN (Black)

  Laptop MSI GV72 7RD 874XVN (Black)

  23.490.000 VNĐ NEW
  - CPU: Core i7 7700HQ - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - Màn hình: 17.3Inch Full HD - VGA: VGA rời, NVIDIA GTX1050 4Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  23.490.000 VNĐ

 • Laptop MSI GL62 7RDX 1035XVN (Black)

  Laptop MSI GL62 7RDX 1035XVN (Black)

  20.590.000 VNĐ NEW
  - CPU: Core i5 7300HQ - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: VGA rời, NVIDIA GTX1050 4Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  20.590.000 VNĐ

 • Laptop MSI GS72 6QE (Ghost) 432XVN Stealth Pro (Black)- Backlight Multicolor LED KB

  Laptop MSI GS72 6QE (Ghost) 432XVN Stealth Pro (Black)- Backlight Multicolor LED KB

  44.190.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 6700HQ - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb+256Gb SSD - Màn hình: 17.3Inch - VGA: VGA rời, Nvidia GTX970M 3Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  44.190.000 VNĐ

 • Laptop MSI GV62 7RD 1882XVN (Black)

  Laptop MSI GV62 7RD 1882XVN (Black)

  22.990.000 VNĐ NEW
  - CPU: Core i7 7700HQ - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: VGA rời, NVIDIA GTX1050 4Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  22.990.000 VNĐ

 • Laptop MSI GV62 7RD 1883XVN (Black)

  Laptop MSI GV62 7RD 1883XVN (Black)

  21.290.000 VNĐ NEW
  - CPU: Core i5 7300HQ - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: VGA rời, NVIDIA GTX1050 4Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  21.290.000 VNĐ

 • Laptop MSI GP72M 7REX Leopard Pro 1216XVN (Black)

  Laptop MSI GP72M 7REX Leopard Pro 1216XVN (Black)

  26.990.000 VNĐ NEW
  - CPU: Core i7 7700HQ - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - Màn hình: 17.3Inch Full HD - VGA: VGA rời, NVIDIA GTX1050 TI 4GB DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  26.990.000 VNĐ

 • Laptop MSI GL62 7RDX 1034XVN (Black)

  Laptop MSI GL62 7RDX 1034XVN (Black)

  22.990.000 VNĐ -9% 24.999.000 VNĐ NEW
  - CPU: Core i7 7700HQ - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: VGA rời, NVIDIA GTX1050 4Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  22.990.000 VNĐ 24.999.000 VNĐ

 • Laptop MSI GP62M 7REX 1884XVN (Black)

  Laptop MSI GP62M 7REX 1884XVN (Black)

  27.690.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 7700HQ - RAM/ HDD: 16Gb/ 1Tb+128Gb SSD - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: VGA rời, NVIDIA GTX1050 TI 4GB DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  27.690.000 VNĐ

 • Laptop MSI GS70 2QE (Stealth Pro) 425XVN-GG7472H16G1T0XX (Black)

  Laptop MSI GS70 2QE (Stealth Pro) 425XVN-GG7472H16G1T0XX (Black)

  36.990.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 4720HQ - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - Màn hình: 17.3Inch - VGA: VGA rời, Nvidia GTX970M 3Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  36.990.000 VNĐ

 • Laptop MSI GE72 6RF (Apache Pro) 058XVN (Black)

  Laptop MSI GE72 6RF (Apache Pro) 058XVN (Black)

  36.990.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 6700HQ - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb+256Gb SSD - Màn hình: 17.3Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1060 6Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  36.990.000 VNĐ

 • Laptop MSI GV62 7RE 2443XVN (Black)

  Laptop MSI GV62 7RE 2443XVN (Black)

  25.490.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 7700HQ - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: VGA rời, NVIDIA GTX1050 TI 4GB DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay

  25.490.000 VNĐ

 • Laptop MSI GV72 7RE 1424XVN (Black)

  Laptop MSI GV72 7RE 1424XVN (Black)

  25.990.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 7700HQ - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - Màn hình: 17.3Inch Full HD - VGA: VGA rời, NVIDIA GTX1050 TI 4GB DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay

  25.990.000 VNĐ

 • Laptop MSI GP62MVR 7RFX 892VN (Black)

  Laptop MSI GP62MVR 7RFX 892VN (Black)

  31.990.000 VNĐ NEW
  - CPU: Core i7 7700HQ - RAM/ HDD: 16Gb/ 1Tb+128Gb SSD - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1060 3Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  31.990.000 VNĐ

 • Laptop MSI GP62MVR 7RFX 893VN (Black)

  Laptop MSI GP62MVR 7RFX 893VN (Black)

  35.390.000 VNĐ NEW
  - CPU: Core i7 7700HQ - RAM/ HDD: 16Gb/ 1Tb+128Gb SSD - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1060M 3Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  35.390.000 VNĐ

 • Laptop MSI GS70 6QE Stealth Pro 026XVN-GG7670H16G1T0DXX (Black)

  Laptop MSI GS70 6QE Stealth Pro 026XVN-GG7670H16G1T0DXX (Black)

  53.690.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 6700HQ - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb+256Gb SSD - Màn hình: 17.3Inch - VGA: VGA rời, Nvidia GTX970M 3Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  53.690.000 VNĐ

 • Laptop MSI GS40 6QE (Phantom)-216XVN-BB7670H16G1T0DXX (Black)

  Laptop MSI GS40 6QE (Phantom)-216XVN-BB7670H16G1T0DXX (Black)

  35.190.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 6700HQ - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb+128Gb SSD - Màn hình: 14.0Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX970M 3Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  35.190.000 VNĐ

 • Laptop MSI GE72 7RE Apache Pro 073XVN (Black)

  Laptop MSI GE72 7RE Apache Pro 073XVN (Black)

  34.990.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 7700HQ - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb+256Gb SSD - Màn hình: 17.3Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1050 2Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  34.990.000 VNĐ

 • Máy tính xách tay MSI GP62 7RD 673XVN (Black)

  Máy tính xách tay MSI GP62 7RD 673XVN (Black)

  24.990.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 7700HQ - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: VGA rời, NVIDIA GTX1050 4Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

  24.990.000 VNĐ

 • Laptop MSI GS63 6RF (Stealth Pro)-076XVN (Black)

  Laptop MSI GS63 6RF (Stealth Pro)-076XVN (Black)

  44.590.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 6700HQ - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1060 6Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  44.590.000 VNĐ

 • Laptop MSI GE63VR 7RE Raider 088XVN (Black)

  Laptop MSI GE63VR 7RE Raider 088XVN (Black)

  44.990.000 VNĐ NEW
  - CPU: Core i7 7700HQ - RAM/ HDD: 16Gb/ 1Tb+128Gb SSD - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1060 6Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  44.990.000 VNĐ

 • Laptop MSI GP62 7RD 030XVN (Black)

  Laptop MSI GP62 7RD 030XVN (Black)

  26.990.000 VNĐ NEW
  - CPU: Core i7 7700HQ - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb+128Gb SSD - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: GeForce® GTX 1050, 2GB GDDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  26.990.000 VNĐ

 • Laptop MSI GE62 7RE Apache Pro CAMO 676XVN (Black)

  Laptop MSI GE62 7RE Apache Pro CAMO 676XVN (Black)

  31.890.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 7700HQ - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: VGA rời, NVIDIA GTX1050 TI 4GB DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  31.890.000 VNĐ

 • Laptop MSI GT73EVR 7RE (Titan) 895XVN (Black)

  Laptop MSI GT73EVR 7RE (Titan) 895XVN (Black)

  60.990.000 VNĐ NEW
  - CPU: Core i7 7700HQ - RAM/ HDD: 16Gb/ 1Tb+256Gb SSD - Màn hình: 17.3Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1070 8Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  60.990.000 VNĐ

 • Laptop MSI GL62 6QF 1618XVN (Black)

  Laptop MSI GL62 6QF 1618XVN (Black)

  19.590.000 VNĐ
  - CPU: Core i5 6300HQ - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX960 2GB DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  19.590.000 VNĐ

 • Laptop MSI GT72VR 6RD (Dominator Tobii) 231XVN (Black)

  Laptop MSI GT72VR 6RD (Dominator Tobii) 231XVN (Black)

  53.590.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 6700HQ - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb+128Gb SSD - Màn hình: 17.3Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1060 6Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  53.590.000 VNĐ

 • Laptop MSI GT83VR 6RF (Titan SLI) 052XVN (Black)

  Laptop MSI GT83VR 6RF (Titan SLI) 052XVN (Black)

  108.000.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 6820HK - RAM/ HDD: 32Gb (4x8Gb)/ 1Tb + 512Gb SSD - Màn hình: 18.4Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1080 8Gb DDR5X - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  108.000.000 VNĐ

 • Laptop MSI GT73VR 6RE (Titan) 230XVN (Black)

  Laptop MSI GT73VR 6RE (Titan) 230XVN (Black)

  59.490.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 6820HK - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb+256Gb SSD - Màn hình: 17.3Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1070 8Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  59.490.000 VNĐ

 • Laptop MSI GP62 6QF (Leopard) 1220XVN (Black)- Backlight Multicolor LED KB

  Laptop MSI GP62 6QF (Leopard) 1220XVN (Black)- Backlight Multicolor LED KB

  27.590.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 6700HQ - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb+128Gb SSD - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX960 2GB DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  27.590.000 VNĐ

 • Laptop MSI GE62 7RF (Apache Pro) 029XVN (Black)

  Laptop MSI GE62 7RF (Apache Pro) 029XVN (Black)

  33.290.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb+128Gb SSD - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: VGA rời - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay

  33.290.000 VNĐ

 • Laptop MSI GS73 6RF (Stealth Pro)-070XVN (Black)

  Laptop MSI GS73 6RF (Stealth Pro)-070XVN (Black)

  47.690.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 6700HQ - RAM/ HDD: 16Gb (2x8Gb)/ 1Tb+256Gb SSD - Màn hình: 17.3Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1060 6Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  47.690.000 VNĐ

 • Laptop MSI GE73VR 7RF Raider 072XVN (Black)

  Laptop MSI GE73VR 7RF Raider 072XVN (Black)

  53.990.000 VNĐ NEW
  - CPU: Core i7 7700HQ - RAM/ HDD: 16Gb/ 1Tb+256Gb SSD - Màn hình: 17.3Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1070 8Gb DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  53.990.000 VNĐ

 • Laptop MSI GL62 6QF 1617XVN (Black)

  Laptop MSI GL62 6QF 1617XVN (Black)

  21.590.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 6700HQ - RAM/ HDD: 8Gb/ 1Tb - Màn hình: 15.6Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX960 2GB DDR5 - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  21.590.000 VNĐ

 • Laptop MSI GT73VR 7RF Titan Pro 606XVN (Black)

  Laptop MSI GT73VR 7RF Titan Pro 606XVN (Black)

  84.290.000 VNĐ
  - CPU: Core i7 7820HK - RAM/ HDD: 32Gb (2x16Gb)/ 1Tb + 512Gb SSD - Màn hình: 17.3Inch Full HD - VGA: VGA rời, Nvidia GTX1080 8Gb DDR5X - HĐH: Dos - Màu sắc/ Chất liệu: Black Xem ngay Bảo hành: Chính hãng 24 tháng. Đổi mới 15 ngày

  84.290.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1203)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo