Chính hãng - Bộ nhớ trong laptop - Giá tốt

Giá sốc - Bộ nhớ trong laptop - Giá rẻ

Khuyến mãi - Bộ nhớ trong laptop - Bảo hành chính hãng

 • Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 4Gb 2400

  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 4Gb 2400

  1.250.000 VNĐ
  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 4Gb 2400 Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.250.000 VNĐ

 • Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 8Gb 2400

  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 8Gb 2400

  2.350.000 VNĐ -13% 2.690.000 VNĐ
  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 8Gb 2400 Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  2.350.000 VNĐ 2.690.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1600 (Haswell)

  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1600 (Haswell)

  950.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600 (Haswell) - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  950.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600 (Haswell)

  RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600 (Haswell)

  1.790.000 VNĐ NEW
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 8Gb - Bus: 1600 (Haswell) - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.790.000 VNĐ

 • Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 16Gb 2400

  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 16Gb 2400

  4.890.000 VNĐ -3% 4.990.000 VNĐ
  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 16Gb 2400 Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  4.890.000 VNĐ 4.990.000 VNĐ

 • RAM Laptop EVM 2Gb DDR3 1333

  RAM Laptop EVM 2Gb DDR3 1333

  550.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  550.000 VNĐ

 • RAM Laptop GSKill 4Gb DDR3 1600

  RAM Laptop GSKill 4Gb DDR3 1600

  990.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  990.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 8Gb DDR4 2133

  RAM Laptop Kingston 8Gb DDR4 2133

  2.190.000 VNĐ NEW
  - Loại RAM: DDR4 - Dung lượng: 8Gb - Bus: 2133 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  2.190.000 VNĐ

 • RAM Laptop 4Gb DDR3 1600 Haswell

  RAM Laptop 4Gb DDR3 1600 Haswell

  600.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600 Haswell - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành:

  600.000 VNĐ

 • Bộ nhớ trong MTXT Transcend DDR3 4Gb 1600 (Haswell)

  Bộ nhớ trong MTXT Transcend DDR3 4Gb 1600 (Haswell)

  549.000 VNĐ -21% 690.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600 (Haswell) - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  549.000 VNĐ 690.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 4Gb DDR4 2133

  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR4 2133

  1.190.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR4 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 2133 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.190.000 VNĐ

 • RAM Laptop Patriot 4Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Patriot 4Gb DDR3 1333

  950.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  950.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1600

  520.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  520.000 VNĐ

 • RAM Laptop Memory Power 2Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Memory Power 2Gb DDR3 1600

  320.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  320.000 VNĐ

 • RAM Laptop Memory Power 4Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Memory Power 4Gb DDR3 1600

  560.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  560.000 VNĐ

 • RAM Laptop Strontium 2Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Strontium 2Gb DDR3 1600

  490.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  490.000 VNĐ

 • RAM Laptop Memory Power 4Gb DDR3 1600 (Haswell)

  RAM Laptop Memory Power 4Gb DDR3 1600 (Haswell)

  620.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600(Haswell) - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  620.000 VNĐ

 • Ram Laptop Strontium 4Gb DDR3 1333

  Ram Laptop Strontium 4Gb DDR3 1333

  690.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • RAM Laptop EVM 4Gb DDR3 1333

  RAM Laptop EVM 4Gb DDR3 1333

  720.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  720.000 VNĐ

 • RAM Laptop 2Gb DDR3 1600 Haswell

  RAM Laptop 2Gb DDR3 1600 Haswell

  299.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1600 Haswell - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  299.000 VNĐ

 • RAM Laptop Patriot 4Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Patriot 4Gb DDR3 1600

  490.000 VNĐ -17% 590.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  490.000 VNĐ 590.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 2Gb DDR3 1600 (Haswell)

  RAM Laptop Kingston 2Gb DDR3 1600 (Haswell)

  590.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  590.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1333

  550.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  550.000 VNĐ

 • Ram laptop SILICON POWER DDR4 4Gb 2133

  Ram laptop SILICON POWER DDR4 4Gb 2133

  990.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR4 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 2133 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  990.000 VNĐ

 • Bộ nhớ trong MTXT Kingmax DDR4 4Gb 2400

  Bộ nhớ trong MTXT Kingmax DDR4 4Gb 2400

  1.190.000 VNĐ
  Bộ nhớ trong MTXT Kingmax DDR4 4Gb 2400 Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.190.000 VNĐ

 • RAM Laptop Strontium 4Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Strontium 4Gb DDR3 1600

  690.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1333

  950.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  950.000 VNĐ

 • RAM Laptop Patriot 2Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Patriot 2Gb DDR3 1333

  520.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  520.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1600

  520.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  520.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingmax 4Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Kingmax 4Gb DDR3 1333

  950.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  950.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 2Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Kingston 2Gb DDR3 1333

  550.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  550.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600

  1.590.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 8Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.590.000 VNĐ

 • Bộ khăn nước lau Altec 3X Cleaner Spray 240ml

  Bộ khăn nước lau Altec 3X Cleaner Spray 240ml

  250.000 VNĐ
  Bộ khăn nước lau Altec 3X Cleaner Spray 240ml Xem ngay Bảo hành: 15 ngày tại Phúc Anh

  250.000 VNĐ

 • Bộ khăn nước lau Altec 100% Natural Spray 60ml

  Bộ khăn nước lau Altec 100% Natural Spray 60ml

  150.000 VNĐ
  Bộ khăn nước lau Altec 100% Natural Spray 60ml Xem ngay Bảo hành: 15 ngày tại Phúc Anh

  150.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1203)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo