Chính hãng - Bộ nhớ trong laptop - Giá tốt

Giá sốc - Bộ nhớ trong laptop - Giá rẻ

Khuyến mãi - Bộ nhớ trong laptop - Bảo hành chính hãng

 • Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 4Gb 2400

  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 4Gb 2400

  1.100.000 Có hàng
  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 4Gb 2400
  Giá bán: 1.100.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 4Gb 2400
 • Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 8Gb 2400 2.690.000 VNĐ

  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 8Gb 2400

  1.990.000 -27% Có hàng
  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 8Gb 2400
  Giá bán: 1.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 8Gb 2400
 • Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 16Gb 2400 4.990.000 VNĐ

  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 16Gb 2400

  4.390.000 -13% Có hàng
  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 16Gb 2400
  Giá bán: 4.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 16Gb 2400
 • RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1600 (Haswell)

  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1600 (Haswell)

  950.000 Có hàng
  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1600 (Haswell)
  Giá bán: 950.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 4Gb
  - Bus: 1600 (Haswell)
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600 (Haswell)

  RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600 (Haswell)

  1.790.000 Có hàng NEW
  RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600 (Haswell)
  Giá bán: 1.790.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 8Gb
  - Bus: 1600 (Haswell)
  - Tản nhiệt: Không
 • Bộ nhớ trong MTXT Kingmax DDR4 4Gb 2400

  Bộ nhớ trong MTXT Kingmax DDR4 4Gb 2400

  1.190.000 ✆ Liên hệ
  Bộ nhớ trong MTXT Kingmax DDR4 4Gb 2400
  Giá bán: 1.190.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ nhớ trong MTXT Kingmax DDR4 4Gb 2400
 • RAM Laptop Kingston 8Gb DDR4 2133

  RAM Laptop Kingston 8Gb DDR4 2133

  2.190.000 ✆ Liên hệ NEW
  RAM Laptop Kingston 8Gb DDR4 2133
  Giá bán: 2.190.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR4
  - Dung lượng: 8Gb
  - Bus: 2133
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop 4Gb DDR3 1600 Haswell

  RAM Laptop 4Gb DDR3 1600 Haswell

  600.000 ✆ Hết hàng
  RAM Laptop 4Gb DDR3 1600 Haswell
  Giá bán: 600.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 4Gb
  - Bus: 1600 Haswell
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1333

  950.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1333
  Giá bán: 950.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 4Gb
  - Bus: 1333
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop 2Gb DDR3 1600 Haswell

  RAM Laptop 2Gb DDR3 1600 Haswell

  299.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop 2Gb DDR3 1600 Haswell
  Giá bán: 299.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 2Gb
  - Bus: 1600 Haswell
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop EVM 4Gb DDR3 1333

  RAM Laptop EVM 4Gb DDR3 1333

  720.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop EVM 4Gb DDR3 1333
  Giá bán: 720.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 4Gb
  - Bus: 1333
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Strontium 2Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Strontium 2Gb DDR3 1600

  490.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop Strontium 2Gb DDR3 1600
  Giá bán: 490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 2Gb
  - Bus: 1600
  - Tản nhiệt: Không
 • Ram Laptop Strontium 4Gb DDR3 1333

  Ram Laptop Strontium 4Gb DDR3 1333

  690.000 ✆ Liên hệ
  Ram Laptop Strontium 4Gb DDR3 1333
  Giá bán: 690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 4Gb
  - Bus: 1333
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Strontium 4Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Strontium 4Gb DDR3 1600

  690.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop Strontium 4Gb DDR3 1600
  Giá bán: 690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 4Gb
  - Bus: 1600
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Memory Power 2Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Memory Power 2Gb DDR3 1600

  320.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop Memory Power 2Gb DDR3 1600
  Giá bán: 320.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 2Gb
  - Bus: 1600
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1600

  520.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1600
  Giá bán: 520.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 2Gb
  - Bus: 1600
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Memory Power 4Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Memory Power 4Gb DDR3 1600

  560.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop Memory Power 4Gb DDR3 1600
  Giá bán: 560.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 4Gb
  - Bus: 1600
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop GSKill 4Gb DDR3 1600

  RAM Laptop GSKill 4Gb DDR3 1600

  990.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop GSKill 4Gb DDR3 1600
  Giá bán: 990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 4Gb
  - Bus: 1600
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Memory Power 4Gb DDR3 1600 (Haswell)

  RAM Laptop Memory Power 4Gb DDR3 1600 (Haswell)

  620.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop Memory Power 4Gb DDR3 1600 (Haswell)
  Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 4Gb
  - Bus: 1600(Haswell)
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1600

  990.000 ✆ Hết hàng
  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1600
  Giá bán: 990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 4Gb
  - Bus: 1600
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Kingston 4Gb DDR4 2133

  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR4 2133

  1.190.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR4 2133
  Giá bán: 1.190.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR4
  - Dung lượng: 4Gb
  - Bus: 2133
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Patriot 4Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Patriot 4Gb DDR3 1333

  950.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop Patriot 4Gb DDR3 1333
  Giá bán: 950.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 4Gb
  - Bus: 1333
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600

  1.590.000 ✆ Hết hàng
  RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600
  Giá bán: 1.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 8Gb
  - Bus: 1600
  - Tản nhiệt: Không
 • Bộ nhớ trong MTXT Transcend DDR3 4Gb 1600 (Haswell) 690.000 VNĐ

  Bộ nhớ trong MTXT Transcend DDR3 4Gb 1600 (Haswell)

  549.000 -21% ✆ Liên hệ
  Bộ nhớ trong MTXT Transcend DDR3 4Gb 1600 (Haswell)
  Giá bán: 549.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 4Gb
  - Bus: 1600 (Haswell)
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Kingston 2Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Kingston 2Gb DDR3 1333

  550.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop Kingston 2Gb DDR3 1333
  Giá bán: 550.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 2Gb
  - Bus: 1333
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1333

  550.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1333
  Giá bán: 550.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 2Gb
  - Bus: 1333
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Kingston 2Gb DDR3 1600 (Haswell)

  RAM Laptop Kingston 2Gb DDR3 1600 (Haswell)

  590.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop Kingston 2Gb DDR3 1600 (Haswell)
  Giá bán: 590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 2Gb
  - Bus: 1600
  - Tản nhiệt: Không
 • Ram laptop SILICON POWER DDR4 4Gb 2133

  Ram laptop SILICON POWER DDR4 4Gb 2133

  990.000 ✆ Liên hệ
  Ram laptop SILICON POWER DDR4 4Gb 2133
  Giá bán: 990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR4
  - Dung lượng: 4Gb
  - Bus: 2133
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Kingmax 4Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Kingmax 4Gb DDR3 1333

  950.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop Kingmax 4Gb DDR3 1333
  Giá bán: 950.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 4Gb
  - Bus: 1333
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1600

  520.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1600
  Giá bán: 520.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 2Gb
  - Bus: 1600
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop EVM 2Gb DDR3 1333

  RAM Laptop EVM 2Gb DDR3 1333

  550.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop EVM 2Gb DDR3 1333
  Giá bán: 550.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 2Gb
  - Bus: 1333
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Patriot 2Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Patriot 2Gb DDR3 1333

  520.000 ✆ Liên hệ
  RAM Laptop Patriot 2Gb DDR3 1333
  Giá bán: 520.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 2Gb
  - Bus: 1333
  - Tản nhiệt: Không
 • RAM Laptop Patriot 4Gb DDR3 1600 590.000 VNĐ

  RAM Laptop Patriot 4Gb DDR3 1600

  490.000 -17% ✆ Liên hệ
  RAM Laptop Patriot 4Gb DDR3 1600
  Giá bán: 490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Loại RAM: DDR3
  - Dung lượng: 4Gb
  - Bus: 1600
  - Tản nhiệt: Không
 • Bộ khăn nước lau Altec 100% Natural Spray 60ml

  Bộ khăn nước lau Altec 100% Natural Spray 60ml

  150.000 ✆ Hết hàng
  Bộ khăn nước lau Altec 100% Natural Spray 60ml
  Giá bán: 150.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành: 15 ngày tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ khăn nước lau Altec 100% Natural Spray 60ml
 • Bộ khăn nước lau Altec 3X Cleaner Spray 240ml

  Bộ khăn nước lau Altec 3X Cleaner Spray 240ml

  250.000 ✆ Hết hàng
  Bộ khăn nước lau Altec 3X Cleaner Spray 240ml
  Giá bán: 250.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành: 15 ngày tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ khăn nước lau Altec 3X Cleaner Spray 240ml
Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1291)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo