Chính hãng - Bộ nhớ trong laptop - Giá tốt

Giá sốc - Bộ nhớ trong laptop - Giá rẻ

Khuyến mãi - Bộ nhớ trong laptop - Bảo hành chính hãng

 • RAM Laptop Kingston 8Gb DDR4 2133

  RAM Laptop Kingston 8Gb DDR4 2133

  1.790.000 VNĐ NEW
  - Loại RAM: DDR4 - Dung lượng: 8Gb - Bus: 2133 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.790.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1600 (Haswell)

  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1600 (Haswell)

  849.000 VNĐ NEW
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600 (Haswell) - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  849.000 VNĐ

 • Ram laptop SILICON POWER DDR4 4Gb 2133

  Ram laptop SILICON POWER DDR4 4Gb 2133

  940.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR4 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 2133 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  940.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600 (Haswell)

  RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600 (Haswell)

  1.590.000 VNĐ NEW
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 8Gb - Bus: 1600 (Haswell) - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.590.000 VNĐ

 • Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 4Gb 2400

  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 4Gb 2400

  1.090.000 VNĐ
  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 4Gb 2400 Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.090.000 VNĐ

 • RAM Laptop 4Gb DDR3 1600 Haswell

  RAM Laptop 4Gb DDR3 1600 Haswell

  500.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600 Haswell - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành:

  500.000 VNĐ

 • Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 8Gb 2400

  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 8Gb 2400

  1.840.000 VNĐ -8% 1.999.000 VNĐ
  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 8Gb 2400 Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.840.000 VNĐ 1.999.000 VNĐ

 • RAM Laptop EVM 2Gb DDR3 1333

  RAM Laptop EVM 2Gb DDR3 1333

  550.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 1 tháng tại Phúc Anh

  550.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 4Gb DDR4 2133

  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR4 2133

  990.000 VNĐ NEW
  - Loại RAM: DDR4 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 2133 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  990.000 VNĐ

 • RAM Laptop GSKill 4Gb DDR3 1600

  RAM Laptop GSKill 4Gb DDR3 1600

  Liên hệ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 15 ngày tại Phúc Anh

  Liên hệ

 • RAM Laptop Kingston 1Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Kingston 1Gb DDR3 1333

  390.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 1Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1333

  550.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  550.000 VNĐ

 • Ram Laptop Strontium 4Gb DDR3 1333

  Ram Laptop Strontium 4Gb DDR3 1333

  690.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 2Gb DDR3 1600 (Haswell)

  RAM Laptop Kingston 2Gb DDR3 1600 (Haswell)

  590.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  590.000 VNĐ

 • RAM Laptop Memory Power 4Gb DDR3 1600 (Haswell)

  RAM Laptop Memory Power 4Gb DDR3 1600 (Haswell)

  620.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600(Haswell) - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  620.000 VNĐ

 • RAM Laptop Patriot 4Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Patriot 4Gb DDR3 1333

  950.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  950.000 VNĐ

 • RAM Laptop 2Gb DDR3 1600 Haswell

  RAM Laptop 2Gb DDR3 1600 Haswell

  299.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1600 Haswell - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  299.000 VNĐ

 • Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 16Gb 2400

  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 16Gb 2400

  3.690.000 VNĐ -20% 4.590.000 VNĐ NEW
  Bộ nhớ trong MTXT Kingston DDR4 16Gb 2400 Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  3.690.000 VNĐ 4.590.000 VNĐ

 • RAM Laptop EVM 4Gb DDR3 1333

  RAM Laptop EVM 4Gb DDR3 1333

  720.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 1 tháng tại Phúc Anh

  720.000 VNĐ

 • RAM Laptop Strontium 2Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Strontium 2Gb DDR3 1600

  490.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  490.000 VNĐ

 • Bộ nhớ trong MTXT Transcend DDR3 4Gb 1600 (Haswell)

  Bộ nhớ trong MTXT Transcend DDR3 4Gb 1600 (Haswell)

  549.000 VNĐ -21% 690.000 VNĐ NEW
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600 (Haswell) - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành:

  549.000 VNĐ 690.000 VNĐ

 • RAM Laptop Memory Power 4Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Memory Power 4Gb DDR3 1600

  560.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  560.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1600

  520.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  520.000 VNĐ

 • RAM Laptop Memory Power 2Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Memory Power 2Gb DDR3 1600

  320.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  320.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingmax 8Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Kingmax 8Gb DDR3 1600

  1.790.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 8Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.790.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingmax 4Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Kingmax 4Gb DDR3 1600

  890.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  890.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 2Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Kingston 2Gb DDR3 1333

  550.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  550.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1333

  950.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  950.000 VNĐ

 • RAM Laptop Patriot 2Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Patriot 2Gb DDR3 1333

  520.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  520.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Kingmax 2Gb DDR3 1600

  520.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 2Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  520.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingmax 4Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Kingmax 4Gb DDR3 1333

  950.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1333 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  950.000 VNĐ

 • RAM Laptop Strontium 4Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Strontium 4Gb DDR3 1600

  690.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1600 dùng cho NB Dell

  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1600 dùng cho NB Dell

  850.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  850.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600

  1.890.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 8Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.890.000 VNĐ

 • RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1600

  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1600

  960.000 VNĐ
  - Loại RAM: DDR3 - Dung lượng: 4Gb - Bus: 1600 - Tản nhiệt: Không Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  960.000 VNĐ

Bát Tràng NEWS Ấm chén Bát Tràng
Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH CẦU DIỄN Địa chỉ: 10-12 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62543626
Email: phucanh.caudien@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

[x]

banner popup quảng cáo

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn