Kênh mạng xã hội Facebook Kênh Youtube Gửi thư liên hệ Gọi điện liên hệ Xây dựng cấu hình máy tính Xây dựng tản nhiệt nước Chuyển giao diện Mobile

Chính hãng - Thiết bị tường lửa (Firewall) - Giá tốt

Giá sốc - Thiết bị tường lửa (Firewall) - Giá rẻ

Khuyến mãi - Thiết bị tường lửa (Firewall) - Bảo hành chính hãng

Thương hiệu
Khoảng giá

Tất cả 30 Thiết bị tường lửa (Firewall)

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E-BDL

  Giá bán: 19.990.000 ₫ ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E-BDL
  Giá bán: 19.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port)
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E

  Giá bán: 72.500.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E
  Giá bán: 72.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated.
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-240D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-240D-BDL

  Giá bán: 142.000.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-240D-BDL
  Giá bán: 142.000.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  42 x GE RJ45 ports (including 40 x LAN ports, 2 x WAN ports), 2 x GE SFP DMZ ports, SPU NP4Lite and CP8 hardware accelerated, 64GB onboard SDD storage
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D-BDL

  Giá bán: 19.990.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D-BDL
  Giá bán: 19.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  "Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle:
  + Hardware: 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5
  + 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle: Hardware Replacement, Firmware and General Upgrades, 8x5 Enhanced Support, UTM Services Bundle (NGFW, AV, Web Filtering, and Antispam) plus term of contract"
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-90D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-90D-BDL

  Giá bán: 36.500.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-90D-BDL
  Giá bán: 36.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E-BDL

  Giá bán: 16.990.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E-BDL
  Giá bán: 16.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  "7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle"
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E

  Giá bán: 40.500.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E
  Giá bán: 40.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E-BDL

  Giá bán: 65.000.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E-BDL
  Giá bán: 65.000.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-240D

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-240D

  Giá bán: 91.000.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-240D
  Giá bán: 91.000.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  42 x GE RJ45 ports (including 40 x LAN ports, 2 x WAN ports), 2 x GE SFP DMZ ports, SPU NP4Lite and CP8 hardware accelerated, 64GB onboard SDD storage
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL

  Giá bán: 13.200.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL
  Giá bán: 13.200.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  "5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle"
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E

  Giá bán: 12.990.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E
  Giá bán: 12.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port)
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-92D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-92D-BDL

  Giá bán: 40.990.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-92D-BDL
  Giá bán: 40.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports), 16GB onboard storage. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 32 / 16
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E

  Giá bán: 8.290.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E
  Giá bán: 8.290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E-BDL

  Giá bán: 107.000.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E-BDL
  Giá bán: 107.000.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated.
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-50E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-50E-BDL

  Giá bán: 20.500.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-50E-BDL
  Giá bán: 20.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), Wireless (802.11a/b/g/n),Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-50E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-50E

  Giá bán: 13.290.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-50E
  Giá bán: 13.290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), Wireless (802.11a/b/g/n),Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E

  Giá bán: 10.990.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E
  Giá bán: 10.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Wireless (802.11a/b/g/n),Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-300D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-300D-BDL

  Giá bán: 199.000.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-300D-BDL
  Giá bán: 199.000.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E

  Giá bán: 10.490.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E
  Giá bán: 10.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL-871-12

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL-871-12

  Giá bán: 14.990.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL-871-12
  Giá bán: 14.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  "5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2
  Hardware plus 1 Year 8x5 Forticare and FortiGuard Enterprise Bundle"
 • Thiết bị Firewall Cisco ASA5516-FPWR-K9

  Thiết bị Firewall Cisco ASA5516-FPWR-K9

  Giá bán: 69.990.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị Firewall Cisco ASA5516-FPWR-K9
  Giá bán: 69.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  - Mô tả khác: ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100D

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100D

  Giá bán: 40.990.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100D
  Giá bán: 40.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  20 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internal switch ports), 2 x shared media pairs (including 2 x GE RJ45, 2 x GE SFP slots), 32GB onboard storage  . Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-70D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-70D-BDL

  Giá bán: 26.990.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-70D-BDL
  Giá bán: 26.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  16x GE RJ45 ports, (including 2x WAN ports, 14x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 32 / 16
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-70D

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-70D

  Giá bán: 17.590.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-70D
  Giá bán: 17.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  16x GE RJ45 ports, (including 2x WAN ports, 14x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 32 / 16
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-92D

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-92D

  Giá bán: 26.490.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-92D
  Giá bán: 26.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports), 16GB onboard storage. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 32 / 16
 • Thiết bị Firewall Cisco ASA5508-K9

  Thiết bị Firewall Cisco ASA5508-K9

  Giá bán: 44.900.000 ₫ ✔ Có hàng Giỏ hàng
  Thiết bị Firewall Cisco ASA5508-K9
  Giá bán: 44.900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Mô tả khác: ASA 5508-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D

  Giá bán: 12.990.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D
  Giá bán: 12.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E-BDL-871-12

  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E-BDL-871-12

  Giá bán: 19.990.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E-BDL-871-12
  Giá bán: 19.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Wireless (802.11a/b/g/n),Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2
  Hardware plus 1 Year 8x5 Forticare and FortiGuard Enterprise Bundle
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100D-BDL

  Giá bán: 66.000.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100D-BDL
  Giá bán: 66.000.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  "Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle:
  + Hardware: 20 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internal switch ports), 2 x shared media pairs (including 2 x GE RJ45, 2 x GE SFP slots), 32GB onboard storage  . Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
  + 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle: Hardware Replacement, Firmware and General Upgrades, 8x5 Enhanced Support, UTM Services Bundle (NGFW, AV, Web Filtering, and Antispam) plus term of contract"
 • Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E-BDL

  Giá bán: 16.990.000 ₫ ✆ Liên hệ
  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E-BDL
  Giá bán: 16.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Wireless (802.11a/b/g/n),Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2
  Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle
Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 4, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h15 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h15 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h15 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 5,134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Tầng 5, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 0973227711
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 134 THÁI HÀ Địa chỉ: 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 09h đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 160 phạm văn đồng Địa chỉ: 160 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38561616
Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h15 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp