Chính hãng - Thiết bị tường lửa (Firewall) - Giá tốt

Giá sốc - Thiết bị tường lửa (Firewall) - Giá rẻ

Khuyến mãi - Thiết bị tường lửa (Firewall) - Bảo hành chính hãng

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100D-BDL

  66.000.000 VNĐ -6% 69.900.000 VNĐ
  "Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle: + Hardware: 20 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internal switch ports), 2 x shared media pairs (including 2 x GE RJ45, 2 x GE SFP slots), 32GB onboard storage  . Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32 + 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle: Hardware Replacement, Firmware and General Upgrades, 8x5 Enhanced Support, UTM Services Bundle (NGFW, AV, Web Filtering, and Antispam) plus term of contract" Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  66.000.000 VNĐ 69.900.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D-BDL

  19.500.000 VNĐ -12% 21.990.000 VNĐ
  "Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle: + Hardware: 10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5 + 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle: Hardware Replacement, Firmware and General Upgrades, 8x5 Enhanced Support, UTM Services Bundle (NGFW, AV, Web Filtering, and Antispam) plus term of contract" Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  19.500.000 VNĐ 21.990.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-300D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-300D-BDL

  199.000.000 VNĐ -10% 219.000.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  199.000.000 VNĐ 219.000.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-90D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-90D-BDL

  35.990.000 VNĐ -6% 37.990.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  35.990.000 VNĐ 37.990.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E

  10.490.000 VNĐ
  7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  10.490.000 VNĐ

 • Thiết bị Firewall Cisco ASA5508-K9

  Thiết bị Firewall Cisco ASA5508-K9

  44.900.000 VNĐ -11% 49.990.000 VNĐ
  - Mô tả khác: ASA 5508-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  44.900.000 VNĐ 49.990.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E

  12.290.000 VNĐ
  10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port) Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  12.290.000 VNĐ

 • Thiết bị Firewall Cisco ASA5516-FPWR-K9

  Thiết bị Firewall Cisco ASA5516-FPWR-K9

  69.990.000 VNĐ -7% 74.990.000 VNĐ
  - Mô tả khác: ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  69.990.000 VNĐ 74.990.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60E-BDL

  19.290.000 VNĐ
  10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port) Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  19.290.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-70D

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-70D

  17.590.000 VNĐ
  16x GE RJ45 ports, (including 2x WAN ports, 14x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 32 / 16 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  17.590.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-70D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-70D-BDL

  26.990.000 VNĐ
  16x GE RJ45 ports, (including 2x WAN ports, 14x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 32 / 16 Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  26.990.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-92D

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-92D

  26.490.000 VNĐ
  16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports), 16GB onboard storage. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 32 / 16 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  26.490.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E

  38.490.000 VNĐ
  20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  38.490.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-92D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-92D-BDL

  40.990.000 VNĐ
  16 x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 14x Switch ports), 16GB onboard storage. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 32 / 16 Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  40.990.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100E-BDL

  59.500.000 VNĐ
  20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32 Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  59.500.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E

  10.990.000 VNĐ
  5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Wireless (802.11a/b/g/n),Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  10.990.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E

  68.990.000 VNĐ
  18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated. Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  68.990.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E-BDL

  16.990.000 VNĐ
  5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Wireless (802.11a/b/g/n),Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  16.990.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200E-BDL

  107.000.000 VNĐ
  18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated. Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  107.000.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E-BDL-871-12

  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-30E-BDL-871-12

  19.990.000 VNĐ
  5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Wireless (802.11a/b/g/n),Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 Hardware plus 1 Year 8x5 Forticare and FortiGuard Enterprise Bundle Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  19.990.000 VNĐ

 • FIW.FOT.FG-240D	Thiết bị tường lửa Fortigate FG-240D

  FIW.FOT.FG-240D Thiết bị tường lửa Fortigate FG-240D

  89.500.000 VNĐ
  42 x GE RJ45 ports (including 40 x LAN ports, 2 x WAN ports), 2 x GE SFP DMZ ports, SPU NP4Lite and CP8 hardware accelerated, 64GB onboard SDD storage Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  89.500.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-50E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-50E

  13.290.000 VNĐ
  7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), Wireless (802.11a/b/g/n),Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  13.290.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-240D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-240D-BDL

  137.990.000 VNĐ
  42 x GE RJ45 ports (including 40 x LAN ports, 2 x WAN ports), 2 x GE SFP DMZ ports, SPU NP4Lite and CP8 hardware accelerated, 64GB onboard SDD storage Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  137.990.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-50E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FWF-50E-BDL

  20.500.000 VNĐ
  7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), Wireless (802.11a/b/g/n),Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5 Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  20.500.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E

  8.290.000 VNĐ
  5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  8.290.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100D

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-100D

  40.990.000 VNĐ -11% 45.990.000 VNĐ
  20 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA port, 16 x internal switch ports), 2 x shared media pairs (including 2 x GE RJ45, 2 x GE SFP slots), 32GB onboard storage  . Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  40.990.000 VNĐ 45.990.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL

  12.890.000 VNĐ
  "5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle" Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  12.890.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200D

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200D

  75.000.000 VNĐ
  18 x GE RJ45 (including 16 x LAN ports, 2 x WAN ports), 2x GE SFP DMZ ports, FortiASIC NP4Lite and CP8 hardware accelerated, 64GB onboard SDD storage Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  75.000.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL-871-12

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-30E-BDL-871-12

  14.990.000 VNĐ
  "5 x GE RJ45 ports (Including 1 x WAN port, 4 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 2 / 2 Hardware plus 1 Year 8x5 Forticare and FortiGuard Enterprise Bundle" Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  14.990.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200D-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-200D-BDL

  108.000.000 VNĐ
  Hardware plus 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle: + Hardware: 18 x GE RJ45 (including 16 x LAN ports, 2 x WAN ports), 2x GE SFP DMZ ports, FortiASIC NP4Lite and CP8 hardware accelerated, 64GB onboard SDD storage + 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle: Hardware Replacement, Firmware and General Upgrades, 8x5 Enhanced Support, UTM Services Bundle (NGFW, AV, Web Filtering, and Antispam) plus term of contract Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  108.000.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-60D

  12.990.000 VNĐ -8% 13.990.000 VNĐ
  10 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 2 x WAN Ports, 1 x DMZ Port). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5 Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  12.990.000 VNĐ 13.990.000 VNĐ

 • Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E-BDL

  Thiết bị tường lửa Fortigate FG-50E-BDL

  15.990.000 VNĐ
  "7 x GE RJ45 ports (Including 2 x WAN port, 5 x Switch ports), Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 10 / 5 Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Bundle" Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  15.990.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1291)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo