Chính hãng - Sạc Laptop - Adapter - Giá tốt

Giá sốc - Sạc Laptop - Adapter - Giá rẻ

Khuyến mãi - Sạc Laptop - Adapter - Bảo hành chính hãng

 • Sạc MTXT Asus 19V - 4.74A

  Sạc MTXT Asus 19V - 4.74A

  290.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Asus - Điện áp ra: 19V - 4.74A - Loại chân cắm: N/A Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  290.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Acer 19V - 3.42A

  Sạc MTXT Acer 19V - 3.42A

  290.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Acer - Điện áp ra: 19V - 3.42A - Loại chân cắm: N/A Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  290.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Dell 19.5V - 4.62A

  Sạc MTXT Dell 19.5V - 4.62A

  390.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Dell - Điện áp ra: 19.5V - 4.62A - Loại chân cắm: N/A Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Sony 19.5V - 4.7A

  Sạc MTXT Sony 19.5V - 4.7A

  290.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Sony - Điện áp ra: 19.5V - 4.7A - Loại chân cắm: Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  290.000 VNĐ

 • Sạc MTXT HP 18.5V - 3.5A (Chân vàng)

  Sạc MTXT HP 18.5V - 3.5A (Chân vàng)

  290.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: HP - Điện áp ra: 18.5V - 3.5A - Loại chân cắm: Chân vàng Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  290.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Asus 19V - 3.42A

  Sạc MTXT Asus 19V - 3.42A

  290.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Asus - Điện áp ra: 19V - 3.42A - Loại chân cắm: N/A Xem ngay Bảo hành: 9 tháng tại Phúc Anh

  290.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Dell 19.5V - 3.34A (Chân nhỏ )

  Sạc MTXT Dell 19.5V - 3.34A (Chân nhỏ )

  490.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Dell - Điện áp ra: 19.5V - 3.34A - Loại chân cắm: Chân nhỏ Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  490.000 VNĐ

 • Sạc MTXT HP 19V - 4.74A (Đầu kim)

  Sạc MTXT HP 19V - 4.74A (Đầu kim)

  290.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: HP - Điện áp ra: 19V - 4.74A - Loại chân cắm: Đầu kim Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  290.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Lenovo 19V - 3.42A

  Sạc MTXT Lenovo 19V - 3.42A

  290.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Lenovo - Điện áp ra: 19V - 3.42A - Loại chân cắm: Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  290.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Dell 19.5V - 3.34A

  Sạc MTXT Dell 19.5V - 3.34A

  290.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Dell - Điện áp ra: 19.5V - 3.34A - Loại chân cắm: N/A Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  290.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Sony 19.5V - 3.9A

  Sạc MTXT Sony 19.5V - 3.9A

  359.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Sony - Điện áp ra: 19.5V - 3.9A - Loại chân cắm: N/A Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  359.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Toshiba 19V - 3.42A

  Sạc MTXT Toshiba 19V - 3.42A

  290.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Toshiba - Điện áp ra: 19V - 3.42A - Loại chân cắm: Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  290.000 VNĐ

 • Sạc MTXT HP 18.5V - 3.5A (Đầu kim)

  Sạc MTXT HP 18.5V - 3.5A (Đầu kim)

  290.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: HP - Điện áp ra: 18.5V - 3.5A - Loại chân cắm: Đầu kim Xem ngay Bảo hành: 9 tháng tại Phúc Anh

  290.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Acer 19V - 4.74A

  Sạc MTXT Acer 19V - 4.74A

  390.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Acer - Điện áp ra: 19V - 4.74A - Loại chân cắm: N/A Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Sạc MTXT HP 19.5V - 3.33A Đầu kim)

  Sạc MTXT HP 19.5V - 3.33A Đầu kim)

  390.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: HP - Điện áp ra: 19.5V - 3.33A - Loại chân cắm: Đầu kim Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Lenovo 20V - 4.5A

  Sạc MTXT Lenovo 20V - 4.5A

  390.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Lenovo - Điện áp ra: 20V - 4.5A - Loại chân cắm: Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Lenovo 20V - 4.5A (Đầu kim)

  Sạc MTXT Lenovo 20V - 4.5A (Đầu kim)

  390.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Lenovo - Điện áp ra: 20V - 4.5A - Loại chân cắm: Đ?u kim Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Asus 19V - 2.37A (Loại 1)

  Sạc MTXT Asus 19V - 2.37A (Loại 1)

  490.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Asus - Điện áp ra: 19V - 2.37A - Loại chân cắm: N/A Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  490.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Sony 16V - 4A

  Sạc MTXT Sony 16V - 4A

  290.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Sony - Điện áp ra: 16V - 4A - Loại chân cắm: Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  290.000 VNĐ

 • Sạc MTXT HP 19V - 4.74A (Đầu đạn)

  Sạc MTXT HP 19V - 4.74A (Đầu đạn)

  290.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: HP - Điện áp ra: 19V - 4.74A - Loại chân cắm: Đầu đạn Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  290.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Asus 19V - 2.1A

  Sạc MTXT Asus 19V - 2.1A

  290.000 VNĐ
  Adapter Asus 19V - 2.1A
  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  290.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Asus 12V - 3A

  Sạc MTXT Asus 12V - 3A

  290.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Asus - Điện áp ra: 12V - 3A - Loại chân cắm: N/A Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  290.000 VNĐ

 • Sạc laptop Macbook Magsafe 2 60W MD565 (Chính hãng)

  Sạc laptop Macbook Magsafe 2 60W MD565 (Chính hãng)

  2.050.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: MacBook Pro 13.3 - Điện áp ra: - Loại chân cắm: Magsafe 2 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  2.050.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Lenovo 20V - 2A

  Sạc MTXT Lenovo 20V - 2A

  1.290.000 VNĐ

  Adapter IBM/ Lenovo 20V - 2A

  Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  1.290.000 VNĐ

 • Sạc laptop Macbook Air MagSafe 2 Power 45W MD592B/B (Chính hãng)

  Sạc laptop Macbook Air MagSafe 2 Power 45W MD592B/B (Chính hãng)

  2.150.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Macbook Air 11" - 13" - Điện áp ra: - - Loại chân cắm: Magsafe2 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  2.150.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Lenovo

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Lenovo

  369.000 VNĐ
  Bộ sạc Acbel AD9014 - 65W cho MTXT IBM - Lenovo 18V-->20V-3.42A Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  369.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT HP (Đầu kim)

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT HP (Đầu kim)

  489.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: HP - Điện áp ra: 18V-20V - 4.74A - Loại chân cắm: Đầu kim Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  489.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Asus

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Asus

  400.000 VNĐ
  Bộ sạc Acbel AD012 - 65W cho MTXT Asus 18V-->20V-3.42A loại mỏng Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  400.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Dell

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Dell

  400.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Dell - Điện áp ra: 18V-20V - 3.42A - Loại chân cắm: Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  400.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Sony

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Sony

  400.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Sony - Điện áp ra: 18V-20V - 3.42A - Loại chân cắm: Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  400.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Dell

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Dell

  520.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Dell - Điện áp ra: 18V-20V - 4.74A - Loại chân cắm: Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  520.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT HP (Đầu kim)

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT HP (Đầu kim)

  400.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: HP - Điện áp ra: 18V-20V - 3.42A - Loại chân cắm: Đầu kim Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  400.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Toshiba 19V - 4.74A

  Sạc MTXT Toshiba 19V - 4.74A

  359.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Toshiba - Điện áp ra: 19V - 4.74A - Loại chân cắm: Xem ngay Bảo hành: 12 tháng tại Phúc Anh

  359.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Sony

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Sony

  520.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Sony - Điện áp ra: 18V-20V - 4.74A - Loại chân cắm: Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  520.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Acbel Slim 18V-20V-3.42A cho MTXT Samsung

  Sạc MTXT Acbel Slim 18V-20V-3.42A cho MTXT Samsung

  480.000 VNĐ
  - Dùng cho máy: Samsung - Điện áp ra: 18V-20V - 3.42A - Loại chân cắm: Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  480.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (04) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 35737383
Fax: (04) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 37545599
Fax: (04) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 35737383 (ext 1)
Fax: (04) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 38571919
Fax: (04) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH CẦU DIỄN Địa chỉ: 10-12 Cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 62543626
Email: phucanh.caudien@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

[x]

banner popup quảng cáo

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn