Chính hãng - Pin Laptop - Giá tốt

Giá sốc - Pin Laptop - Giá rẻ

Khuyến mãi - Pin Laptop - Bảo hành chính hãng

 • Pin MTXT Toshiba 3634/3818U/S1102/L645/L640

  Pin MTXT Toshiba 3634/3818U/S1102/L645/L640

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: Toshiba - Dùng cho model: Toshiba 3634/3818U/S1102/L645/L640 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT Asus A42-K52/A32-K52

  Pin MTXT Asus A42-K52/A32-K52

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: Asus - Dùng cho model: Asus A42-K52/A32-K52 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT Dell 1340

  Pin MTXT Dell 1340

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: Dell - Dùng cho model: Dell 1340 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT Acer 5741/ 4741/ 5750

  Pin MTXT Acer 5741/ 4741/ 5750

  550.000 VNĐ
  - Dòng máy: Acer - Dùng cho model: Acer 5741/ 4741/ 5750 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  550.000 VNĐ

 • Pin MTXT Acer D525/ D725/ 5740G/ 4736Z

  Pin MTXT Acer D525/ D725/ 5740G/ 4736Z

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: Acer - Dùng cho model: Acer D525/ D725/ 5740G/ 4736Z Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT HP 4420/ 4320/ 4520

  Pin MTXT HP 4420/ 4320/ 4520

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: HP - Dùng cho model: HP 4420/ 4320/ 4520 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT Sony VGP-BPSC24

  Pin MTXT Sony VGP-BPSC24

  1.490.000 VNĐ
  - Dòng máy: Sony - Dùng cho model: Sony VGP-BPSC24 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  1.490.000 VNĐ

 • Pin MTXT Dell 13R/14R/15R/17R

  Pin MTXT Dell 13R/14R/15R/17R

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: Dell - Dùng cho model: Dell 13R/14R/15R/17R Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT Sony VGP-BPS9

  Pin MTXT Sony VGP-BPS9

  990.000 VNĐ
  - Dòng máy: Sony - Dùng cho model: Sony VGP-BPS9 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  990.000 VNĐ

 • Pin MTXT Dell 3421/3521/3537

  Pin MTXT Dell 3421/3521/3537

  790.000 VNĐ
  - Dòng máy: Dell - Dùng cho model: Dell 3421/3521/3537 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  790.000 VNĐ

 • Pin MTXT Sony VGP-BPS2

  Pin MTXT Sony VGP-BPS2

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: Sony - Dùng cho model: Sony VGP-BPS2 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT Sony BPS8

  Pin MTXT Sony BPS8

  890.000 VNĐ
  PIN SONY BPS8 6 cell dùng cho dòng máy SONY FZ. Hàng chính hãng, chất lượng cao.

  Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  890.000 VNĐ

 • Pin MTXT Sony VGP-BPS35

  Pin MTXT Sony VGP-BPS35

  890.000 VNĐ
  - Dòng máy: Sony - Dùng cho model: Sony VGP-BPS35 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  890.000 VNĐ

 • Pin MTXT Sony VGP-BPS13

  Pin MTXT Sony VGP-BPS13

  1.090.000 VNĐ
  - Dòng máy: Sony - Dùng cho model: Sony VGP-BPS13 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  1.090.000 VNĐ

 • Pin MTXT Lenovo Y450/ Y550

  Pin MTXT Lenovo Y450/ Y550

  550.000 VNĐ
  - Dòng máy: Lenovo - Dùng cho model: Lenovo Y450/ Y550 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  550.000 VNĐ

 • Pin MTXT Sony VGP-BPSC26

  Pin MTXT Sony VGP-BPSC26

  860.000 VNĐ
  - Dòng máy: Sony - Dùng cho model: Sony VGP-BPSC26 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  860.000 VNĐ

 • Pin MTXT Lenovo X60

  Pin MTXT Lenovo X60

  1.290.000 VNĐ
  - Dòng máy: Lenovo - Dùng cho model: Lenovo X60 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  1.290.000 VNĐ

 • Pin MTXT Sony VGP-BPS21A/E

  Pin MTXT Sony VGP-BPS21A/E

  1.190.000 VNĐ
  - Dòng máy: Sony - Dùng cho model: Sony VGP-BPS21A/E Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  1.190.000 VNĐ

 • Pin MTXT Sony VGP-BPS22/EB32EG

  Pin MTXT Sony VGP-BPS22/EB32EG

  990.000 VNĐ
  - Dòng máy: Sony - Dùng cho model: Sony VGP-BPS22/VPC EB32EG Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  990.000 VNĐ

 • Pin MTXT HP 6930P

  Pin MTXT HP 6930P

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: HP - Dùng cho model: HP 6930P Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT HP 6520S/ 6530S/ CQ510

  Pin MTXT HP 6520S/ 6530S/ CQ510

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: HP - Dùng cho model: HP 6520S/ 6530S/ CQ510 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT HP DV3

  Pin MTXT HP DV3

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: HP - Dùng cho model: HP DV3 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT Lenovo T60/T61/T62/T63/T400

  Pin MTXT Lenovo T60/T61/T62/T63/T400

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: Lenovo - Dùng cho model: Lenovo T60/T61/T62/T63/T400 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT Lenovo G400S/ G410S/ G4070/G5070

  Pin MTXT Lenovo G400S/ G410S/ G4070/G5070

  890.000 VNĐ
  - Dòng máy: Lenovo - Dùng cho model: Lenovo G400S/ G410S/ G4070/G5070 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  890.000 VNĐ

 • Pin MTXT Lenovo E430

  Pin MTXT Lenovo E430

  890.000 VNĐ
  - Dòng máy: Lenovo - Dùng cho model: Lenovo E430 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  890.000 VNĐ

 • Pin MTXT Lenovo G480

  Pin MTXT Lenovo G480

  790.000 VNĐ
  - Dòng máy: Lenovo - Dùng cho model: Lenovo G480 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  790.000 VNĐ

 • Pin MTXT HP CQ42/ G42

  Pin MTXT HP CQ42/ G42

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: HP - Dùng cho model: HP CQ42/ G42 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT HP DV4/CQ45/DV5/DV6

  Pin MTXT HP DV4/CQ45/DV5/DV6

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: HP - Dùng cho model: HP DV4/CQ45/DV5/DV6 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT Lenovo G460/Z460/ G470

  Pin MTXT Lenovo G460/Z460/ G470

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: Lenovo - Dùng cho model: Lenovo G460/Z460/G470 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT HP 4410S/4411S/4412S/4415S

  Pin MTXT HP 4410S/4411S/4412S/4415S

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: HP - Dùng cho model: HP 4410S/4411S/4412S/4415S Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT Lenovo T410/SL410/T520

  Pin MTXT Lenovo T410/SL410/T520

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: Lenovo - Dùng cho model: Lenovo T410/SL410/T520 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT Lenovo G430

  Pin MTXT Lenovo G430

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: Lenovo - Dùng cho model: Lenovo G430 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT HP Pavilion DV4/ CQ40/ CQ45/ CQ50/ CQ60/ DV5/ DV6/ G60/ G60T

  Pin MTXT HP Pavilion DV4/ CQ40/ CQ45/ CQ50/ CQ60/ DV5/ DV6/ G60/ G60T

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: HP - Dùng cho model: HP Pavilion DV4/ CQ40/ CQ45/ CQ50/ CQ60/ DV5/ DV6/ G60/ G60T Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

 • Pin MTXT Dell 1535/1536/1537/1555/1558

  Pin MTXT Dell 1535/1536/1537/1555/1558

  700.000 VNĐ
  - Dòng máy: Dell - Dùng cho model: Dell 1535/1536/1537/1555/1558 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  700.000 VNĐ

 • Pin MTXT Dell 1464/1564

  Pin MTXT Dell 1464/1564

  690.000 VNĐ
  - Dòng máy: Dell - Dùng cho model: Dell 1464/1564 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  690.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1291)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo