Chính hãng - Bàn phím Laptop - Giá tốt

Giá sốc - Bàn phím Laptop - Giá rẻ

Khuyến mãi - Bàn phím Laptop - Bảo hành chính hãng

 • Bàn phím MTXT Sony SVE14

  Bàn phím MTXT Sony SVE14

  390.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Sony SVE14 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Dell 15R/5520/5110/3521

  Bàn phím MTXT Dell 15R/5520/5110/3521

  390.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Dell 15R/5520/5110/3521 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Asus A52/K52/K53/K54/X52

  Bàn phím MTXT Asus A52/K52/K53/K54/X52

  390.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Asus A52/K52/K53/K54/X52 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Lenovo Y450

  Bàn phím MTXT Lenovo Y450

  390.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Lenovo Y450 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Asus K45

  Bàn phím MTXT Asus K45

  490.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Asus K45 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  490.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Dell Vostro 1014/A840

  Bàn phím MTXT Dell Vostro 1014/A840

  400.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Dell Vostro 1014/A840 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  400.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Sony SVT13

  Bàn phím MTXT Sony SVT13

  790.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Sony SVT13 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  790.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Lenovo T410/T510

  Bàn phím MTXT Lenovo T410/T510

  970.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Lenovo T410/T510 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  970.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Dell V3400/V3300/V3500

  Bàn phím MTXT Dell V3400/V3300/V3500

  590.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Dell V3400/V3300/V3500 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  590.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT HP 4430S/4330S

  Bàn phím MTXT HP 4430S/4330S

  390.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: HP 4430S/4330S Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT HP 4540/4530

  Bàn phím MTXT HP 4540/4530

  490.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: HP 4540/4530 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  490.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT HP CQ42/G42

  Bàn phím MTXT HP CQ42/G42

  329.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: HP CQ42/G42 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  329.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT HP 4440/4441/4441S

  Bàn phím MTXT HP 4440/4441/4441S

  500.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: HP 4440/4441/4441S Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  500.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT HP CQ43

  Bàn phím MTXT HP CQ43

  390.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: HP CQ43 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT HP DV3-2000

  Bàn phím MTXT HP DV3-2000

  390.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: HP DV3-2000 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT HP DM4/DV5

  Bàn phím MTXT HP DM4/DV5

  329.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: HP DM4/DV5 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  329.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT HP DV4

  Bàn phím MTXT HP DV4

  390.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: HP DV4 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT HP DV6000/DV6500

  Bàn phím MTXT HP DV6000/DV6500

  429.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: HP DV6000/DV6500 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  429.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Dell E6400/E6500/E5500/E5400

  Bàn phím MTXT Dell E6400/E6500/E5500/E5400

  499.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Dell E6400/E6500/E5500/E5400 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  499.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Dell 7537

  Bàn phím MTXT Dell 7537

  990.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Dell 7537 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  990.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Dell N4110/N4120/N4040/N4050

  Bàn phím MTXT Dell N4110/N4120/N4040/N4050

  399.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Dell N4110/N4120/N4040/N4050 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  399.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Dell 3421/3451

  Bàn phím MTXT Dell 3421/3451

  390.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Dell 3421/3451 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Dell V13

  Bàn phím MTXT Dell V13

  429.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Dell V13 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  429.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT HP CQ40,CQ45

  Bàn phím MTXT HP CQ40,CQ45

  329.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: HP CQ40,CQ45 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  329.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Toshiba C800/C840

  Bàn phím MTXT Toshiba C800/C840

  390.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Toshiba C800/C840 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Dell 14R/N4010

  Bàn phím MTXT Dell 14R/N4010

  399.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Dell 14R/N4010 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  399.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Lenovo B450/B460

  Bàn phím MTXT Lenovo B450/B460

  429.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Lenovo B450/B460 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  429.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Lenovo Y410/Y510/G400/G410/G230/G430/G530

  Bàn phím MTXT Lenovo Y410/Y510/G400/G410/G230/G430/G530

  390.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Lenovo Y410/Y510/G400/G410/G230/G430/G530 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Asus K46

  Bàn phím MTXT Asus K46

  450.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Asus K46 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  450.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Toshiba C640/L640

  Bàn phím MTXT Toshiba C640/L640

  390.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Toshiba C640/L640 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Lenovo G480/ G485

  Bàn phím MTXT Lenovo G480/ G485

  350.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Lenovo G480/ G485 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  350.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Samsung NP300/NP305

  Bàn phím MTXT Samsung NP300/NP305

  429.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Samsung NP300/NP305 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  429.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Asus K53/X55

  Bàn phím MTXT Asus K53/X55

  390.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Asus K53/X55 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Lenovo G4030/ G4045/ G4070/ G4075/ G4080

  Bàn phím MTXT Lenovo G4030/ G4045/ G4070/ G4075/ G4080

  390.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Lenovo G4030/ G4045/ G4070/ G4075/ G4080 Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  390.000 VNĐ

 • Bàn phím MTXT Asus X202E

  Bàn phím MTXT Asus X202E

  399.000 VNĐ
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT - Dùng cho dòng máy: Asus X202E Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  399.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1203)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo