Chính hãng - Bàn phím Laptop - Giá tốt

Giá sốc - Bàn phím Laptop - Giá rẻ

Khuyến mãi - Bàn phím Laptop - Bảo hành chính hãng

 • Bàn phím dành cho laptop Asus A52/K52/K53/K54/X52

  Bàn phím dành cho laptop Asus A52/K52/K53/K54/X52

  Giá bán: 390.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Asus A52/K52/K53/K54/X52
  Giá bán: 390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Asus A52/K52/K53/K54/X52
 • Bàn phím dành cho laptop Dell 3421/3451/5437

  Bàn phím dành cho laptop Dell 3421/3451/5437

  Giá bán: 490.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Dell 3421/3451/5437
  Giá bán: 490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Dell 3421/3451
 • Bàn phím dành cho laptop Toshiba C640/L640

  Bàn phím dành cho laptop Toshiba C640/L640

  Giá bán: 490.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Toshiba C640/L640
  Giá bán: 490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Toshiba C640/L640
 • Bàn phím dành cho laptop HP CQ43/H430/G4/G6/630

  Bàn phím dành cho laptop HP CQ43/H430/G4/G6/630

  Giá bán: 390.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop HP CQ43/H430/G4/G6/630
  Giá bán: 390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: HP CQ43
 • Bàn phím dành cho laptop Lenovo T410/T510

  Bàn phím dành cho laptop Lenovo T410/T510

  Giá bán: 1.290.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Lenovo T410/T510
  Giá bán: 1.290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Lenovo T410/T510
 • Bàn phím dành cho laptop Asus K55/X550

  Bàn phím dành cho laptop Asus K55/X550

  Giá bán: 429.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Asus K55/X550
  Giá bán: 429.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím laptop
  - Dùng cho dòng máy: Asus K55
 • Bàn phím dành cho laptop Sony SVE14 (White)

  Bàn phím dành cho laptop Sony SVE14 (White)

  Giá bán: 429.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Sony SVE14 (White)
  Giá bán: 429.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Sony SVE14
 • Bàn phím dành cho laptop Lenovo Y450

  Bàn phím dành cho laptop Lenovo Y450

  Giá bán: 390.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Lenovo Y450
  Giá bán: 390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Lenovo Y450
 • Bàn phím dành cho laptop Asus K45/X450 Zin

  Bàn phím dành cho laptop Asus K45/X450 Zin

  Giá bán: 429.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Asus K45/X450 Zin
  Giá bán: 429.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Asus K45
 • Bàn phím dành cho laptop Sony SVT13

  Bàn phím dành cho laptop Sony SVT13

  Giá bán: 790.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Sony SVT13
  Giá bán: 790.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Sony SVT13
 • Bàn phím dành cho laptop Dell Vostro 1014/A840

  Bàn phím dành cho laptop Dell Vostro 1014/A840

  Giá bán: 490.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Dell Vostro 1014/A840
  Giá bán: 490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Dell Vostro 1014/A840
 • Bàn phím dành cho laptop Dell 15R/5520/5110

  Bàn phím dành cho laptop Dell 15R/5520/5110

  Giá bán: 390.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Dell 15R/5520/5110
  Giá bán: 390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Dell 15R/5520/5110/3521
 • Bàn phím MTXT Apple 13.3 inch

  Bàn phím MTXT Apple 13.3 inch

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Bàn phím MTXT Apple 13.3 inch
  Giá bán: 900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Apple 13.3 inch
 • Bàn phím dành cho laptop HP 4730

  Bàn phím dành cho laptop HP 4730

  Giá bán: 499.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop HP 4730
  Giá bán: 499.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: HP 4730
 • Bàn phím dành cho laptop Sony SVE11

  Bàn phím dành cho laptop Sony SVE11

  Giá bán: 499.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Sony SVE11
  Giá bán: 499.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Sony SVE11
 • Bàn phím dành cho laptop Dell 14Z/5323/5324/5423

  Bàn phím dành cho laptop Dell 14Z/5323/5324/5423

  Giá bán: 390.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Dell 14Z/5323/5324/5423
  Giá bán: 390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Dell 14Z/5323/5324
 • Bàn phím dành cho laptop HP 6930

  Bàn phím dành cho laptop HP 6930

  Giá bán: 499.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop HP 6930
  Giá bán: 499.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: HP 6930
 • Bàn phím dành cho laptop Lenovo G470/V470C

  Bàn phím dành cho laptop Lenovo G470/V470C

  Giá bán: 390.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Lenovo G470/V470C
  Giá bán: 390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Lenovo G470
 • Bàn phím dành cho laptop HP DV3-2000

  Bàn phím dành cho laptop HP DV3-2000

  Giá bán: 390.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop HP DV3-2000
  Giá bán: 390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: HP DV3-2000
 • Bàn phím dành cho laptop Acer One A150/D255

  Bàn phím dành cho laptop Acer One A150/D255

  Giá bán: 500.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Acer One A150/D255
  Giá bán: 500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Acer One A150
 • Bàn phím dành cho laptop Asus EEE 1201HA

  Bàn phím dành cho laptop Asus EEE 1201HA

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Bàn phím dành cho laptop Asus EEE 1201HA
  Giá bán: 429.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Asus EEE 1201HA
 • Bàn phím dành cho laptop Samsung NP300/NP305

  Bàn phím dành cho laptop Samsung NP300/NP305

  Giá bán: 429.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Samsung NP300/NP305
  Giá bán: 429.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Samsung NP300/NP305
 • Bàn phím dành cho laptop Lenovo G480/G485/G490/B490

  Bàn phím dành cho laptop Lenovo G480/G485/G490/B490

  Giá bán: 429.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Lenovo G480/G485/G490/B490
  Giá bán: 429.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Lenovo G480/ G485
 • Bàn phím dành cho laptop Sony SVT11

  Bàn phím dành cho laptop Sony SVT11

  Giá bán: 1.690.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Sony SVT11
  Giá bán: 1.690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Sony SVT11
 • Bàn phím dành cho laptop Asus K40/X8

  Bàn phím dành cho laptop Asus K40/X8

  Giá bán: 429.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Asus K40/X8
  Giá bán: 429.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Asus K40/X8
 • Bàn phím dành cho laptop Dell 1400/ 1500/ 1525/ 1545/1510

  Bàn phím dành cho laptop Dell 1400/ 1500/ 1525/ 1545/1510

  Giá bán: 490.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Dell 1400/ 1500/ 1525/ 1545/1510
  Giá bán: 490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Dell 1400/ 1500/ 1525/ 1545/1330
 • Bàn phím dành cho laptop Samsung R522/R520

  Bàn phím dành cho laptop Samsung R522/R520

  Giá bán: 529.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Samsung R522/R520
  Giá bán: 529.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Samsung R522/R520
 • Bàn phím dành cho laptop Lenovo Z450/Z460

  Bàn phím dành cho laptop Lenovo Z450/Z460

  Giá bán: 429.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Lenovo Z450/Z460
  Giá bán: 429.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Lenovo Z450/Z460
 • Bàn phím dành cho laptop HP ProBook

  Bàn phím dành cho laptop HP ProBook

  Giá bán: 500.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop HP ProBook
  Giá bán: 500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Bàn phím MTXT HP ProBook (4430/4230/4310/4410/4420/4515/4520/4530/4715/4720/4725/8530)
 • Bàn phím dành cho MTXT Samsung NC108/NC10/N150/N148/N128/NB30/NB20

  Bàn phím dành cho MTXT Samsung NC108/NC10/N150/N148/N128/NB30/NB20

  Giá bán: 429.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho MTXT Samsung NC108/NC10/N150/N148/N128/NB30/NB20
  Giá bán: 429.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Samsung NC108/NC10/N150/N148/N128/NB30/NB20
 • Bàn phím dành cho laptop Sony SVE15

  Bàn phím dành cho laptop Sony SVE15

  Giá bán: 490.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Sony SVE15
  Giá bán: 490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Sony SVE15
 • Bàn phím dành cho laptop Sony EB

  Bàn phím dành cho laptop Sony EB

  Giá bán: 450.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Sony EB
  Giá bán: 450.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Sony EB
 • Bàn phím dành cho laptop Sony SVF15

  Bàn phím dành cho laptop Sony SVF15

  Giá bán: 490.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Sony SVF15
  Giá bán: 490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Sony SVF15
 • Bàn phím dành cho laptop Sony PCG

  Bàn phím dành cho laptop Sony PCG

  Giá bán: 490.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Sony PCG
  Giá bán: 490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Sony PCG
 • Bàn phím dành cho laptop Dell 14R/N4110/N4050/502X/5520

  Bàn phím dành cho laptop Dell 14R/N4110/N4050/502X/5520

  Giá bán: 429.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Bàn phím dành cho laptop Dell 14R/N4110/N4050/502X/5520
  Giá bán: 429.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Hãng sản xuất: Bàn phím MTXT
  - Dùng cho dòng máy: Dell 14R/N4110/N4050
Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 4, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 5,134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 134 THÁI HÀ Địa chỉ: 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 160 phạm văn đồng Địa chỉ: 160 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38561616
Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Tầng 5, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 0973227711
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

[x]

banner popup quảng cáo