Chính hãng - Ổ đĩa cứng laptop - Giá tốt

Giá sốc - Ổ đĩa cứng laptop - Giá rẻ

Khuyến mãi - Ổ đĩa cứng laptop - Bảo hành chính hãng

 • Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 500Gb 7200rpm SATA3

  Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 500Gb 7200rpm SATA3

  1.160.000 VNĐ NEW
  - Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.160.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 500Gb 5400rpm SATA3

  Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 500Gb 5400rpm SATA3

  1.030.000 VNĐ -14% 1.190.000 VNĐ NEW
  - Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.030.000 VNĐ 1.190.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 1Tb 7200rpm SATA3

  Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 1Tb 7200rpm SATA3

  1.550.000 VNĐ -12% 1.750.000 VNĐ NEW
  - Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.550.000 VNĐ 1.750.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 1Tb 5400rpm SATA3

  Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 1Tb 5400rpm SATA3

  1.410.000 VNĐ -17% 1.690.000 VNĐ NEW
  - Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.410.000 VNĐ 1.690.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Western Digital 500Gb SATA2

  Ổ cứng MTXT Western Digital 500Gb SATA2

  1.090.000 VNĐ
  - Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 8Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA2 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.090.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Seagate Firecuda 2Tb 5400rpm SATA3

  Ổ cứng MTXT Seagate Firecuda 2Tb 5400rpm SATA3

  2.890.000 VNĐ
  Ổ cứng MTXT Seagate Firecuda 2Tb 5400rpm SATA3 Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  2.890.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Seagate 320Gb SATA2

  Ổ cứng MTXT Seagate 320Gb SATA2

  1.089.000 VNĐ
  - Dung lượng: 320Gb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: - Chuẩn giao tiếp: SATA2 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.089.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Western Digital Western Black 500Gb SATA3

  Ổ cứng MTXT Western Digital Western Black 500Gb SATA3

  1.690.000 VNĐ
  - Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 16Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.690.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Seagate 500Gb 5400rpm SATA2

  Ổ cứng MTXT Seagate 500Gb 5400rpm SATA2

  1.090.000 VNĐ
  - Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: - Chuẩn giao tiếp: SATA2 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.090.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Western Digital Western Scorpio Blue 1Tb SATA3

  Ổ cứng MTXT Western Digital Western Scorpio Blue 1Tb SATA3

  1.490.000 VNĐ NEW
  - Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 8Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.490.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Seagate 500Gb 7200rpm SATA3

  Ổ cứng MTXT Seagate 500Gb 7200rpm SATA3

  1.290.000 VNĐ NEW
  - Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.290.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Seagate 1Tb 5400rpm SATA3

  Ổ cứng MTXT Seagate 1Tb 5400rpm SATA3

  1.490.000 VNĐ
  - Dung lượng: 1Tb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.490.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 320Gb SATA2

  Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 320Gb SATA2

  1.089.000 VNĐ
  - Dung lượng: 320Gb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: - Chuẩn giao tiếp: SATA2 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.089.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Toshiba 320Gb SATA

  Ổ cứng MTXT Toshiba 320Gb SATA

  Liên hệ
  - Dung lượng: 320Gb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: - Chuẩn giao tiếp: SATA - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  Liên hệ

 • Ổ cứng MTXT Western Digital Western Black 750Gb SATA3

  Ổ cứng MTXT Western Digital Western Black 750Gb SATA3

  1.690.000 VNĐ
  - Dung lượng: 750Gb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: 16Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.690.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Samsung 320Gb SATA2

  Ổ cứng MTXT Samsung 320Gb SATA2

  1.390.000 VNĐ
  - Dung lượng: 320Gb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: - Chuẩn giao tiếp: SATA2 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  1.390.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 750Gb SATA3

  Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 750Gb SATA3

  1.650.000 VNĐ
  - Dung lượng: 750Gb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.650.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Western Digital Western Scorpio Blue 320Gb SATA3

  Ổ cứng MTXT Western Digital Western Scorpio Blue 320Gb SATA3

  1.200.000 VNĐ
  - Dung lượng: 320Gb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 8Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.200.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Western Digital Western Scorpio Blue 500Gb SATA3

  Ổ cứng MTXT Western Digital Western Scorpio Blue 500Gb SATA3

  1.350.000 VNĐ NEW
  - Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: 8Mb - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.350.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 320Gb SATA2

  Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 320Gb SATA2

  1.390.000 VNĐ
  - Dung lượng: 320Gb - Tốc độ quay: 7200rpm - Bộ nhớ Cache: - Chuẩn giao tiếp: SATA2 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.390.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Toshiba 320Gb SATA2

  Ổ cứng MTXT Toshiba 320Gb SATA2

  1.190.000 VNĐ
  - Dung lượng: 320Gb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: - Chuẩn giao tiếp: SATA2 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.190.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 750Gb SATA3

  Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 750Gb SATA3

  1.650.000 VNĐ
  - Dung lượng: 750Gb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: - Chuẩn giao tiếp: SATA3 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.650.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Western Blue 500Gb SATA3 8Mb (Khay)

  Ổ cứng MTXT Western Blue 500Gb SATA3 8Mb (Khay)

  1.390.000 VNĐ
  Western Blue 500Gb SATA3 8Mb (Khay) - BH tại hãng Xem ngay Bảo hành: 24 tháng tại Phúc Anh

  1.390.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Toshiba 500Gb 5400rpm SATA2

  Ổ cứng MTXT Toshiba 500Gb 5400rpm SATA2

  1.110.000 VNĐ NEW
  Toshiba 500Gb 5400rpm SATA2 cho MTXT Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.110.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 500Gb 5400rpm SATA2 2.5Inch (Khay)

  Ổ cứng MTXT Hitachi (HGST) 500Gb 5400rpm SATA2 2.5Inch (Khay)

  1.090.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.090.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Seagate 500Gb SATA2

  Ổ cứng MTXT Seagate 500Gb SATA2

  1.200.000 VNĐ
  - Dung lượng: 500Gb - Tốc độ quay: 5400rpm - Bộ nhớ Cache: - Chuẩn giao tiếp: SATA2 - Kích thước: 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.200.000 VNĐ

 • Ổ cứng MTXT Toshiba 500Gb + 8Gb SSD 5400rpm SATA3

  Ổ cứng MTXT Toshiba 500Gb + 8Gb SSD 5400rpm SATA3

  1.150.000 VNĐ NEW
  Ổ cứng MTXT Toshiba Hybrid SSHD 500Gb +8Gb SSD 5400rpm SATA3 2.5Inch Xem ngay Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh

  1.150.000 VNĐ

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 0339 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383 (ext 1201,1202,1291)
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

Facebook chat - Hỗ trợ tư vấn
[x]

banner popup quảng cáo