Chính hãng - TB lưu trữ & Kỹ thuật số - Giá tốt

Giá sốc - TB lưu trữ & Kỹ thuật số - Giá rẻ

Khuyến mãi - TB lưu trữ & Kỹ thuật số - Bảo hành chính hãng

 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 1Tb USB3.0 Bạc (Vỏ bằng kim loại)

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 1Tb USB3.0 Bạc (Vỏ bằng kim loại)

  Giá bán: 2.150.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 1Tb USB3.0 Bạc (Vỏ bằng kim loại)
  Giá bán: 2.150.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 1Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New- Blue

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New- Blue

  Giá bán: 1.390.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New- Blue
  Giá bán: 1.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 500Gb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 2Tb USB3.0 Xanh (Vỏ bằng kim loại)

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 2Tb USB3.0 Xanh (Vỏ bằng kim loại)

  Giá bán: 3.490.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 2Tb USB3.0 Xanh (Vỏ bằng kim loại)
  Giá bán: 3.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 2Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New-Đỏ mận

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New-Đỏ mận

  Giá bán: 1.490.000 ₫ Giá khuyến mãi: 1.450.000 ₫ -3% ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New-Đỏ mận
  Giá khuyến mãi: 1.450.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 500Gb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 2Tb USB3.0 Vàng (Vỏ bằng kim loại)

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 2Tb USB3.0 Vàng (Vỏ bằng kim loại)

  Giá bán: 3.790.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 2Tb USB3.0 Vàng (Vỏ bằng kim loại)
  Giá bán: 3.790.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 2Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New- White

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New- White

  Giá bán: 1.490.000 ₫ Giá khuyến mãi: 1.450.000 ₫ -3% ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New- White
  Giá khuyến mãi: 1.450.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 500Gb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Đen

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Đen

  Giá bán: 4.390.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Đen
  Giá bán: 4.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 3Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Đen

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Đen

  Giá bán: 3.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Đen
  Giá bán: 3.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 2Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Đỏ mận

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Đỏ mận

  Giá bán: 4.390.000 ₫ ✆ Hết hàng NEW
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Đỏ mận
  Giá bán: 4.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 3Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Đỏ

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Đỏ

  Giá bán: 3.590.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Đỏ
  Giá bán: 3.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 2Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Xanh

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Xanh

  Giá bán: 3.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Xanh
  Giá bán: 3.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 2Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Xanh

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Xanh

  Giá bán: 4.390.000 ₫ ✆ Hết hàng NEW
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Xanh
  Giá bán: 4.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 3Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Đỏ

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Đỏ

  Giá bán: 4.390.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Đỏ
  Giá bán: 4.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 3Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Đỏ

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Đỏ

  Giá bán: 3.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Đỏ
  Giá bán: 3.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 2Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Trắng

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Trắng

  Giá bán: 4.390.000 ₫ ✆ Hết hàng NEW
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Trắng
  Giá bán: 4.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 3Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 3Tb USB3.0 Xanh

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 3Tb USB3.0 Xanh

  Giá bán: 4.390.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 3Tb USB3.0 Xanh
  Giá bán: 4.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 3Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Titanium

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Titanium

  Giá bán: 3.990.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Titanium
  Giá bán: 3.990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 2Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 3Tb USB3.0 Vàng

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 3Tb USB3.0 Vàng

  Giá bán: 4.390.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 3Tb USB3.0 Vàng
  Giá bán: 4.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 3Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital My Book 2Tb USB3.0

  Ổ cứng di động Western Digital My Book 2Tb USB3.0

  Giá bán: 2.490.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital My Book 2Tb USB3.0
  Giá bán: 2.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 2Tb
  - Tốc độ quay: N/A
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 3.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 3Tb USB3.0 Bạc

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 3Tb USB3.0 Bạc

  Giá bán: 4.390.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 3Tb USB3.0 Bạc
  Giá bán: 4.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 3Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital My Book 3Tb USB3.0

  Ổ cứng di động Western Digital My Book 3Tb USB3.0

  Giá bán: 3.490.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital My Book 3Tb USB3.0
  Giá bán: 3.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 3Tb
  - Tốc độ quay: N/A
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 3.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Black

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Black

  Giá bán: 4.690.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Black
  Giá bán: 4.690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 4Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital My Book 4Tb USB3.0

  Ổ cứng di động Western Digital My Book 4Tb USB3.0

  Giá bán: 4.490.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital My Book 4Tb USB3.0
  Giá bán: 4.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 4Tb
  - Tốc độ quay: N/A
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 3.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Blue

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Blue

  Giá bán: 4.690.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Blue
  Giá bán: 4.690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 4Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Titatium

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Titatium

  Giá bán: 1.750.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Titatium
  Giá bán: 1.750.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 500Gb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Black

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Black

  Giá bán: 3.590.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Black
  Giá bán: 3.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 2Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Đỏ mận

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Đỏ mận

  Giá bán: 4.690.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Đỏ mận
  Giá bán: 4.690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 4Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital My Book 6Tb USB3.0

  Ổ cứng di động Western Digital My Book 6Tb USB3.0

  Giá bán: 7.300.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital My Book 6Tb USB3.0
  Giá bán: 7.300.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 6Tb
  - Tốc độ quay: N/A
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 3.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Blue

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Blue

  Giá bán: 3.590.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Blue
  Giá bán: 3.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 2Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Đỏ

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Đỏ

  Giá bán: 4.690.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Đỏ
  Giá bán: 4.690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 4Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Đen

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Đen

  Giá bán: 1.750.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Đen
  Giá bán: 1.750.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 500Gb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Titanium

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Titanium

  Giá bán: 3.690.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Titanium
  Giá bán: 3.690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 2Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Đỏ mận

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Đỏ mận

  Giá bán: 3.590.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Đỏ mận
  Giá bán: 3.590.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 2Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 White

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 White

  Giá bán: 4.690.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 White
  Giá bán: 4.690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 4Tb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
 • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Xanh

  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Xanh

  Giá bán: 1.750.000 ₫ ✆ Hết hàng
  Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Xanh
  Giá bán: 1.750.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dung lượng: 500Gb
  - Tốc độ quay: 5400rpm
  - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
  - Kích thước: 2.5Inch
Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 160 phạm văn đồng Địa chỉ: 160 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38561616
Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 0973227711
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

[x]

banner popup quảng cáo