Chính hãng - TB lưu trữ & Kỹ thuật số - Giá tốt

Giá sốc - TB lưu trữ & Kỹ thuật số - Giá rẻ

Khuyến mãi - TB lưu trữ & Kỹ thuật số - Bảo hành chính hãng

  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra  2Tb USB3.0 Titanium

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Titanium

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Titanium
    Giá bán: 3.990.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 2Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 3Tb USB3.0 Vàng

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 3Tb USB3.0 Vàng

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 3Tb USB3.0 Vàng
    Giá bán: 4.390.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 3Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital My Book 2Tb USB3.0

    Ổ cứng di động Western Digital My Book 2Tb USB3.0

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital My Book 2Tb USB3.0
    Giá bán: 2.490.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 2Tb
    - Tốc độ quay: N/A
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 3.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 3Tb USB3.0 Bạc

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 3Tb USB3.0 Bạc

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 3Tb USB3.0 Bạc
    Giá bán: 4.390.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 3Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital My Book 3Tb USB3.0

    Ổ cứng di động Western Digital My Book 3Tb USB3.0

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital My Book 3Tb USB3.0
    Giá bán: 3.490.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 3Tb
    - Tốc độ quay: N/A
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 3.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Black

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Black

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Black
    Giá bán: 4.690.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 4Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital My Book 4Tb USB3.0

    Ổ cứng di động Western Digital My Book 4Tb USB3.0

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital My Book 4Tb USB3.0
    Giá bán: 4.490.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 4Tb
    - Tốc độ quay: N/A
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 3.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Blue

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Blue

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Blue
    Giá bán: 4.690.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 4Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Titatium

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Titatium

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Titatium
    Giá bán: 1.750.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 500Gb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Black

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Black

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Black
    Giá bán: 3.590.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 2Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Đỏ mận

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Đỏ mận

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Đỏ mận
    Giá bán: 4.690.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 4Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital My Book 6Tb USB3.0

    Ổ cứng di động Western Digital My Book 6Tb USB3.0

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital My Book 6Tb USB3.0
    Giá bán: 7.300.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 6Tb
    - Tốc độ quay: N/A
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 3.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Blue

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Blue

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Blue
    Giá bán: 3.590.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 2Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Đỏ

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Đỏ

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 Đỏ
    Giá bán: 4.690.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 4Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Đen

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Đen

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Đen
    Giá bán: 1.750.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 500Gb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Titanium

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Titanium

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Titanium
    Giá bán: 3.690.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 2Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Đỏ mận

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Đỏ mận

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Đỏ mận
    Giá bán: 3.590.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 2Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 White

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 White

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 4Tb USB3.0 White
    Giá bán: 4.690.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 4Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Xanh

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Xanh

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Xanh
    Giá bán: 1.750.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 500Gb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 1Tb USB3.0 Xanh (Vỏ bằng kim loại)

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 1Tb USB3.0 Xanh (Vỏ bằng kim loại)

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 1Tb USB3.0 Xanh (Vỏ bằng kim loại)
    Giá bán: 2.150.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 1Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- White

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- White

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- White
    Giá bán: 3.590.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 2Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Đỏ

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Đỏ

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 Đỏ
    Giá bán: 1.750.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 500Gb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 1Tb USB3.0 Vàng (Vỏ bằng kim loại)

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 1Tb USB3.0 Vàng (Vỏ bằng kim loại)

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 1Tb USB3.0 Vàng (Vỏ bằng kim loại)
    Giá bán: 2.150.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 1Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New- Black

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New- Black

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New- Black
    Giá khuyến mãi: 1.450.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 500Gb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 1Tb USB3.0 Bạc (Vỏ bằng kim loại)

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 1Tb USB3.0 Bạc (Vỏ bằng kim loại)

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 1Tb USB3.0 Bạc (Vỏ bằng kim loại)
    Giá bán: 2.150.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 1Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New- Blue

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New- Blue

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New- Blue
    Giá bán: 1.390.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 500Gb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 2Tb USB3.0 Xanh (Vỏ bằng kim loại)

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 2Tb USB3.0 Xanh (Vỏ bằng kim loại)

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 2Tb USB3.0 Xanh (Vỏ bằng kim loại)
    Giá bán: 3.490.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 2Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New-Đỏ mận

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New-Đỏ mận

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New-Đỏ mận
    Giá khuyến mãi: 1.450.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 500Gb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 2Tb USB3.0 Vàng (Vỏ bằng kim loại)

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 2Tb USB3.0 Vàng (Vỏ bằng kim loại)

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra Metal 2Tb USB3.0 Vàng (Vỏ bằng kim loại)
    Giá bán: 3.790.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 2Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New- White

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New- White

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 500Gb USB3.0 New- White
    Giá khuyến mãi: 1.450.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 500Gb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Đen

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Đen

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Đen
    Giá bán: 4.390.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 3Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra  2Tb USB3.0 Đen

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Đen

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Đen
    Giá bán: 3.990.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 2Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Đỏ mận

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Đỏ mận

    hết hàng ✆ Hết hàng Mới ra mắt
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 3Tb USB3.0 Đỏ mận
    Giá bán: 4.390.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 3Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Đỏ

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Đỏ

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 New- Đỏ
    Giá bán: 3.590.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 2Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
  • Ổ cứng di động Western Digital Ultra  2Tb USB3.0 Xanh

    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Xanh

    hết hàng ✆ Hết hàng
    Ổ cứng di động Western Digital Ultra 2Tb USB3.0 Xanh
    Giá bán: 3.990.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành: 36 tháng tại Phúc Anh
    Kho hàng: Hết hàng
    Mô tả tóm tắt:
    - Dung lượng: 2Tb
    - Tốc độ quay: 5400rpm
    - Chuẩn giao tiếp: USB3.0
    - Kích thước: 2.5Inch
Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 3, Số 152-154 Trần Duy Hưng,
Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
Fax: (024) 35737347
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 35737383
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 37545599
Fax: (024) 35737347
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 62925225
Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 4, Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
Fax: (024) 35773060
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 169 THÁI HÀ Địa chỉ: 169 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38571919
Fax: (024) 39365483
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 160 phạm văn đồng Địa chỉ: 160 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 38561616
Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 39689966
Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Số 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 0973227711
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]

Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

[x]

banner popup quảng cáo