Chính hãng - Laptop & Linh phụ kiện - Giá tốt

Giá sốc - Laptop & Linh phụ kiện - Giá rẻ

Khuyến mãi - Laptop & Linh phụ kiện - Bảo hành chính hãng

 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Dell

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Dell

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Dell
  Giá bán: 520.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: Dell
  - Điện áp ra: 18V-20V - 4.74A
  - Loại chân cắm:
 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Toshiba

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Toshiba

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Toshiba
  Giá bán: 400.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ sạc Acbel AD9014 - 65W cho MTXT Toshiba 18V-->20V-3.42A
  20V-3.42A Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  400.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Acer

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Acer

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Acer
  Giá bán: 400.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: Acer
  - Điện áp ra: 18V-20V - 3.42A
  - Loại chân cắm:
 • Sạc MTXT Acbel 19V-3.42A (65W) 9 đầu cắm đa năng

  Sạc MTXT Acbel 19V-3.42A (65W) 9 đầu cắm đa năng

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 19V-3.42A (65W) 9 đầu cắm đa năng
  Giá bán: 550.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: Đa năng
  - Điện áp ra: 19V - 3.42A
  - Loại chân cắm: Đa năng
 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Asus

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Asus

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Asus
  Giá bán: 400.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ sạc Acbel AD012 - 65W cho MTXT Asus 18V-->20V-3.42A loại mỏng
  20V-3.42A loại mỏng Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  400.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Dell

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Dell

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Dell
  Giá bán: 400.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: Dell
  - Điện áp ra: 18V-20V - 3.42A
  - Loại chân cắm:
 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Sony

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Sony

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Sony
  Giá bán: 400.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: Sony
  - Điện áp ra: 18V-20V - 3.42A
  - Loại chân cắm:
 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT HP

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT HP

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT HP
  Giá bán: 400.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: HP
  - Điện áp ra: 18V-20V - 3.42A
  - Loại chân cắm:
 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Lenovo

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Lenovo

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Lenovo
  Giá bán: 520.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: Lenovo
  - Điện áp ra: 18V-20V - 4.74A
  - Loại chân cắm:
 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Lenovo (Đầu kim)

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Lenovo (Đầu kim)

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Lenovo (Đầu kim)
  Giá bán: 400.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: Lenovo
  - Điện áp ra: 18V-20V - 3.42A
  - Loại chân cắm: Đầu kim
 • Sạc MTXT Acbel 19V-4.74A (90W) 9 đầu cắm đa năng

  Sạc MTXT Acbel 19V-4.74A (90W) 9 đầu cắm đa năng

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 19V-4.74A (90W) 9 đầu cắm đa năng
  Giá bán: 620.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: Đa năng
  - Điện áp ra: 19V - 4.74A
  - Loại chân cắm: Đa năng
 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Lenovo

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Lenovo

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Lenovo
  Giá bán: 369.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ sạc Acbel AD9014 - 65W cho MTXT IBM - Lenovo 18V-->20V-3.42A
  20V-3.42A Xem ngay Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh

  369.000 VNĐ

 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT HP (Đầu kim)

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT HP (Đầu kim)

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT HP (Đầu kim)
  Giá bán: 489.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: HP
  - Điện áp ra: 18V-20V - 4.74A
  - Loại chân cắm: Đầu kim
 • Sạc MTXT Acbel Slim 18V-20V-3.42A cho MTXT Toshiba (Chân nhỏ)

  Sạc MTXT Acbel Slim 18V-20V-3.42A cho MTXT Toshiba (Chân nhỏ)

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel Slim 18V-20V-3.42A cho MTXT Toshiba (Chân nhỏ)
  Giá bán: 480.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: Toshiba
  - Điện áp ra: 18V-20V - 3.42A
  - Loại chân cắm:Chân nhỏ
 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Samsung

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Samsung

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Samsung
  Giá bán: 520.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: Samsung
  - Điện áp ra: 18V-20V - 4.74A
  - Loại chân cắm:
 • Sạc MTXT Acbel Slim 18V-20V-3.42A cho MTXT Asus (Chân nhỏ)

  Sạc MTXT Acbel Slim 18V-20V-3.42A cho MTXT Asus (Chân nhỏ)

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel Slim 18V-20V-3.42A cho MTXT Asus (Chân nhỏ)
  Giá bán: 480.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: Asus
  - Điện áp ra: 18V-20V - 3.42A
  - Loại chân cắm:Chân nhỏ
 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Dell

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Dell

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Dell
  Giá bán: 520.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A/ 90W (dùng cho MTXT Dell)
 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT HP (Đầu kim)

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT HP (Đầu kim)

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT HP (Đầu kim)
  Giá bán: 400.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: HP
  - Điện áp ra: 18V-20V - 3.42A
  - Loại chân cắm: Đầu kim
 • Sạc MTXT Acbel Slim 18V-20V-3.42A cho MTXT Samsung

  Sạc MTXT Acbel Slim 18V-20V-3.42A cho MTXT Samsung

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel Slim 18V-20V-3.42A cho MTXT Samsung
  Giá bán: 480.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: Samsung
  - Điện áp ra: 18V-20V - 3.42A
  - Loại chân cắm:
 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Sony

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Sony

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-4.74A cho MTXT Sony
  Giá bán: 520.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: Sony
  - Điện áp ra: 18V-20V - 4.74A
  - Loại chân cắm:
 • Sạc (bộ thích ứng) dành cho Laptop Samsung 19V- 4.74A

  Sạc (bộ thích ứng) dành cho Laptop Samsung 19V- 4.74A

  Giá bán: 420.000 ₫ Có hàng Giỏ hàng
  Sạc (bộ thích ứng) dành cho Laptop Samsung 19V- 4.74A
  Giá bán: 420.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Có hàng
  Mô tả tóm tắt:

  Adapter Samsung 19V-4.74A


 • Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Asus

  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Asus

  hết hàng ✆ Hết hàng
  Sạc MTXT Acbel 18V-20V-3.42A cho MTXT Asus
  Giá bán: 600.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành: 6 tháng tại Phúc Anh
  Kho hàng: Hết hàng
  Mô tả tóm tắt:
  - Dùng cho máy: Asus
  - Điện áp ra: 18V-20V - 3.42A
  - Loại chân cắm:
 • Laptop – Thiết bị hoàn hảo cho công việc và giải trí

  Những chiếc laptop hay con gọi là máy tính xách tay đã không còn xa lạ đối với mọi người nữa mà nó đã trở thanh một thiết bị không thể thiếu đối với mỗi người. Máy tính xách tay không chỉ đáp ứng những nhu cầu trong công việc mà còn đảm nhận quá xuất sắc vai trò giải trí của con người.

  Một lợi thế không thể chối cãi được của laptop so với máy tính để bàn (Desktop) đó chính là tính di động, sự nhỏ gọn của nó. Bạn có thể mang laptop đi khắp nơi, mang đi làm, ra quán café, đi du lịch… Chiếc máy tính xách tay đã thay đổi quá nhiều để đáp ứng mọi nhu cầu cảu người dùng.

   

  Mua laptop tại Phúc Anh

  Tại Phúc Anh, bạn có thể lựa chọn được một chiếc laptop phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn là sinh viên, chúng tôi có những dòng laptop giá rẻ đáp ứng được như cầu học tập tại trường. Bạn là nhân viên văn phòng, những chiếc laptop nhỏ gọn luôn là sự lựa chọn hàng đầu (Dell, Asus, HP…) . Bạn là game thủ, Phúc Anh luôn có những mẫu laptop chơi game đẳng cấp để chiến mọi tựa game đình đám (MSI, Lenovo…)

  Từ những chiếc máy tính xách tay có cấu hình vừa đủ với dòng chip CPU Intel Atom tiết kiệm điện, màn hình HD… đến những máy tính xách tay cấu hình cực khủng với Core i7, ổ cứng SSD, RAM lên tới 64GB và Card đồ họa rời… để đáp ứng những nhu cầu riêng biệt như chơi game, thiết kế đồ họa…

  Đến với Phúc Anh và sở hữu cho mình một chiếc laptop chính hãng ưng ý nhất.

   

  Laptop Sinh viên

  Laptop văn phòng

  Laptop Gaming

  Laptop 2 in 1

   

  Những thương hiệu Laptop chính hãng nổi bật

   

   

  Phucanh.vn - Website mua máy tính xách tay, laptop chính hãng uy tín, chất lượng.

  Xem thêm >
  Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 4, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
  Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
  Fax: (024) 35737347
  Email: banhangonline@phucanh.com.vn
  [Bản đồ đường đi]
  Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
  Điện thoại: (024) 35737383
  Fax: (024) 35737347
  Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
  Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
  [Bản đồ đường đi]
  showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
  Điện thoại: (024) 37545599
  Fax: (024) 35737347
  Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
  Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
  [Bản đồ đường đi]
  showroom PHÚC ANH 63 NGUYỄN HOÀNG Địa chỉ: 63 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
  Điện thoại: (024) 62925225
  Email: phucanh.nguyenhoang@phucanh.com.vn
  Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
  [Bản đồ đường đi]
  PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 5,134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
  Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
  Fax: (024) 35773060
  Email: kdda@phucanh.com.vn
  [Bản đồ đường đi]
  showroom PHÚC ANH 134 THÁI HÀ Địa chỉ: 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
  Điện thoại: (024) 38571919
  Fax: (024) 39365483
  Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
  Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
  [Bản đồ đường đi]
  Showroom Phúc anh 160 phạm văn đồng Địa chỉ: 160 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
  Điện thoại: (024) 38561616
  Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
  Giờ mở cửa từ 08g15 đến 21g00
  showroom PHÚC ANH 150 Nguyễn Văn Cừ Địa chỉ: 150 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
  Điện thoại: (024) 39689966
  Email: phucanh.nguyenvancu@phucanh.com.vn
  Giờ mở cửa từ 08g15 đến 20g30
  [Bản đồ đường đi]
  PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Tầng 5, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
  Điện thoại: 0973227711
  Email: kdpp@phucanh.com.vn
  [Bản đồ đường đi]

  Copyright © 2011 Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. GPKD số: 0101417128 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp

  [x]

  banner popup quảng cáo