Dịch vụ bảo hành của ASUS (gọi tắt là “bảo hành”) được cung bởi ASUSTeK Computer Inc (gọi tắt là “ASUS”) dành cho “khách hàng”, người sở hữu chiếc máy tính mới xuất xưởng (gọi là phẩm”) đính kèm sổ bảo hành này, theo những điều khoản và điều kiện nhất định. Các dịch vụ trong thời gian bảo hành sẽ cung cấp bởi trung tâm bảo hành chính hãng ASUS hoặc các trun tâm bảo hành được ủy quyền.

 

Thời gian bảo hành sản phẩm:

 

Thời gian bảo hành này có hiệu lực dựa trên nhãn dán bên dưới phẩm (“Thời gian bảo hành”), ví dụ: 24M có nghĩa là 24 tháng và 36M có nghĩa là 36 tháng kể từ ngày sản phẩm được bán cho kh hàng đầu tiền (“ngày mua”). Nếu không có chứng nhận mua hàng nào được cung cấp kèm theo thì ngày sản xuất được ASUS ghi nhâ được xem là ngày bắt đầu thời gian bảo hành.

 

Thời gian bảo hành pin:

 

Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua.

 

Luật định về bảo hành

 

Dịch vụ bảo hành này được cung cấp một cách độc lập với c định về bảo hành được áp dụng tại quốc gia mua máy và khô bị ảnh hưởng hoặc giới hạn bởi bất kỳ luật định nào về bả trong mọi tình huống.

 

  1. Điều khoản chung:

 

ASUS đảm bảo sản phẩm không bị lỗi trong quá trình sản xuất lỗi linh kiện trong thời gian bảo hành. Các phụ kiện tặng kèm t sản phẩm như: dây cáp, túi xách, chuột v.v. không được bảo hà Nếu sản phẩm bị lỗi trong quá trình sử dụng bình thường và c vận hành đúng cách trong thời gian bảo hành, ASUS sẽ sửa ch a hoặc thay thế các linh kiện lỗi trên sản phẩm, hoặc toàn bộ s phẩm, với các linh kiện hoặc sản phẩm mới hay đã được xử ly có thể hoạt động một cách bình thường như những linh kiện đ cung cấp ban đầu.


 

 

 

 

 


 

Chế độ bảo hành này chỉ áp dụng trên sản phẩm được bán lần đầu sau khi xuất xưởng và không phải được bán lại khi đã sử dụng, đã được làm mới hoặc đã được lắp ráp lại lần hai vui lòng giữ hoá đơn mua hàng bản gốc và sổ bảo hành này sử dụng khi dùng dịch vụ trong tương lai. Chế độ bảo hành na không bao gồm lỗi do lắp đặt, sử dụng, vệ sinh hoặc bảo trì k phải do ASUS thực hiện, cũng như tai nạn, hỏng hóc do vô tình h cố ý gây ra trên sản phẩm, các chương trình phần mềm, hao mo thông thường không nằm trong tầm kiểm soát của ASUS. Để biế thêm chi tiết xin vui lòng xem phần 6 của sổ bảo hành này.

 

Tất cả các linh kiện được sửa chữa hoặc thay thế bởi một tr tâm bảo hành ủy quyền của ASUS sẽ được bảo hành tiếp theo gian bảo hành còn lại, nhưng không ít hơn 3 tháng. Trung tâm bảo hành sẽ phục hồi hệ điều hành nguyên thủy kèm theo sa phẩm.ASUS sẽ không phục hồi hoặc sao chép bất kỳ dữ liệ hoặc phần mềm nào trong thiết bị lưu trữ của sản phẩm. sản phẩm đã được sửa chữa, mọi dữ liệu người dùng đư ra sẽ bị xoá vĩnh viễn.

 

Nếu sản phẩm còn trong thời gian bảo hành, quý khách hàng chấp nhận quyền sở hữu các linh kiện hư hỏng đã được thay mặc nhiên thuộc về ASUS.

  1. Hỗ trợ phần mềm

 

Bất kỳ phần mềm nào đi kèm sản phẩm đều được cung cấp tính chất “tặng kèm”. ASUS không đảm bảo quá trình hoạt độ liên tục hoặc không lỗi của bất kỳ phần mềm nào cung cấp k theo sản phẩm.

 

Chế độ bảo hành này chỉ dành cho phần cứng của sản phẩ sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho phần mềm cài sẵn trên sản phẩm nhă m bảo chức năng phần cứng liên quan. Đối với các vấn đề phâ mềm khác, chúng tôi khuyên quý khách hàng xem lại hướng dâ sử dụng, trang web hỗ trợ của ASUS và/hoặc các nguồn trực khác. Phần mềm của hãng thứ ba có thể cần sự hỗ trợ từ cấp tương ứng.


 

 

 

 


 

  1. Chính sách về điểm chết trên màn hình LCD

 

TFT

 

Dù đã đạt các tiêu chuẩn cao nhất có thể, quá trình sản xuất hình tinh thể lỏng (LCD) dạng phim bán dẫn mỏng (TFT) vẫn còn một số khiếm khuyết thấy được. Các khiếm khuyết này không hưởng đến hiệu năng của sản phẩm mà bạn sở hữu.

Tuy nhiên, ASUS sẽ cung cấp dịch vụ bảo hành cho chiếc màn hì

 

LCD TFT trên sản phẩm ASUS của bạn khi và chỉ khi có ít nhất:

 

 

 

 

(Xin lưu ý: Một điểm chết sáng là một điểm ảnh màu trắng hoặc ảnh luôn sáng trên nền ĐEN. Một điểm chết tối là một điểm ảnh đen hoặc điểm ảnh luôn tối trên các nền không phải màu ĐEN.)

Các điều kiện khi kiểm tra là:

 

 

 

 

  1. Trách nhiệm của khách hàng

 

Khi sử dụng sản phẩm

 

 

 

 

 


 

 

thiết kế của TPM, ASUS không thể khôi phục lại mật khẩu b đầu trên chip bảo mật tích hợp. Nếu mật khẩu bị mất, sa phẩm chỉ có thể được sửa chữa bằng cách thay thế toà bo mạch chính, và điều này không thuộc phạm vi bảo hàn

 

Khi liên lạc với trung tâm dịch vụ khách hàng của ASUS

 

 

 

thấy tại trang wehttp://www.asus.bcom/vn/support. Do thông

 

tin liên lạc có thể thay đổi, xin vui lòng tham khảo tại website để cập nhật thông tin liên lạc mới nhất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  1. Các hình thức RMA

 

Nếu quá trình RMA là cần thiết, quý khách hàng cần chuyển sả phẩm của mình đến trung bảo hành ủy quyền gần nhất của ASU ASUS sẽ xem xét để đơn giản hoá thủ tục dịch vụ bằng cách yê quý khách mang sản phẩm của mình đến cửa hàng bán lẻ mà khách đã mua sản phẩm hoặc thông qua dịch vụ giao nhận miễn

 

  1. Các ngoại lệ của dịch vụ bảo hành có điề

 

ASUS không đảm bảo quá trình hoạt động của sản phẩm diễn liên tục hoặc không gặp lỗi. Chế độ bảo hành chỉ bao gồm ca đề liên quan đến kỹ thuật phần cứng trong thời gian bảo hành trong những điều kiện sử dụng thông thường. Không áp dụng c các vấn đề phần mềm hoặc hỏng hóc do khách hàng gây ra h trong các tình huống sau:

 

(a) Sản phẩm bị can thiệp, sửa chữa và/hoặc thay đổi bởi mộ nhân không được phép;

 

(b) Số seri của sản phẩm, của các linh kiện hoặc phụ kiện đã cạo sửa, xoá bỏ hoặc tháo gỡ;

 

(c) Các tem bảo hành đã bị rách hoặc bị cạo sửa; (d) Hao mòn tự nhiên

 

(e) Hư hỏng (vô tình hoặc khác) trên sản phẩm về hình thức bê ngoài không ảnh hưởng đến hoạt động và chức năng của s phẩm, như không giới hạn về việc rỉ sét, thay đổi màu sắc liệu hoặc những hao mòn tự nhiên theo thời gian;

 

(f) Hư hỏng sản phẩm do chiến tranh, khủng bố, hoả hoạn, tai nạn, thiên tai, vô tình hoặc cố ý sử dụng không đúng cách, dụng, cẩu thả hoặc bảo trì không đúng cách, sử dụng tron những điều kiện không bình thường;

 

(g) Hư hỏng sản phẩm do lắp đặt, kết nối không đúng cách ha dụng các thiết bị ngoại vi không tương thích như máy in, ổ đ quang, card mạng, hoặc thiết bị USB v.v.;

 

(h) Hư hỏng sản phẩm gây ra do lỗi nguồn điện từ bên ngoài ho bất kỳ tai nạn điện nào;

 

(i) Hư hỏng sản phẩm do sử dụng hoặc điều kiện bảo quản h thông số môi trường không đúng với hướng dẫn sử dụng;

 

(j) Hư hỏng sản phẩm gây ra bởi phần mềm của hãng thứ ba h virus; hay mất mát phần mềm hoặc dữ liệu xảy ra trong qua trình sửa chữa hoặc thay thế;


 

(k) Không sử dụng được do quên hoặc mất mật khẩu bảo mật;

 

(l) Không sử dụng được hoặc hư hỏng sản phẩm gây ra do dấu vết của chất nguy hiểm, các bệnh dịch, sâu bọ hoặc bức xạ

(m)Lừa đảo, mất cắp, mất tích hoặc các hành động có mưu tí

 

(n) Không sử dụng được hoặc hư hỏng sản phẩm gây ra do lắp đ t và sử dụng các ứng dụng bẻ khoá thiết bị, là một loại mở khoá phân vùng khởi động của sản phẩm sẽ khiến cho phẩm không được bảo hành cũng như bị từ chối bảo hành.

 

Ngoại trừ những điều đã đề cập trong quy định bảo hành này v trong phạm vi pháp luật cho phép, ASUS không chịu trách nhiệm vê những hư hỏng trực tiếp, đặc biệt, tình cờ hoặc hệ quả do vi ph các quy định hoặc điều kiện bảo hành, hoặc theo những ý kiến pháp, đã được bao gồm nhưng không giới hạn về những thất tho t trong việc sử dụng, thất thoát thu nhập; thất thoát lợi nhuận th tế hoặc ước tính (bao gồm thất thoát về những lợi nhuận trong hợp đồng); thất thoát về việc sử dụng tiền; thất thoát các kho kiệm ước tính; thất thoát trong công việc; thất thoát về cơ hội; t thoát về uy tín; thất thoát về danh tiếng; thất thoát do hư hỏng h c mất mát dữ liệu; hoặc bất kỳ những mất mát gián tiếp hay li i gây ra trong mọi trường hợp do thay thế thiết bị và quyền sở hư cũng như bất kỳ chi phí nào nhằm phục hồi hoặc khôi phục dữ u được lưu trữ hoặc sử dụng trên sản phẩm. Những giới hạn đã i ở trên sẽ không có giá trị để được bồi thường về nhân mạng h c thương tích, hay trách nhiệm hình sự đối với những hoạt động tình và/hoặc vô ý của ASUS. Một vài luật định không cho phép ca c ngoại lệ hay giới hạn về hỏng hóc một cách vô tình hay có cơ trong phạm vi luật định có ảnh hưởng đến các quy định bảo hành các giới hạn ở trên không áp dụng cho quý khách hàng.

 

 

  1. Quyền riêng tư

 

Quý khách đồng ý và hiểu rằng ASUS cần thu thập, truyền dẫn va

 

lý các dữ liệu cá nhân nhằm mục đích thuận tiện cho yêu cầu dị

 

do đó thông tin của quý khách hàng có thể sẽ được truyền và xư

 

ở bất kỳ quốc gia nào có văn phòng chi nhánh công ty của ASUS, ba

 

gồm các quốc gia ngoài khối liên minh Châu Âu, luật pháp không

 

ràng buộc mức độ bảo vệ thông tin giống như bộ luật của các tiê

 

bang thuộc thành viên liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, ASUS sẽ sử

 

dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách mọi lúc tại mọ

 

gia theo chính sách quyền riêng tư của ASUS. Xin vui lòng truy cập và

 

đọc thêm chính sách quyền riêng tư của ASUS tại:

 


 

http://www.asus.com/Terms_of_Use_Notice_Privacy_Policy/ Privacy_Policy/.

 

  1. Các trường hợp ngoài bảo hành

 

Việc gửi sản phẩm bảo hành về trung tâm bảo hành ASUS trong thời gian bảo hành không có nghĩa là sản phẩm mặc nhiên sẽ đ sửa chữa miễn phí. Khi nhận được sản phẩm của quý khách, A có quyền kiểm tra sự hợp lệ về yêu cầu bảo hành của quý kh trước khi làm dịch vụ. Nếu đã hết thời gian bảo hành hoặc vi bất kỳ ngoại lệ nào trong mục 5, yêu cầu bảo hành của bạn se xem là sửa chữa ngoài bảo hành (“OOW”).

 

Nếu trường hợp của bạn là sửa chữa ngoài bảo hành thì bảng chữa sẽ được báo để quý khách được biết, quý khách có thể ch nhận hoặc từ chối. Nếu quý khách chấp nhận sửa chữa, chúng t xuất hoá đơn cho quý khách về chi phí nhân công, linh kiện và các phí khác nằm trong bảng phí dịch vụ. Quý khách phải thanh toán đơn này trong 4 tuần kể từ ngày xuất hoá đơn. Dịch vụ sửa chữa hoàn tất khi hoá đơn đã được thanh toán.

 

Trong phạm vi pháp luật cho phép, ASUS có thể sẽ tính phí kiểm (bao gồm chi phí vận chuyển nếu có) lên đến 100 Đô la Mỹ (hoặc tương đương theo giá nội tệ) nếu yêu cầu dịch vụ của quý khách ngoài bảo hành và quý khách từ chối sửa chữa hoặc sản phẩm quý khách không cần thực hiện dịch vụ.

 

  1. Khước từ quyền sở hữu

 

Sau khi sản phẩm của quý khách đã được sửa chữa, hoặc nếu quý k không đồng ý sửa chữa, ASUS sẽ gửi trả sản phẩm của quý khách th nh thức RMA đã thoả thuận. Nếu quý khách không nhận lại sản phẩm mình, hoặc nếu việc gửi trả không thể thực hiện đến địa chỉ mà qu cung cấp, ASUS sẽ gửi đến quý khách một thông báo đến địa chỉ ma khách cung cấp khi yêu cầu dịch vụ. Nếu quý khách vẫn không đến nh n lại sản phẩm của mình trong vòng 90 ngày kể từ ngày gửi thông b ASUS có quyền tính thêm chi phí bao gồm phí lưu trữ; để tiêu hủy sản m theo luật pháp quy định; cũng như bất kỳ quyền lợi nào theo pháp


 

 

 

 


 

liên quan đến việc không thanh toán các chi phí.

 

  1. Hỗ trợ và bảo hành quốc tế́

 

Chế độ bảo hành này áp dụng tại quốc gia mua máy.

 

Ngoài ra chế độ bảo hành cũng cho phép quý khách sử dụng dịch vụ bảo hành quốc tế của ASUS tại Châu Âu, Bắc Mỹ (Hoa K Canada và Mexico), Châu Á, Cộng Hòa Nam Phi và Úc/Châu Đại Dương, trong thời gian bảo hành, với những điều khoản ràng buộc sau:Thủ tục dịch vụ có thể thay đổi tùy từng quốc gia.

 

 

 

 

 

Để tận dụng tối ưu dịch vụ bảo hành quốc tế, xin vui lòng tha khảo trang web về các trung tâm bảo hành của ASUS tại địa chỉ http://www.asus.com/support/contact-ASUS để biết thêm chi tiết.

 

ASUS được quyền mô tả và giải thích về các thông tin bảo hành của ASUS. Xin vui lòng tham khảo trang web hỗ trợ chính thức của http://www.asus.com/vn/support để biết được các thông tin bảo hành mới nhất và đầy đủ nhất của ASUS.

 

Thông tin liên lạc về ASUS

 

Dịch vụ bảo hành này được cung cấp bởi:

 

ASUSTeK Computer Inc.

 

No. 15, Li-Te Road, Peitou

 

Taipei 112, Taiwan

 

Phone: +886-2-2894-3447

 

1

90 Ung Văn Khiêm (Trung tâm thương mại Cái Khế) Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Máy tính để bàn, Máy tính xách tay

07103781978

2

38 Lê Đình Lý, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, Tp Đà Nẵng

Máy tính để bàn, Máy tính xách tay

0236-3562666

3

Số 27 Yên Lãng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội

Điện thoại, Máy tính bảng, Máy tính để bàn, Máy tính xách tay

0932251516

4

Số 9 ngõ 117 Thái Hà, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội

Điện thoại, Máy tính bảng, Máy tính để bàn

1800-6588

5

66 đường 5, KĐT ven sông Lạch Tray, Võ Nguyên Giáp, P. Kênh Dương, Hải Phòng

Điện thoại, Máy tính bảng, Máy tính xách tay

0919351536

6

Số 194/3 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8

Máy tính bảng, Máy tính để bàn, Máy tính xách tay

02873000911

7

Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Điện thoại, Máy tính bảng, Máy tính để bàn, Máy tính xách tay

1800-6588

8

237 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phước Hòa

Máy tính để bàn, Máy tính xách tay

02583560111

9

Số 58 Quang Trung, TP. Nha Trang

Điện thoại, Máy tính bảng, Máy tính để bàn, Máy tính xách tay

1800-6588

10

332A Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá, Kiên Giang

Máy tính để bàn, Máy tính xách tay

02976270068

11

46 Nguyễn Thị Minh Khai , P. Hưng Bình , TP Vinh , Nghệ an

Máy tính để bàn, Máy tính xách tay

02388767368

12

46 Nguyễn Thị Minh Khai , P. Hưng Bình , TP Vinh , Nghệ an

Máy tính để bàn, Máy tính xách tay

02388767368

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 4, 89 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
Hoặc 0974 55 88 11
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 1)
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 2)
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Tầng 5, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097 322 7711
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 5,134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
Hoặc 038 658 6699
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
SHOWROOM Phúc Anh 89 Lê Duẩn Địa chỉ: 89 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 6)
Email: phucanh.leduan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 134 THÁI HÀ Địa chỉ: 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 3)
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 141 phạm văn đồng Địa chỉ: 141-143 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 5)
Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
ZaloChat Zalo Kênh mạng xã hội: Facebook Kênh Youtube Gửi thư liên hệ Gọi điện liên hệ Xây dựng cấu hình máy tính Phiên bản mobileChuyển giao diện Mobile chat facebookChat trên Messages