(DOCK) LENOVO ThinkPad Universal USB-C Dock_40AY0090AE

Giá niêm yết: 6.490.000 ₫
Giá ưu đãi tháng 2: 5.990.000 ₫ [Giá đã có VAT]

Bảo hành: 36 Tháng. Bảo hành tại hãng.

Giao hàng tận nơi miễn phí theo chính sách vận chuyển (Xem chi tiết)

Lượt xem: 147

Đặc điểm nổi bật

Compatible Machines

Description ID Footnote
E14 2nd Generation-20TA MT 2020 20TA P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
E14 2nd Generation-20TB MT 2020 20TB P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
E15 G2-20TD MT 2020 20TD P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
E15 G2-20TE MT 2020 20TE P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad D500 series-IdeaPad Duet 5 12IAU7 82TQ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad Flex 5 series-IdeaPad Flex 5 14ABR8 82XX P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad Flex 5 series-IdeaPad Flex 5 14IAU7 82TA  
IdeaPad Flex 5 series-IdeaPad Flex 5 14IRU8 82Y0 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad Flex 5 series-IdeaPad Flex 5 16ABR8 82XY P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad Flex 5 series-IdeaPad Flex 5 16IRU8 82Y1 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad Flex 7 series-IdeaPad Flex 7 14IAU7 82VC P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad Gaming 3 series-IdeaPad Gaming 3 16ARH7 82SC P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad S300 Series-IdeaPad Slim 3 14IAN8 82XA P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad S300 Series-IdeaPad Slim 3 15IAN8 82XB P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
83D7  
IdeaPad S500 Series-IdeaPad 5 14ABA7 82SE P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad S500 Series-IdeaPad 5 14IAL7 82SD P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad S500 Series-IdeaPad 5 Pro 16IAH7 82SK P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad S500 Series-IdeaPad Pro 5 14ARP8 83AN P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad S500 Series-IdeaPad Pro 5 14IRH8 83AL P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad S500 Series-IdeaPad Pro 5 16APH8 83AR  
IdeaPad S500 Series-IdeaPad Pro 5 16ARP8 83AS P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad S500 Series-IdeaPad Slim 5 14IMH9 83DA  
IdeaPad S500 Series-IdeaPad Slim 5 16IMH9 83DC  
IdeaPad S700 Series-IdeaPad Slim 7 Pro 16ACH6 82QR P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad S700 Series-Lenovo Slim 7 14IAP7 82SX P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
IdeaPad S900 Series-Lenovo Slim 9 14IAP7 82T1 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
L13 Clam AMD G2-21AB - L13 Clam Gen 2 21AB P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
L13 Clam AMD G2-21AC - L13 Clam Gen 2 21AC P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
L13 Yoga AMD G2-21AD - L13 Yoga Gen 2 21AD P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
L14 AMD G2-20X5 - L14 Gen 2 20X5 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
L14 G2-20X2 - L14 Gen 2 20X2 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
L15 AMD G2-20X7 - L15 Gen 2 20X7 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
L15 G2-20X3 - L15 Gen 2 20X3 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
L15 G2-20X4 - L15 Gen 2 20X4 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
LOQ 3 Series-LOQ 15IRH8 82XV P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
83EU  
LOQ 3 Series-LOQ 16IRH8 82XW P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Lenovo 100e Series-100e AMD G3 82J7 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
82J8 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Lenovo 100e Series-100e G4 82W0 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
82W1 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Lenovo 100w Series-100w AMD G3 82HY P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
82J0 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Lenovo 100w Series-100w G4 82VK PXE boot supported. Wake On LAN from Sleep, Hibernation, or Power-Off mode.MAC address pass through.
82VL PXE boot supported. Wake On LAN from Sleep, Hibernation, or Power-Off mode.MAC address pass through.
Lenovo 13w Series-13w Yoga 82S1 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
82S2 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Lenovo 13w Series-13w Yoga G2 82YR P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
82YS P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Lenovo 14e Series-14e G3 82W6  
82W7  
Lenovo 300e Series-300e G4 82W2 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
82W3 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Lenovo 300w Series-300w G4 82VM PXE boot supported. Wake On LAN from Sleep, Hibernation, or Power-Off mode.MAC address pass through.
82VN PXE boot supported. Wake On LAN from Sleep, Hibernation, or Power-Off mode.MAC address pass through.
Lenovo 500e Series-500e G4 82W4  
82W5  
Lenovo 500w Series-500w G4 82VQ PXE boot supported. Wake On LAN from Sleep, Hibernation, or Power-Off mode.MAC address pass through.
82VR PXE boot supported. Wake On LAN from Sleep, Hibernation, or Power-Off mode.MAC address pass through.
Lenovo Flex 7 Series-Lenovo Flex 7 14IRU8 82Y2 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Lenovo Flex5 Chromebook Series-Lenovo Flex5 Chrome 14IAU 83AJ  
83AK  
Lenovo K14 Series-K14 G2 21G0  
21G1  
Lenovo S700 Series-Lenovo Slim 7 14IRP8 83A4 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Lenovo S700 Series-Lenovo Slim 7 16ARH7 82UX P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Lenovo S700 Series-Lenovo Slim 7 16IAH7 82VB P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Lenovo S700 Series-Lenovo Slim 7 ProX 14IAH7 82V1 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Lenovo S700 Series-Lenovo Slim Pro 7 14ARP8 83AX P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Lenovo S900 Series-Lenovo Slim Pro 9 16IRP8 83C0 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
P14s 2nd Generation-20VY MT 2021 20VY P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
P14s G3-21AK MT 2022 21AK P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
P14s G3-21AL MT 2022 21AL P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
P16s AMD G1-21CK - P16s AMD Gen 1 21CK P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
T14 AMD G2-20XK - T14 AMD Gen 2 20XK P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
T14 AMD G2-20XL - T14 AMD Gen 2 20XL P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
T14 G3-21AJ - T14 Gen 3 21AJ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
T16 AMD G1-21CJ - T16 AMD Gen 1 21CJ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkBook Plus Series-ThinkBook Plus G3 IAP 21EL 430.Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging.
ThinkBook Plus Series-ThinkBook Plus G4 IRU 21JJ 430.Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging.
ThinkBook Series (Perfomance)-ThinkBook 14p G3 ARH 21EJ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkBook Series (Perfomance)-ThinkBook 15p G2 ITH 21B1 430.Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging.
ThinkBook Series (Perfomance)-ThinkBook 16p G3 ARH 21EK 430.Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging.
ThinkBook Series (Perfomance)-ThinkBook 16p G4 IRH 21J8 430.Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging.
ThinkBook Series (Perfomance)-ThinkBook 16p NX ARH 21EV 430.Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging.
ThinkBook Series (Perfomance)-family not used 21EU 430.Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging.
ThinkBook Slim Series-ThinkBook 13s G4 ARB 21AS P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkBook Slim Series-ThinkBook 13s G4 IAP 21AR P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkBook Slim Series-ThinkBook 13s G5 IRP 21JA P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkBook X series-ThinkBook 13x G2 IAP 21AT P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkBook X series-ThinkBook 13x G4 IMH 21KR  
ThinkBook Yoga Series-ThinkBook 14s Yoga G2 IAP 21DM P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkBook Yoga Series-ThinkBook 14s Yoga G3 IRU 21JG P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad E14 Series-E14 AMD 3rd Generation 20Y7 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20YD P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20YE P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20YF P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad E14 Series-E14 AMD G4 21EB PXE boot supported. Wake On LAN from Sleep, Hibernation, or Power-Off mode.MAC address pass through.
21EC PXE boot supported. Wake On LAN from Sleep, Hibernation, or Power-Off mode.MAC address pass through.
ThinkPad E14 Series-E14 AMD G5 21JR P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21JS P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad E14 Series-E14 G4 21E3 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21E4 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad E14 Series-E14 G5 21JK P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21JL P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad E15 Series-E15 AMD 3rd Generation 20YG P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20YH P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20YJ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20YK P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad E15 Series-E15 AMD G4 21ED PXE boot supported. Wake On LAN from Sleep, Hibernation, or Power-Off mode.MAC address pass through.
21EE PXE boot supported. Wake On LAN from Sleep, Hibernation, or Power-Off mode.MAC address pass through.
ThinkPad E15 Series-E15 G4 21E6 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21E7 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad E16 series-E16 AMD G1 21JT P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21JU P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad E16 series-E16 G1 21JN P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21JQ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L13 Series-L13 Clam 2nd Generation 20VH P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20VJ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L13 Series-L13 Clam AMD G3 21B9 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21BA P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L13 Series-L13 Clam AMD G4 21FN P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21FQ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L13 Series-L13 Clam G3 21B3 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21B4 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L13 Series-L13 Clam G4 21FG P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21FH P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L13 Series-L13 Yoga 2nd Generation 20VK P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20VL P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L13 Series-L13 Yoga AMD G2 21AE P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L13 Series-L13 Yoga AMD G3 21BB P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21BC P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L13 Series-L13 Yoga AMD G4 21FR P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21FS P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L13 Series-L13 Yoga G3 21B5 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21B6 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L13 Series-L13 Yoga G4 21FJ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21FK P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L14 Series-L14 AMD G2 20X6 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L14 Series-L14 AMD G3 21C5 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21C6 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L14 Series-L14 AMD G4 21H5 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21H6 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L14 Series-L14 G2 20X1 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L14 Series-L14 G3 21C1 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21C2 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L14 Series-L14 G4 21H1 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21H2 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L15 Series-L15 AMD G2 20X8 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L15 Series-L15 AMD G3 21C7 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21C8 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L15 Series-L15 AMD G4 21H7 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21H8 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L15 Series-L15 G3 21C3 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21C4 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad L15 Series-L15 G4 21H3 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21H4 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad P1 Series-P1 G5 21DC Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging. P1W45M1
21DD Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging. P1W45M1
ThinkPad P1 Series-P1 G6 21FV Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging. P1W45M1
21FW Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging. P1W45M1
ThinkPad P14 Series-P14s 2nd Generation 20VX P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad P14 Series-P14s AMD G2 21A0 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21A1 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad P14 Series-P14s AMD G3 21J5 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21J6 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad P14 Series-P14s AMD G4 21K5 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21K6 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad P14 Series-P14s G4 21HF P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21HG P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad P15 Series-P15s 2nd Generation 20W6 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20W7 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad P15 Series-P15v AMD G3 21EM 322.With AC power adapter connected: PXE boot supported. Wake On LAN from Hibernation, or Power-Off mode. MAC address pass through Without AC power adapter connected: PXE boot supported. MAC address pass through
21EN 322.With AC power adapter connected: PXE boot supported. Wake On LAN from Hibernation, or Power-Off mode. MAC address pass through Without AC power adapter connected: PXE boot supported. MAC address pass through
ThinkPad P15 Series-P15v G3 21D8 322.With AC power adapter connected: PXE boot supported. Wake On LAN from Hibernation, or Power-Off mode. MAC address pass through Without AC power adapter connected: PXE boot supported. MAC address pass through
21D9 322.With AC power adapter connected: PXE boot supported. Wake On LAN from Hibernation, or Power-Off mode. MAC address pass through Without AC power adapter connected: PXE boot supported. MAC address pass through
ThinkPad P15 Series-T15p G3 21DA Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging. P1W45M1
21DB Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging. P1W45M1
ThinkPad P16 Series-P16 G1 21D6 322.With AC power adapter connected: PXE boot supported. Wake On LAN from Hibernation, or Power-Off mode. MAC address pass through Without AC power adapter connected: PXE boot supported. MAC address pass through
21D7 Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging. P1W45M1
ThinkPad P16 Series-P16 G2 21FA Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging. P1W45M1
21FB Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging. P1W45M1
ThinkPad P16 Series-P16s AMD G1 21CL P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad P16 Series-P16s AMD G2 21K9 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21KA P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad P16 Series-P16s G1 21BT P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21BU P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad P16 Series-P16s G2 21HK P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21HL P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad P16 Series-P16v AMD G1 21FE 430.Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging.
21FF 430.Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging.
ThinkPad P16 Series-P16v G1 21FC P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21FD P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad T14 Series-T14 2nd Generation 20W0 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20W1 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20W2 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20W3 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad T14 Series-T14 AMD G3 21CF P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21CG P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad T14 Series-T14 AMD G4 21K3 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21K4 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad T14 Series-T14 G3 21AH P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad T14 Series-T14 G4 21HD P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21HE P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad T14 Series-T14s 2nd Generation 20WM P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20WN P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad T14 Series-T14s AMD G2 20XF P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20XG P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad T14 Series-T14s AMD G3 21CQ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21CR P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad T14 Series-T14s G3 21BR P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21BS P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad T14 Series-T14s G4 21F6 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21F7 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad T15 Series-T15 2nd Generation 20W4 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20W5 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad T16 Series-T16 AMD G1 21CH P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad T16 Series-T16 AMD G2 21K7 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21K8 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad T16 Series-T16 G2 21HH P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21HJ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X1 series-X1 Carbon 9th Generation 20XW P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20XX P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X1 series-X1 Carbon G10 21CB P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21CC P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X1 series-X1 Carbon G11 21HM P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21HN P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X1 series-X1 Carbon G12 21KC P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21KD P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X1 series-X1 Extreme G5 21DE P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21DF P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X1 series-X1 Fold 16 G1 21ES PXE boot supported. Wake On LAN from Sleep, Hibernation, or Power-Off mode.MAC address pass through.
21ET PXE boot supported. Wake On LAN from Sleep, Hibernation, or Power-Off mode.MAC address pass through.
ThinkPad X1 series-X1 Nano 20UQ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X1 series-X1 Nano G2 21E8 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21E9 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X1 series-X1 Nano G3 21K1 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21K2 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X1 series-X1 Titanium G1 20QA P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20QB P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X1 series-X1 Yoga 6th Generation 20XY P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X1 series-X1 Yoga G7 21CD P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21CE P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X1 series-X1 Yoga G8 21HQ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21HR P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X12 Series-X12 Detachable 1st Generation 20UV P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20UW P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X13 series-X13 AMD G2 20XH P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X13 series-X13 AMD G3 21CM P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21CN P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X13 series-X13 AMD G4 21J3 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21J4 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X13 series-X13 G2 20WK P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
20WL P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X13 series-X13 G3 21BN P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21BQ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X13 series-X13 G4 21EX P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21EY P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X13 series-X13 Yoga 2nd Generation 20W8 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X13 series-X13 Yoga G3 21AW P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21AX P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X13 series-X13 Yoga G4 21F2 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21F3 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad X13 series-X13s G1 21BX P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21BY P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad Z13 Series-Z13 AMD G1 21D2 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
21D3 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
ThinkPad Z16 Series-Z16 AMD G1 21D4 Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging. P1W45M1
21D5 Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging. P1W45M1
ThinkPad Z16 Series-Z16 AMD G2 21JX 322.With AC power adapter connected: PXE boot supported. Wake On LAN from Hibernation, or Power-Off mode. MAC address pass through Without AC power adapter connected: PXE boot supported. MAC address pass through
21JY 322.With AC power adapter connected: PXE boot supported. Wake On LAN from Hibernation, or Power-Off mode. MAC address pass through Without AC power adapter connected: PXE boot supported. MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 14 2nd Generation-ITL 20VD P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 14 3rd Generation - ACL 21A2 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 14 G4 ABA 21DK P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 14 G4 IAP 21DH P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 14 G4+ ARA 21D0 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 14 G4+ IAP 21CX P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 14 G5 ABP 21JE P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 14 G5 IRL 21JC P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 14 G6 ABP 21KJ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 14 G6 IRL 21KG P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 15 2nd Generation-ITL 20VE P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 15 3rd Generation - ACL 21A4 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 15 G4 ABA 21DL P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 15 G4 IAP 21DJ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 15 G5 ABP 21JF P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 15 G5 IRL 21JD P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Thinkbook Series-ThinkBook 16 G4+ ARA 21D1 430.Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging.
Thinkbook Series-ThinkBook 16 G4+ IAP 21CY 430.Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging.
Thinkbook Series-ThinkBook 16 G6 ABP 21KK 430.Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging.
Thinkbook Series-ThinkBook 16 G6 IRL 21KH 430.Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging.
V Series-Lenovo V14 G4 AMN 82YT  
V Series-Lenovo V14 G4 AMN(Brazil) 83GE  
X1 Nano-20UN MT 2020 20UN P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
X1 Yoga 6th Generation-20Y0 - X1 Yoga Gen 6 20Y0 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
X13 AMD G2-20XJ - X13 AMD Gen 2 20XJ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
X13 Yoga 2nd Generation-20W9 MT 2021 20W9 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga C600 Series-Yoga 6 13ABR8 83B2 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga C700 Series-Yoga 7 14ARP8 82YM P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga C700 Series-Yoga 7 14IRL8 82YL P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga C700 Series-Yoga 7 16ARP8 83BS P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga C700 Series-Yoga 7 16IRL8 82YN P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga C900 Series-Yoga Book 9 13IRU8 82YQ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga S600 Series-Yoga Slim 6 14APU8 82X3 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
83BL P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga S600 Series-Yoga Slim 6 14IAP8 82WU P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
83C7  
Yoga S600 Series-Yoga Slim 6 14IRH8 83E0 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga S600 Series-Yoga Slim 6 14IRP8 82WV P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga S700 Series-Yoga Pro 7 14APH8 82Y8 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga S700 Series-Yoga Pro 7 14ARP8 83AU P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga S700 Series-Yoga Slim 7 Pro 14IAH7 82UT P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga S700 Series-Yoga Slim 7 Pro 14IAP7 82SV P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga S700 Series-Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga S700 Series-Yoga Slim 7 Pro 16ARH7 82UW P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga S700 Series-Yoga Slim 7 Pro 16IAH7 82VA P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga S700 Series-Yoga Slim 7 ProX 14IAH7 82TK P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through
Yoga S900 Series-Yoga Pro 9 16IRP8 83BY 430.Must attach Notebook AC power adapter to system directly to get enough power charging.
Yoga S900 Series-Yoga Slim 9 14IAP7 82T0 P1W45M1. PXE boot supported. Wake On  LAN from Hibernation,Power-Off mode.MAC address pass through

Đọc thêm

Video

Videos

Sản phẩm liên quan

Cấu hình (DOCK) LENOVO ThinkPad Universal USB-C Dock_40AY0090AE

Xem thêm cấu hình chi tiết

Bình luận về sản phẩm 0

Sắp xếp bình luận: Mới nhất  | Thích nhất
avatar
x
Nhập thông tin để bình luận
Đính kèm ảnh

Chi tiết đánh giá

  (0 người đánh giá)

Mời bạn gửi đánh giá về sản phẩm

avatar
Gửi đánh giá

5/5 sao

Phòng bán hàng trực tuyến Địa chỉ: Tầng 4, 89 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 1)
Hoặc 0974 55 88 11
Email: banhangonline@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 15 xã đàn Địa chỉ: 15 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 1)
Email: phucanh.xadan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 152 TRẦN DUY HƯNG Địa chỉ: 152-154 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 2)
Email: phucanh.tranduyhung@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG KINH DOANH PHÂN PHỐI Địa chỉ: Tầng 5, 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 097 322 7711
Email: kdpp@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
PHÒNG DỰ ÁN VÀ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP Địa chỉ: Tầng 5,134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 1900 2164 (ext 2)
Hoặc 038 658 6699
Email: kdda@phucanh.com.vn
[Bản đồ đường đi]
SHOWROOM Phúc Anh 89 Lê Duẩn Địa chỉ: 89 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 6)
Email: phucanh.leduan@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
showroom PHÚC ANH 134 THÁI HÀ Địa chỉ: 134 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 3)
Email: phucanh.thaiha@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
Showroom Phúc anh 141 phạm văn đồng Địa chỉ: 141-143 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (024) 3968 9966 (ext 5)
Email: phucanh.phamvandong@phucanh.com.vn
Giờ mở cửa từ 08h00 đến 21h00
[Bản đồ đường đi]
Icon Top Left Icon Top Right
ZaloChat Zalo Kênh mạng xã hội: Facebook Kênh Youtube Gửi thư liên hệ Gọi điện liên hệ Xây dựng cấu hình máy tính Phiên bản mobileChuyển giao diện Mobile chat facebookChat trên Messages